VisvlietOp 12 maart 2024 zijn een aantal foto's uit het jaar 1983 uit de collectie van wijlen de heer Maarten Reijnhout en een aantal foto's uit de Beeldbank van de NVBS toegevoegd;
deze nieuwe foto's zijn te herkennen aan de blauwe beschrijving van de foto's.
In de emplacementstekening is de naam van de overweg vermeld.

Het station Visvliet lag aan de spoorlijn Harlingen - Nieuwe Schans bij km. 57.832.
Het was een eenzaam in het landschap gelegen en relatief groot station, waar naar men zei nooit iemand in- of uitstapte.
Het station lag ongeveer een kilometer ten zuiden van het dorp, op het grondgebied van de gemeente Grootegast.
In 1891 werd er een stationsgebouw gebouwd van het standaardtype Visvliet, dat werd voltooid in 1892, wat waarschijnlijk kan worden gezien als het begin van de stopplaats.
Kort daarna werd waarschijnlijk het stationskoffiehuis van G. Siderius aan noordzijde van het station gebouwd.

Op 2 juni 1991 is het station gesloten om in de dienstregeling ruimte te maken voor de bediening van het nieuwe station Leeuwarden Camminghaburen.
Nog enkele jaren na de sluiting van het station heeft het perron er als stille getuige gelegen, maar dat is verdwenen bij de spoorverdubbeling in 1996-1998.

      

Het stationsgebouw van Visvliet d.d. 5 mei 1975.   (Foto: K.H. Nauta)   (bron: Stichting SNR Railverzamelingen (links)
en het stationsgebouw van Visvliet met de sporen in oostelijke richting d.d. 9 september 1978.   (Foto: Wim Vos) (rechts).

      

De aankomst van een trein uit de richting Buitenpost d.d. 9 september 1978.   Foto: Wim Vos) (links)
en ht treinstel NS DE3 138 als trein 8641 Leeuwarden - Groningen passeert Visvliet d.d. 24 februari 1979.
(Foto: K.H. Nauta)   (bron: Stichting SNR Railverzamelingen (rechts)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In en bij post T was een blokkast en een Alkmaarse Handelinrichting geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier (bestandsgrootte 5,29 kB) en voor een uitleg over de werking van de Alkmaarse Handelinrichting klik hier (bestandsgrootte 11,2 kB).


De emplacementstekening van Visvliet.


Post THet interieur van post T d.d. 13 augustus 1983.
Opmerkelijk zijn de twee telefoontoestellen zonder kiesschijf;
deze telefoons werden gebruikt voor de communicatie met de naburige stations (Grijpskerk en Buitenpost).
Door het opnemen van de hoorn en het vervolgens drukken van de zwarte knop kwam de verbinding tot stand.
(Foto: Paul van Baarle)De achterzijde van het loket met links een gedeelte van de blokkast.
(bron: www.stationsweb.nl)

      

Links het windwerk voor bediening van de overweg in de Stationsstraat en rechts de Alkmaarse Handelinrichting voor de bediening van de wissels en seinen (links)
en een close-up van de Alkmaarse Handelinrichting (rechts).
De twee middelste wisselhandels zijn met een slot afgesloten.
(Collectie: Maarten Reijnhout ())Tekening van de toestellen in en bij post T.


De beide uitrijseinen B1,2 en C1,2 waren voorzien van onveiligvallers en de twee wissels waren voorzien van druklatten en wisselsperren.

      

De steller, de wisselsper en de druklat bij het wissel 1.    (Collectie: Maarten Reijnhout ()) (links)
en de overweg in de Stationsstraat d.d. 24 februari 1979.   (Foto: K.H. Nauta)   (bron: Stichting SNR Railverzamelingen) (rechts).

Met ingang van 29 september 1983 is de klassieke beveiliging te Visvliet vervallen en is dit station een halte langs de vrije baan geworden.

Voor een beschrijving van het station Grijpskerk klik hier.
Voor een beschrijving van het station Buitenpost klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen