Utrecht MaliebaanHet station Utrecht Maliebaan lag aan de spoorlijn Hilversum - Lunetten bij km. 16.170.


Een overzicht van het emplacement in noordelijke richting.
(bron: www.stationsweb.nl)


Het station is gebouwd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM). Met de bouw is begonnen op 4 september 1873.
Vanaf de opening in 1874 was het aantal reizigers dat gebruik maakte van dit station niet groot. Al in 1887 werd het station verbouwd, ten gunste van het goederenvervoer. Dit werd nogmaals versterkt in 1908, toen de gehele zuidvleugel werd verbouwd tot bergplaats voor bestel- en vrachtgoederen. Nadat HIJSM en SS in 1938 fuseerden tot N.V. Nederlandse Spoorwegen werd het Maliebaanstation als overtollig beschouwd en op 15 oktober 1939 gesloten. Door een ontsporing is het station op en rond 2 februari 1940 weer tijdelijk in gebruik als station. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel Utrechtse Joden vanaf het Maliebaanstation afgevoerd naar de vernietigings- en concentratiekampen. In 1954 kreeg het gebouw een nieuwe bestemming als Nederlands Spoorwegmuseum.
Station Utrecht Maliebaan is een station aan de spoorlijn Hilversum - Lunetten, waarin sinds 1954 het Nederlands Spoorwegmuseum is gevestigd. Het station had tot eind 2012 twee sporen aan een eilandperron langs het doorgaande spoor en een kopspoor uit de richting Lunetten. Door de opbraak van de sporen in de richting van Lunetten is station Maliebaan feitelijk een kopstation geworden, waarvan nog maar 1 spoor in gebruik is, bereikbaar vanuit de richting Blauwkapel.

De NS verzorgt sinds 2005 in het weekend en tijdens schoolvakanties gedurende de openingstijden van het Nederlands Spoorwegmuseum een pendeldienst Utrecht Centraal Utrecht Maliebaan. Vanaf 26 juli 2010 reed de pendeldienst iedere dag (m.u.v. maandag) via Blauwkapel. Slechts enkele ritten in de late middag reden via Driebergen-Zeist. Na de sluiting van het traject tussen Utrecht Maliebaan en Lunetten in september 2012 rijden alle treinen via Blauwkapel.


De emplacementstekening van Utrecht Maliebaan.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Utrecht Maliebaan bestond uit de posten T aan de zuidzijde bij de overweg in de Zonstraat en post I aan de noordzijde bij de overweg in de Burg. Reigerstraat.
In post T was een Siemens & Halske handelinrichting en in post I was een HSM handelinrichting geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van het toestel in post T klik hier en voor het toestel in post I klik hier.

Er waren nogal een aantal bijzonderheden in de beveiliging aanwezig.

Alle overwegen waren uitgevoerd als AHOB's. Voor treinbewegingen waarvoor seinen worden bediend werken de AHOB's automatisch.
Bij rangeerbewegingen moesten de AHOB's worden geactiveerd zoals hier is vermeld.

Het inrijsein A2 - A3-5 zijde Blauwkapel was in verband met zichtbaarheid links geplaatst.


Het inrijsein zijde Blauwkapel d.d. 6 januari 1967.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


Post TDe handelinriching in post T d.d. 12 maart 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
Tekening van de handelinriching in post T.

Alle bedieningshandelingen in post T worden hier beschreven.

Post IDe noordzijde van het emplacement d.d. 20 november 1961.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Post I bij de overweg Burg. Reigerstraat d.d. 28 maart 1958.
De overweg was nog niet voorzien van een AHOB.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


      

Detailopnames van de handelinrichting in Post I.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)
Tekening van de handelinrichting in post I.

Alle bedieningshandelingen in post I worden hier beschreven.

In verband met de koppeling aan de relaisbeveiliging van Blauwkapel was het venster in veld 17 uitgevoerd als een gelijkstroomvenster.

De trekkers in de velden 16 en 18 dienden voor de koppeling met de AHOB.
Bij rangeerbewegingen over deze overweg wordt de trekker in veld 18 uitgetrokken waardoor de AHOB in werking wordt gesteld en in de knop "Sluiten" een wit lampje gaat branden.
Als de AHOB is gesloten kan het handel "TU" worden omgelegd. Nadat de rangeerbeweging geheel is uitgevoerd wordt het handel "TU" normaal gelegd, de trekker in veld 18 wordt weer ingeduwd en wordt de knop "Openen" gedrukt waardoor de AHOB weer opent en het lampje inde knop "Sluiten" weer dooft.

Wanneer post I gesloten wordt dan moet de trekker in veld 16 worden uitgetrokken en is de AHOB uitgeschakeld.

Met ingang van 8 mei 1967 is de tot dan toe bestaande beveiliging opgeheven en zijn de beide posten T en I vervallen.

Voor een beschrijving van het station Lunetten klik hier.
Voor een beschrijving van het station Blauwkapel klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen