Vriezenveen


Het station Vriezenveen is geopend op 1 oktober 1906 en ligt aan de spoorlijn Mariënberg - Almelo bij km. 12.406.

Het stationsgebouw, van het type tweede klasse van de NOLS werd in 1906 in gebruik genomen en in 1984 gesloopt. NOLS staat voor Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij.
Deze maatschappij ontwikkelde de spoorlijn Almelo - Mariënberg.
De stations werden ontworpen door architect Eduard Cuypers.

      

Het stationsgebouw van Vriezenveen (links) en de sporen in zuidelijke richting (rechts) d.d. 1 mei 1976.
(Foto's: W. Vos)De emplacementstekening van Vriezenveen


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In en bij post T was een blokkast, een Alkmaarse Handelinrichting en een Hoge Handelinrichting geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier (bestandsgrootte 5,29 kB) en voor een uitleg over de werking van de Alkmaarse Handelinrichting en de Hoge Handelinrichting klik hier (bestandsgrootte 11,2 kB).


Post T


       

Drie foto's van de buitenapparatuur op het station Vriezenveen d.d. 17 april 1983.
Met de Alkmaarse Handelinrichting werden de beide wissels en de inrijseinen bediend en met de Hoge Handelinrichting werden de uitrijseinen bediend.
De kasten er naast dienen voor het bedienen van de grote overweg.
(Foto's: W. Vos )   

Binnen stond een bloktoestel voor de vensterwisseling met Vroomshoop (links). Rechts het signaleringstableau t.b.v. het automatisch blokstelsel richting Almelo.
Via electrische contacten en relais was het één en ander gekoppeld met de buitenapparatuur.
Opnamedatum 17 april 1983.
(Foto: W. Vos )
Links en midden: Tekening van het Alkmaarse handelinrichting en de hoge handelinrichting. Rechts: Tekening van de blokkast.Post T was vrij standaard uitgevoerd. Een blokkast in het stationsgebouw en twee handelinrichtingen buiten op het perron. Anders dan gebruikelijk was de electrisch bediende overweg. Meestal zijn de overwegen bij dit soort posten mechanisch bediend.
Op het perron stond dan ook een bedienkast voor de bediening. Tegen de regen was er een kap over geplaatst.

Met ingang van 24 november 1968 is te Almelo een NX-beveiliging bediend vanuit Hengelo in dienst gesteld en vervielen de blokvensters naar Almelo en kwam er een apart paneel voor de signalering en aanmelden van de treinen van en naar Almelo.
De vorm hiervan was vrij standaard maar had een regiogebonden uiterlijk.
De seinen C¹–² en B¹–² hadden onveiligvallers welke het sein in de stand stop bracht na het passeren van een trein ongeacht of het seinhandel nog uit de stand stop stond.
Via signaallampjes werd de stand van de arm weergegeven op het paneel.
Als het baanvak naar Almelo vrij was dan brandde het witte lampje "Blok naar Almelo".
In deze toestand konden zowel Almelo als Vriezenveen een trein op het baanvak toelaten.

De bediening en werking was als volgt:

Trein van Almelo: Trein naar Almelo:

Kwadrantsluiting


   

Een kwadrantsluiting te Vriezenveen in de normale stand links en rechts met een sein in de getrokken stand d.d. 17 april 1983.
(Foto's: W. Vos)De kwadrantsluiting te Vriezenveen kwam op twee plekken voor. Namelijk aan de kant van Almelo en aan de kant van Vroomshoop. Omdat er twee verschillende bedientoestellen waren en er een koppeling tussen beiden gewenst was werd deze in de trekdraadgeleiding aangebracht. De koppeling was telkens tussen een inrijsein (Alkmaarse handelinrichting) en uitrijsein (Hoge handelinrichting). Er kon dus telkens per kwadrantsluiting maar één sein bediend worden.

Met ingang van 5 september 1984 is de klassieke beveiliging te Vriezenveen vervallen en is op het baanvak Almelo - Mariënberg een V-CVL beveiliging bediend van uit Hengelo in dienst gesteld.

Voor een beschrijving van het station Vroomshoop klik hier.
Voor een beschrijving van de klassieke beveiliging van het station Almelo klik hier.
Voor een beschrijving van de NX - CVL beveiliging bediend vanuit Hengelo klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen