WadenoijenStation Wadenoijen is een voormalig station aan de Oostelijke Betuwelijn bij Wadenoijen. Het station werd in 1882 geopend en in 1950 gesloten.
Na de sluiting van het station werd het voormalige stationsgebouw in het jaar 1961 gesloopt en resteerde slechts het seinhuis.

Met ingang van 28 mei 1976 is het baanvak Geldermalsen - Tiel voorzien van bovenleiding.

Bij de post lag de overgang van het enkelspoor vanuit Tiel op het dubbelspoor richting Geldermalsen.

    

Een overzicht van de situatie te Wadenoijen d.d. 9 april 1980. (Foto's Roelof Hamoen)
De emplacementstekening van Wadenoijen

Gebruikte afkortingen Blokstelsels
Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel klik hier.


Post T
Het S & H toestel in post T. (Foto W. Vos)Het signaleringstableau in post T. (Foto W. Vos)    

Tekening van het S & H toestel (links) en het signaleringstableau in post T (rechts).


Alle bedieningshandelingen en de verklaring van de signaleringen op het signaleringstableau worden hier toegelicht.(bestandsgrootte 258 kB).

Met ingang van 16 juni 1983 is deze post vervallen in verband met de indienststelling van de V-CVL beveiliging bediend vanuit de VL-post te Utrecht.

Voor een beschrijving van het station Tiel klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen