Woerden

(NX beveiliging)


Het station Woerden ligt aan de spoorlijn Utrecht - Rotterdam bij km. 15.842.

Het station werd geopend op 21 mei 1855 tegelijk met de spoorlijn Utrecht – Gouda (– Rotterdam Maas) van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS). Het eerste, houten stationsgebouw van Woerden was tijdens de aanleg van de spoorlijn al als directiekeet in gebruik geweest. Nagenoeg gelijke gebouwen stonden in Oudewater, Nieuwerkerk en Capelle aan den IJssel.
In 1911 kwam er een nieuw, in jugendstil uitgevoerd, gebouw.

In de jaren 1993 - 1996 is het station gemoderniseerd, waarbij het bestaande gebouw weliswaar is gehandhaafd, maar toch enkele grote ingrepen werden gedaan.
De oude, houten, voetgangersbrug over de sporen is vervangen door een modernere versie, de oude houten overkapping over de sporen is vervangen, een zuidzijde-ingang bij het station is er bijgebouwd en tot slot is er een moderne aanbouw bij de ingang gekomen die een grotere toestroom van reizigers aankan. Het oude loket werd verbouwd tot een van de eerste Wizzl-winkels in Nederland. Ook werd ergens in deze periode de overweg vervangen door een tunnel onder het spoor.Het stationsgebouw van Woerden.
(bron: www.stationsweb.nl)Een Huckepack trein naar Rotterdam Noord Gst gezien vanuit post T d.d. 25 maart 1978.
(Foto: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:

De emplacementstekening van Woerden.De emplacementstekening van Oudewater.De emplacementstekening van Harmelen Aansluiting.Post T

Deze post stond midden op het emplacement bij km. 15.524.
In de post was sedert 28 mei 1961 een NX tableau geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.
Vanuit de post werden ook de wissels en de seinen bij Harmelen = Aansluiting bediend.


Post T d.d. 19 juli 1975.
(Foto: F.J. Hoevenagel) (bron: Stichting SNR Railverzamelingen)Het NX tableau in post T d.d. 25 maart 1978.
(Foto: W. Vos)


     

Een detail van het NX tableau in post T d.d. 25 maart 1978.
(Foto's: W. Vos)Een detail van het NX tableau in post T d.d. 25 maart 1978.
(Foto: W. Vos)Tekening van het toestel in post T.Bijzonderheden voor de bediening van sein 76.

Voor de seinen 72 t/m 76 geldt, dat het gewenst is rijwegen van deze seinen zo kort mogelijk voor het uitvoeren van een beweging in te stellen, opdat de ahob niet onnodig lang gesloten is.
Voor sein 76 is hiertoe een bijzondere schakeling toegepast, met volgende signaleringslampjes en drukknoppen:
 1. Een geel lampje op het tableau in het eerste perron. Eerst als dit lampje brandt, kan sein 76 uit de stand "stop" komen (eventueel na de in punt 4 genoemde tijdvertraging).
  Brandt het lampje en wordt of is een rijweg ingesteld, dan sluit de ahob indien de betreffende aankondigingsweg bezet is;

 2. een wit lampje "Stationnement 1 min.". Dit lampje kan gaan branden, zodra spoor 2b bezet wordt;

 3. de knoppen "Stationnement 45 sec." en "Stationnement 0 min.".
  Deze knoppen kunnen worden gedrukt, waarbij in de gedrukte knop wit licht gaat branden.
Behandeling van bewegingen over spoor 2b.
 1. Treinen met stationnement van 1 minuut.
  Zodra spoor 2b wordt bezet, gaat het lampje "Stationnement 1 min." branden.
  1 minuut nadat de trein tot stilstand is gekomen, gaat het gele lampje op het tableau in het eerste perron branden.

 2. Treinen met stationnement van 45 sec.
  T drukt de knop "Stationnement 45 sec.", waardoor in deze knop wit licht gaat branden.
  45 sec. nadat de trein tot stilstand is gekomen, gaat het gele lampje op het tableau in het tweede perron branden.

 3. Doorijdende treinen.
  T drukt de knop "Stationnement 0 min." waardoor in deze knop wit licht gaat branden en tevens gelijktijdig het gele lampje op het tableau in het eerste perron gaat branden.
 4. Is voor een trein een bepaald stationnement voorgeschreven, doch kan een trein eerder vertrekken dan kan de tijd worden verkort door de knop "Stationnement 45 sec." of "Stationnement 0 min." te drukken.
  De gevolgen hiervan zijn dezelfde als onder b en c is vermeld; een reeds eventueel brandend wit lampje dooft hierdoor.
 5. Het is niet mogelijk de stationnementstijd te verlengen.
 6. Ook voor rangeerbewegingen van spoor 2b dient het gele lampje op het tableau in het tweede perron te branden, eventueel door gebruik te maken van de knop "Stationnement 1 min."

 7. Het gele en het witte lampje doven zodra sein 76 is voorbijgereden of voor bewegingen in de richting van sein 60 zodra spoor 2b vrij is.

Bijzonderheden betreffende het baanvak Woerden - Bodegraven.
 1. Het rode licht in de rijrichtingsknop is gedoofd als:
  1. er zich geen trein bevindt tussen Woerden en de blokpost Dubbele Wierickebrug;
  2. de vensters van het blokstelsel te Bodegraven en de blokpost Dubbele Wierickebrug de normale stand innemen;
  3. de brug over de Dubbele Wiericke gesloten is.

 2. Het openen van de brug over de Dubbele Wiericke is slechts mogelijk als de rijrichting van Bodegraven naar Woerden is igesteld.

Bijzonderheden betreffende de aansluiting Oudewater.
 1. Ontgrendelen van de wissels is slechts mogelijk als aan de de in de B-Voorschriften gegeven voorwaarden is voldaan en bovendien;
  bij aankomst de schakelaar "Aankomst" is omgelegd
  bij vertrek de schakelaar "Vertrek" is omgelegd.
  Deze schakelaars moeten na het grendelen van de wissels in de normle stand worden teruggelegd.
  Bij omgelegde schakelaaars blijven namelijk bij aankomst sein 721 en bij vertrek de seinen 721 en 724 stop tonen.
 2. Indien het spoorgedeelte - ter lengte van 175 m. - voorafgaande aan sein 721 wordt bereden met een snelheid van minder dan 40 km/h begint de aankondiging van de Ahob in de Papekopperdijk eerst bij het berijden van de isolerende las voorbij wissel 19.
 3. Na het omleggen van de wissels 19, 20 en Ot 19 gaat sein 722 geel licht tonen.
  Zodra één van de wissels in de normale stand wordt gelegd, toont sein 722 weer "stop".
 4. Teneinde te voorkomen dat de Ahob in de Papekopperdijk ten onrechte aankondiging krijgt, moet bij vertrek van de spooraansluiting het rangeerdeel in zijn geheel boven wissel 20A worden geplaatst, voordat de wissels en grendels in de normale stand worden teruggebracht.

Met ingang van 12 december 1970 zijn te Oudewater de sporen 1 en 2, de wissels 19, 20A en 20B, de stopontspoortong Ot 19 en de seinen 721p en 724p opgebroken.

Met ingang van 3 augustus 1980 zijn te Oudewater de hiervolgende wijzigingen aangebracht:

De emplacementstekening van Oudewater na de wijzigingen d.d. 12 december 1970 en 3 augustus 1980.


Met ingang van 27 september 1981 zijn te Vleuten de overloopwissels 101 A/B en 103 A/B nieuw gelegd.


De emplacementstekening van Vleuten.


Als gevolg van deze wijzigingen is het tableau gewijzigd.


Het NX tableau in post T na de wijzigingen d.d. 3 augustus 1980 en 27 september 1981.
(Foto: W. Vos)


     

Een detail van het NX tableau in post T na de wijzigingen d.d. 3 augustus 1980 en 27 september 1981.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het toestel in post T na de wijzigingen d.d. 3 augustus 1980 en 27 september 1981.

Alle bijzonderheden worden hier beschreven.(bestandsgrootte 552 kB).

Met ingang van 8 oktober 1990 is de NX beveiliging te Woerden vervallen en en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Utrecht.

Voor een beschrijving van het station Breukelen klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Dubbele Wierickebrug klik hier.
Voor een beschrijving van het station Gouda klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen