Zutphen (NX - CVL beveiliging)
Het stationsgebouw van Zutphen.
(Foto: F.J. Nijland) (bron: Stichting SNR Railverzamelingen)


Deze beveiliging omvatte de stations Zutphen, Dieren = Doesburg en Klarenbeek.

In de periode van 3 mei t/m 6 mei 1970 is de klassieke beveiliging van het station Zutphen vervallen en is een NX - CVL beveiliging in dienst gesteld.
Gelijktijdig met deze ombouw zijn ook de lichtseinen van het stelsel 1946 vervangen door lichtseinen van het stelsel 1954.
Op 3 mei 1970 werd de gehele nieuwe beveiliging in dienst gesteld, behalve de belangrijkste wissels; (de minder belangrijke wissels waren daarvoor al omgebouwd).
De belangrijkste wissels werden daarna zo snel mogelijk verbouwd hetgeen op 6 mei gereed was.
In de tussentijd werden de nog niet omgebouwde wissels vanuit de oude posten bediend en werd tevens de gehele rijweg ingesteld, inclusief de seinbediening.
Daarna stelde men op het NX - tableau dezelfde rijweg door het drukken van de begin- en eindknop waarna de lichtseinen voor deze rijweg uit de stand "stop" kwamen.
Er waren daarbij twee treindienstleiders in dienst (één op post T oud en één op de CVL post) en een hoofdtreindienstleider voor de coördinatie.

Zutphen

Het station Zutphen ligt aan de spoorlijn Arnhem - Zwolle bij km. 27.550.

      

Het emplacement gezien in noordelijke richting (links) en het vertrek van een trein richting Arnhem met de bruggen over de IJssel (rechts) d.d. 26 februari 1983.
(Foto's: W. Vos)De zuidzijde van het emplacement met op de achtergrond de bruggen over de IJssel d.d. 26 februari 1983.
De spoorbrug was toen nog enkelsporig.
(Foto: W. Vos)


      

De aankomst van een trein uit Hengelo (links) en de noordzijde van het emplacement gezien in zuidelijke richting (rechts) d.d. 26 februari 1983.
De beide foto's zijn genomen vanaf de overweg in de Nieuwstad.
(Foto's: W. Vos)Het emplacement Zutphen GE gezien vanaf de overweg in de Nieuwstad d.d. 26 februari 1983.
(Foto: W. Vos)


      

De uitrijseinen 50 en 52 voorzien van een "koeiekop" (links) en het dwergsein 34 voorzien van een extra witte lamp t.b.v. de vrijgave rangeren (rechts) d.d. 26 februari 1983.
De uitrijseinen 50 en 52 waren bevestigd aan het bovenleidingsportaal en achter het dwergsein 34 zijn de medewerkingskastje t.b.v. de vrijgave rangeren zichtbaar.
(Foto's: W. Vos)De noordzijde van het emplacement Zutphen GE gezien in zuidelijke richting d.d. 26 februari 1983.
(Foto: W. Vos)


      

De aankomst van een trein uit Vorden d.d. 26 februari 1983.
(Foto's: W. Vos)


      

De aansluiting van de spoorlijn richting Vorden (links) en het vertrek van een trein richting Laren = Almen (rechts) d.d. 26 februari 1983.
(Foto's: W. Vos)


      

De overgang van enkelspoor op dubbelspoor bij Eefde en het automatische bloksein 929 van het stelsel 1946 bij Gorssel (rechts) d.d. 26 februari 1983.
(Foto's: W. Vos)Het naderingsbord ATB bij km 3,5 van het baanvak Winterswijk - Zutphen (in de gemeente Eefde),
gevolgd door de overweg in de Kapperallee, het inschakelbord ATB, een baak en het voorsein van het afstandssein 2 zijde Laren = Almen d.d. 29 maart 1975.
(Foto: R. Ankersmit)

Dieren = Doesburg

Het station Dieren = Doesburg ligt aan de spoorlijn Arnhem - Zwolle bij km. 14.420.

Met ingang van 9 november 1969 is de klassieke beveiliging te Dieren = Doesburg vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Zutphen.

      

Het emplacement in noordelijke richting (links) en de zuidzijde van het emplacement (rechts) d.d. 26 februari 1983.
(Foto's: W. Vos)Een trein Zwolle - Roosendaal tussen de stations Dieren = Doesburg en Rheden Goederen d.d. 26 februari 1983.
(Foto: W. Vos)

Rheden Goederen

Het station Rheden Goederen ligt aan de spoorlijn Arnhem - Zwolle bij km. 14.420.

      

De noordzijde van het emplacement (links) en de zuidzijde van het emplacement (rechts) d.d. 26 februari 1983.
(Foto's: W. Vos)

Klarenbeek

Het station Klarenbeek ligt aan de spoorlijn Apeldoorn - Zutphen bij km. 96.786.

Met ingang van 5 maart 1970 is de klassieke beveiliging vervallen en is op dit station een NX - CVL beveiliging bediend vanuit Zutphen in dienst gesteld.

      

Het emplacement gezien in westelijke richting (links) en de sporen in oostelijke richting (rechts) d.d. 26 februari 1983.
(Foto's: W. Vos)Post T


      

Het NX - CVL tableau (links) en het tableaugedeelte met de stations Dieren = Doesburg en Klarenbeek (rechts) d.d. 26 februari 1983.
(Foto's: W. Vos)


      

Het tableaugedeelte met de stations Dieren = Doesburg en Klarenbeek (links) en het tableaugedeelte met het station Zutphen (rechts) d.d. 26 februari 1983.
(Foto's: W. Vos)


      

Het tableaugedeelte met het station Zutphen Goederenemplacement (links) en het tableaugedeelte met de spoorlijnen richting Deventer (O) , Laren = Almen (M) en Vorden (B) (rechts) d.d. 26 februari 1983.
(Foto's: W. Vos)

Vanuit de post wordt ook de EBO in de Nieuwstad bediend.

      

Het bedieningtoestel voor de EBO in de Nieuwstad.
(Foto's: Sven Zeegers)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste NX-toestel klik hier.


De emplacementstekening van het noordelijke gedeelte van het emplacement van Zutphen.De emplacementstekening van het zuidelijke gedeelte van het emplacement van Zutphen.De baanvaktekening van het baanvak Zutphen - Arnhem.De baanvaktekening van het baanvak Zutphen - Apeldoorn.De baantekening van het baanvak Zutphen - Deventer.De baanvaktekening van het baanvak Dieren - Beekbergen.De baanvaktekening van het baanvak Beekbergen - Apeldoorn.De tableautekening.Met ingang van 18 oktober 1979 is de klassieke beveiliging van alle stations langs de spoorlijn Zutphen - Winterswijk vervallen en zijn deze stations voorzien van een TPRB beveiliging.
De coördinator treindienst in post T Zutphen treedt op als treindienstleider van het baanvakgedeelte Zutphen - Winterswijk (tot sein 72).

Met ingang van 26 november 1986 is de klassieke beveiliging van alle stations langs de spoorlijn Zutphen - Hengelo vervallen en is in post T Zutphen een Integra bedieningstoestel geplaatst.

      

Het Integra bedieningstoestel in post T Zutphen.
(Foto's: Sven Zeegers)Een close-up van het Integra bedieningstoestel met de stations Delden en Goor.
(Foto: Sven Zeegers)De baanvaktekening van het baanvak Zutphen - Markelo.De baanvaktekening van het baanvak Markelo - Hengelo.De tableautekening met de stations Delden en Goor.De tableautekening met de stations Markelo, Lochem en Laren = Almen.


Met ingang van 2 maart 2002 is de NX - CVL beveiliging te Zutphen vervallen en is de beveiliging van deze stations een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Arnhem.

Voor een beschrijving van de NX - CVL beveiliging te Arnhem klik hier.
Voor een beschrijving van de NX - CVL beveiliging te Deventer klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen