WijchenStation Wijchen is het station in het Gelderse Wijchen aan de spoorlijn Nijmegen - 's Hertogenbosch bij km. 56.283. Het station werd geopend op 4 juni 1881.
De spoorlijn en het station werden tot 1892 geëxploiteerd door de Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorweg-Maatschappij (NZOS).
Het reizigersvervoer werd daarna overgenomen door de Nederlandse Spoorwegen.

Het eerste station was van het type Helvoirt en was gebouwd door de NZOS. Het was een laag gebouw met een woning en dienstlokalen. Dit station is in 1973 gesloopt. Dit type stationsgebouw stond ook in Geffen (gesloopt in 1971), Helvoirt (gesloopt in 1977) en Ravenstein (gesloopt in 1973).
De NS heeft in 1973 een nieuw station laten bouwen van het standaardtype Douma. Van dit type stationsgebouwen zijn er in totaal 17 gebouwd. Het eerste stationsgebouw van dit type werd bij Station Beilen gebouwd. Van de 17 zijn er reeds 6 gesloopt.


Het stationsgebouw van Wijchen met de sporen in westelijke richting d.d. 9 oktober 1976. (Foto W. Vos)
De emplacementstekening van WijchenGebruikte afkortingen: Blokstelsels: Bijzondere lichtseinen

Vanaf 19 augustus 1929 was te Wijchen een elektrische beveiliging met lichtseinen in gebruik.
Deze lichtseinen zijn in verband met de elektrificatie op 24 februari 1957 vervangen door armseinen omdat de gebruikte types lichtseinen niet bruikbaar zijn bij bovenleidingsportalen in verband met de zichtbaarheid.
Deze lichtseinen werden uitgevoerd met voor elke kleur een aparte lamp.
Het voorsein te Wijchen (zijde Nijmegen) was zelfs voorzien van 5 lampen. Omdat men steeds twee lampen tegelijkertijd wilde laten branden en ook de afstand tussen twee lampen steeds gelijk wilde houden (75 cm) waren er 5 lampen nodig.
Voor meer informatie over deze bijzondere lichtseinen klik hier.


Over de werking van deze toestellen verwijzen wij u naar de uitlegpagina.

Post T      

De toestellen in post T d.d 22 juli 1974. (Foto's R.T. Jongerius)Tekening van de toestellen in post T.


Alle bedieningshandelingen zijn hier beschreven.(bestandsgrootte 632 kB).

Ongeval

Op 28 augustus 1979 vond een ernstig ongeval plaats op het baanvak Wijchen - Nijmegen. Door een isolatiefout in een wisselcontrolemagneet kwam de ledig materieeltrein 74363 richting Nijmegen met veilig sein op verkeerd spoor terecht. De machinist reed door, hoewel hij daarvoor een lastgeving verkeerd spoor had moeten hebben.
Nabij Nijmegen botste de trein op trein 4365. De isolatiefout was al lang aanwezig doch bleek pas die dag doordat een wijziging in de beveiliging werd aangebracht.
Als gevolg van dit ongeval zijn met dienstorder 1848 van juni 1980 de zg. VS borden ingevoerd.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit ongeluk verwijzen wij naar het boek Spoorwegongevallen in Nederland door R.T. Jongerius.

Wijzingen in de beveiliging

Met ingang van 30 november 1979 is de blokpost Maas-Waalkanaal opgeheven.

Met ingang van 1 mei 1980 is de klassieke beveiliging van Nijmegen opgebroken en is op het baanvak Wijchen - Nijmegen automatisch blokstelsel voor dubbelspoorrijden met de mogelijkheid beveiligd linkerspoor te rijden en is het bestaande blokstelsel III vervallen.
Als gevolg van deze ombouw zijn een aantal lichtseinen geplaatst en is de beveiliging van het station Wijchen hierop aangepast.
Met ingang van 28 januari 1981 zijn spoor 3, de wissels 3 en 17 en de seinen B³, C³ en D³ opgebroken en is de benaming van sein A²–³ gewijzigd in A².


De emplacementstekening van Wijchen na de wijzigingen.Tekening van de toestellen in post T na de wijzigingen.


Alle bedieningshandelingen zijn hier beschreven.(bestandsgrootte 969 kB).

Met ingang van 10 mei 1981 is de klassieke beveiliging te Wijchen vervallen en is het station Wijchen een halte langs de vrije baan geworden.

Voor een beschrijving van het station Ravenstein klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen