Zandvoort aan Zee
Zandvoort aan Zee is een spoorwegstation in de Noord-Hollandse kustplaats Zandvoort. Dit kopstation werd geopend op 3 juni 1881, als eindpunt van de spoorlijn Haarlem - Zandvoort. Het stationsgebouw was een houten gebouw, tussen het station en het Zandvoortse Kurhaus werd een passage gebouwd, die in 1925 door een brand werd verwoest.
Omdat het station een eind van het centrum van Zandvoort vandaan lag, werd later nog een halte geopend: Zandvoort Dorp. In 1908 werd de spoorlijn verlegd, waardoor het station iets verder van het strand kwam te liggen en tegelijk dichter bij het dorp. Er kwam toen ook een nieuw stationsgebouw. Hierdoor werd tevens de extra halte Zandvoort Dorp, die overbodig was geworden, gesloten. Het huidige station droeg vanaf 1 juni 1921 de naam Zandvoort Bad. Op 22 mei 1955 werd de naam Zandvoort aan Zee.

Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel klik hier.

      

Het emplacement is oostelijke richting met rechts post T (links) en de sporen in westelijke richting (rechts) d.d. 17 augustus 1974. (Foto's W. Vos)De oostzijde van het emplacement d.d. 2 februari 1975. De lichtseinen zijn reeds geplaatst. (Foto W. Vos)De emplacementstekening van Zandvoort aan Zee.
De tekening van het S & H toestel in post T.Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 104 kB).

Met ingang van 10 mei 1975 is de klassieke beveiliging te Zandvoort aan Zee vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Haarlem.


Het interieur van de NX post te Haarlem d.d. 22 juli 1976. (Foto's: W. Vos)
Boven Haarlem Goederenstation en rechts Zandvoort aan Zee


Voor een beschrijving van het station Overveen klik hier.
Terug naar home Terug naar seinhuizen