WormerveerHet station Wormerveer ligt aan de spoorlijn Amsterdam - den Helder bij km. 65.145.
Van 1867 tot en met 1978 had Wormerveer een stationsgebouw van het type SS Hoogezand (vernieuwd type SS derde klasse).
Het was een hoofdgebouw met twee zijvleugels.
Vlak naast het station was een goederenoverslagplaats; vanaf die plaats liep ook een spoortje door naar de rivier de Zaan, alwaar ook goederen werden overgeladen.
Na 1978 bleef het station vrijwel onveranderd tot 2013 toen het station verbouwd en gerenoveerd werd. Het station kreeg twee zijperrons erbij, de tunnel werd vernieuwd en voorzien van liften.

     

Het oude stationsgebouw (links) en het nieuwe stationsgebouw (rechts) .
(bron: www. stationsweb.nl)


     

De zuidzijde van het emplacement met goederentrein 7905 (Beverwijk - Amsterdam Watergraafsmeer), bestaande uit locomotief NS 2285 en 37 wagens d.d. 5 april 1965 (links)
en de zuidzijde van het emplacement met de maandagse goederentrein 7903 (Beverwijk - Nuth of Lutterade aansl SM), bestaande uit locomotief NS 1316 en 48 lege open goederenwagens met bestemming Staatsmijnen (rechts) d.d. 9 mei 1960.
(Foto's: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in zuidelijke richting d.d. 1 juni 1960 (links) en de uiterste wissels aan de westzijde
met de ophaalbrug over de Noordersluissloot, brugpost 70 en woning 63 aan de overkant van het water (rechts) d.d. 1 juni 1960.
(Foto's: R. Ankersmit)De beweegbare spoorbrug over de Noordersluissloot met rechts woning 63 d.d. 17 april 1964.
(Foto: R. Ankersmit)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Wormerveer bestond uit de posten T, I en brugpost 70.
In alle posten waren HSM handelinrichtingen geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.


De emplacementstekening van Wormerveer.


Post T


Post T was gevestigd in het stationsgebouw.


Tekening van de handelinrichting in post T.


Voor spoor II was een spoorbezettingsvenster aangebracht.
Dit venster werd gelijktijdig met het bedienen van het venster "Aank. v. Kzd" wit gemaakt en werd weer rood wanneer, na het vertrek van een trein naar Krommenie = Assendelft, het venster "Blok . Kma" is bediend, tenzij de trein zijn rit op spoor II eindigt.
In dat geval overtuigt T zich ervan dat deze trein als rangeerdeel naar een ander spoor is overgebracht, dat spoor II vrij is, waarna T de inhaalknop "Ontbl. sp. II" ontzegelt en deze bedient, waardoor het spoorbezettingsvenster vrij wordt.

De stand van de voorbijgangsvenster in post I wordt in post T aangegeven door de melder "Voorb. bij Kzd".

Post I


Post I stond aan de zuidzijde van het emplacement.


Tekening van de handelinrichting in post I.


Brugpost 70


De brugpost 70 stond aan de noordzijde van het emplacement.
De brugpost was uitschakelbaar; er was dan alleen treinverkeer over de hoofdsporen mogelijk.

Het buiten dienst stellen en in dienst nemen van brugpost 70.

Buiten dienst stellen. In dienst stellen.


Tekening van de handelinrichting in de brugpost 70.


Met ingang van 1 maart 1967 is de brug over de Noordersluissloot vastgezet en uit de beveiliging genomen.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 497 kB).

Met ingang van 21 mei 1967 is de klassieke beveiliging te Wormerveer vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel van de NX - CVL beveiliging bediend vanuit Amsterdam geworden.


Het tableau gedeelte met Wormerveer in de NX - CVL post te Amsterdam d.d. 13 april 1983.
(Foto: W. Vos)


Voor een beschrijving van het station Koog = Zaandijk klik hier.
Voor een beschrijving van het station Krommenie = Assendelft klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen