Visvliet


Station Visvliet was een spoorwegstation aan de spoorlijn Harlingen - Nieuwe Schans bij km. 57.832.
Het was een eenzaam in het landschap gelegen en relatief groot station, waar naar men zei nooit iemand in- of uitstapte.
Het station lag ongeveer een kilometer ten zuiden van het dorp, op het grondgebied van de gemeente Grootegast. In 1891 werd er een stationsgebouw gebouwd van het standaardtype Visvliet, dat werd voltooid in 1892, wat waarschijnlijk kan worden gezien als het begin van de stopplaats. Kort daarna werd waarschijnlijk het stationskoffiehuis van G. Siderius aan noordzijde van het station gebouwd.
Op 2 juni 1991 is het station gesloten om in de dienstregeling ruimte te maken voor de bediening van het nieuwe station Leeuwarden Camminghaburen.
Nog enkele jaren na de sluiting van het station heeft het perron er als stille getuige gelegen, maar dat is verdwenen bij de spoorverdubbeling in 1996-1998.


Het stationsgebouw van Visvliet met de sporen in oostelijke richting d.d. 9 september 1978. (Foto: W. Vos)De aankomst van een trein uit de richting Buitenpost d.d. 9 september 1978. (Foto: W. Vos)Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel klik hier.


De emplacementstekening van Visvliet.


Post TDe achterzijde van het loket met links een gedeelte van de blokkast. (bron: www.stationsweb.nl)Tekening van de toestellen in en bij post T.


De beide uitrijseinen B1,2 en C1,2 waren voorzien van onveiligvallers en de twee wissels waren voorzien van druklatten en wisselsperren.

Met ingang van 29 september 1983 is de klassieke beveiliging te Visvliet vervallen en is dit station een halte langs de vrije baan geworden.

Voor een beschrijving van het station Grijpskerk klik hier.
Voor een beschrijving van het station Buitenpost klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen