TielOp 20 februari 2024 zijn een aantal foto's uit het jaar 1983 uit de collectie van wijlen de heer Maarten Reijnhout en een aantal foto's uit de Beeldbank van de NVBS toegevoegd;
deze nieuwe foto's zijn te herkennen aan de blauwe beschrijving van de foto's.
In de emplacementstekening is de spooraansluiting naar het industrieterrein en de wissellantaarn bij het wissel 21 getekend en is de naam van de overweg vermeld.

Het station Tiel ligt aan de enkelsporige spoorlijn Geldermalsen - Arnhem / Nijmegen bij km. 32.801.

    

Het emplacement van Tiel in oostelijke richting d.d. 7 juni 1975 (links) (Foto: Wim Vos) en d.d. 26 december 1964 (rechts). (Foto: J.G.C. van de Meene)


    

Het westelijke gedeelte van het emplacement met het inrijbordes zijde Wadenoijen d.d. 3 april 1972.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


    

Het emplacement in westelijke richting (links) en in oostelijke richting (rechts) d.d. 7 juni 1975.
(Foto's: Wim Vos)De emplacementstekening van Tiel.

Gebruikte afkortingen Blokstelsels In post T was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


Post T

    

De handelinrichting in post T.
(Foto's: Wim Vos)

      

De handelinrichting in post T.
(Collectie: Maarten Reijnhout (†))Tekening van de handelinrichting in post T.

Elektrische bediening van de seinen A, B en D.

De seinen A, B en D werden elektrisch i.v.m. de AHOB in de overwegen in het overpad en de Lingedijk .
Vanwege de aankondiging gingen de overwegen dicht bij het omleggen van het krukje, na het gesloten zijn van de overwegen kwam één van deze seinen uit de stand stop.
Uiteraard kwam dit sein weer in de stand stop na het passeren van de overweg zodat de overwegen weer automatisch open gingen.
Het gebruik van een AHOB bij klassieke beveiliging kwam niet vaak voor. Meestal werd dan een MBO of EBO gebruikt. (Mechanisch bediende of Elektrisch Bediende Overweg met over de hele weg sluitende overwegbomen.)
De overwegen waren ook voorzien van een stop-doorschakeling. Het doorgaande spoor was spoor II.
Wanneer men een rijweg over spoor II wilde instellen voor een doorrijdende trein kon men met de wekknop "v. Wnn op sp. II" aangeven dat dit een voorbijrijdende trein was.
In dit geval zal de aankondiging van de overwegen ingeschakeld worden.
Ook komt bij een rijweg naar Kesteren sein B1-3 direct uit de stand stop en gaat de overweg dicht op de aankondiging en niet na het omleggen van het krukje voor sein B1-3.
Verder is nog te zien dat er een gemeenschappelijk uitrijsein aan elke zijde stond. Best opvallend aangezien er voor elk spoor een eigen inrijsein aan elke zijde is. (bordessein). aa

Aansluiting Industrieterrein.

      

De aansluiting Industrieterrein gezien in oostelijke richting (links) en de blokkast in de relaiskast bij de aansluiting (rechts).
(Collectie: Maarten Reijnhout (†))


De locomotief NS 364 heeft een bollenwagen opgehaald van de spooraansluiting Industrieterrein in Tiel en keert terug op het station d.d. 19 april 1974.
Het rangeerpersoneel rijdt mee op de treeplank.
(Foto: René Jongerius)   (bron: Stichting SNR Railverzamelingen)

Deze aansluiting ligt bij km. 31.200 langs de spoorlijn Tiel - Kesteren.
Het spoor loopt een stuk evenwijdig aan de spoorlijn Tiel - Kesteren en buigt vervolgens met een scherpe boog naar links onder dezelfde spoorlijn door en loopt tenslotte evenwijdig aan het Amsterdam Rijnkanaal in noordelijke richting naar het industrieterrein.
Deze aansluiting was beveiligd met een afgesloten handwissel A en een ontspoortong (Ota ).
De handelingen voor de bediening van deze aansluiting worden hiervolgend beschreven:
 1. De treindienstleider in post T overtuigt zich ervan dat het venster in veld 5 vrij (wit) en het venster in veld 6 gedrukt (rood) is
 2. De treindienstleider in post T neemt de sleutel B.A/OtA uit het slot aan het sleutelrelaiskastje en overhandigt deze met de hieraan bevestigde sleutel B.A, OtA en penning "Lastg. STS B1-3 " aan de begeleider.
 3. De treindienstleider in post T legt de wissels in de juiste stand en geeft de begeleider opdracht tot vertrek
 4. De begeleider vertrekt met het rangeerdeel en stopt voor de AHOB in de Lingedijk
 5. De begeleider drukt op het drukknopkastje de knop "ovb sluiten"A
 6. Als de overweg is gesloten, rijdt de begeleider met de trein de overweg over tot aan de aansluiting
  De begeleider ontsluit met de sleutel B.A, OtA de ontspoortong OtA en het handwissel A en voert de nodige rangeerbewegingen uit
 7. Indien het rangeerdeel moet worden opgesloten, legt de begeleider het handwissel A en de ontspoortong OtA terug in de normale stand en brengt de vrijkomende sleutel B.A. in het slot aan het blokkastje in de relaiskast
  en bedient het venster "Tr. op aansluiting Ind. terrein" wordt wit
  In post T wordt het gelijknamige venster in veld 16 vrij (wit) en hierna kunnen weer treinbewegingen op het baanvak Tiel - Kesteren plaatsvinden
 1. De begeleider vraagt aan de treindienstleider in post T toestemming voor het vertrek van de aansluiting
 2. De treindienstleider in post T overtuigt zich ervan dat het venster in veld 5 vrij (wit) en het venster in veld 6 gedrukt (rood) is
 3. De treindienstleider in post T bedient het venster in veld 16 vrij (rood)
  In het relaiskast wordt het venster "Tr. op aansluiting Ind. terrein" vrij (rood)
 4. De begeleider neemt de sleutel B.A uit het slot in het blokkastje, ontsluit de ontspoortong OtA en het handwissel A waarna het rangeerdeel het hoofdspoor oprijdt
 5. De begeleider legt het handwissel A en de ontspoortong OtA is de normale stand en vertrekt met de vrijkomende sleutel B.A, OtA naar Tiel
 6. Voor de aankomst van het rangeerdeel worden de normale handelingen voor de aankomst van een trein uit Kesteren verricht
 7. De begeleider overhandigt de sleutel B.A/OtA aan de treindienstleider waarna hij deze sleutel in het slot aan het sleutelrelaiskastje brengtTekening van het bloktoestel bij de aansluiting Industrieterrein.

Wissel 16

Dit wissel ligt midden op het emplacement.
Om dit wissel bedienen moest het venster in veld 9 worden gegeven aan een relaiskast waarbij dan de sleutel vrij kwam om het wissel te ontgrendelen.
De handeling tot vergrendelen gebeurde op de omgekeerde manier. Door deze twee beveiligingen waren de rangeersporen beveiligd tegen de hoofdsporen.


De relaiskast bij wissel 16 d.d. 26 december 1964.
(Foto: J.G.C. van de Meene)

      

De relaiskast bij wissel 16.
(Collectie: Maarten Reijnhout (†)))

Tekening van het bedieningstoestel in de relaiskast bij wissel 16.


Het vaste wisselsein bij het wissel 21 d.d. 26 mei 1974.
Bij een vast wisselsein heeft de seinlantaarn een vaste stand.
Bij het omleggen van het wissel schuift de blind voor de lantaarn omhoog of omlaag om de gewijzigde stand aan te geven.
De vaste stand van de lantaarn voorkomt het risico dat de olielamp in de lantaarn dooft door schokken tijdens het omleggen.
(Foto: René Jongerius)   (bron: Stichting SNR Railverzamelingen)

Met ingang van 16 juni 1983 is de klassieke beveiliging vervallen in verband met de indienststelling van de V-CVL beveiliging bediend vanuit de VL-post te Utrecht.

Voor een beschrijving van het station Kesteren Rhenen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Echteld klik hier.
Voor een beschrijving van het station Wadenoijen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen