Tilburg, Tilburg Goederenemplacement en Gilze = Rijen

      

Het station Tilburg is het centrale station van Tilburg, naast de andere stations in de stad: Tilburg Reeshof en Tilburg Universiteit (voorheen Tilburg West).
Het station werd geopend op 5 oktober 1863. Het was het eindpunt van de eerste door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) geopende spoorlijn, Breda – Tilburg (staatslijn E).

Nabij het station van Tilburg lag één van de hoofdwerkplaatsen van de Nederlandse Spoorwegen waar het groot onderhoud aan de locomotieven plaatsvond. Het complete gebied staat tegenwoordig bekend als de Spoorzone.

Het huidige stationsgebouw werd gebouwd in 1965 naar een ontwerp van architect Koen van der Gaast. Het station bestaat voornamelijk uit een hoge, opmerkelijk vormgegeven 'zwevende' overkapping, waaronder de perrons en de restauratie liggen.

     

Het oude (links) en het nieuwe (rechts) stationsgebouw van Tilburg.
(bronnen: www.het geheugen van Tilburg.nl en Wikipedia)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Tilburg bestond uit de posten T, II, III, Tba en de wachtposten 21 en 22.
In post T was een stelknoptoestel met een blokkast geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit stelknoptoestel klik hier.
In de posten II, III en Tba waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.

Klik hier om de emplacementstekening van Tilburg Goederenemplacement te openen.

Klik hier om de emplacementstekening van Tilburg en Tilburg Aansluiting te openen.

Klik hier om de tekening van het baanvak Tilburg - Weelde te openen.

Post T

Deze post stond aan de oostzijde van het emplacement bij km. 22.695.


Tekening van het stelknoptoestel in post T.Tekening van de blokkast in post T.


Post II

Post II stond tussen de emplacementen van Tilburg en Tilburg Goederenemplacement bij km. 32.728.


De westzijde van het emplacement met trein 376 bestaande uit de combinatie van DE5 dieseltreinstel NS 192, postrijtuig Pec 913 en DE3 dieseltrenstel NS 168 met op de achtergrond post II d.d. 29 juni 1957.
(Foto: R. Ankersmit)Tekening van de handelinrichting in post II.


Post III

Post III stond aan de westzijde van het emplacement Tilburg Goederenemplacement bij km. 31.905.


De westzijde van het emplacement van Tilburg Goederenemplacement met een goederentrein naar Breda, getrokken door locomotief NS 1132.
Rechts driehoogtesein 821 en links het spoor naar Baarle Nassau grens met de spooraansluiting van het onderstation d.d. 13 juli 1963.
(Foto: R. Ankersmit)Tekening van de handelinrichting in post III.


Post Tba

Post Tba stond bij de splitsing van de spoorlijnen richting 's Hertogenbosch en Oisterwijk bij km. 24.086.


De situatie bij de post Tba in westelijke richting met op de achtergrond de bruggen over het Wilhelminakanaal d.d. 4 april 1964.
(Foto: R. Ankersmit)Tekening van de handelinrichting en de blokkast in post Tba.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 2,10 mB).

De beveiliging is in de periode 27 oktober 1963 t/m 31 mei 1964 vervangen door een NX - beveiliging waarbij ook een nieuwe post is gebouwd; deze nieuwe post staat aan de westzijde van het 1e perron bij km. 21.940.
Bij deze wijziging is de beveiliging van Gilze = Rijen ondergebracht in post T te Tilburg en zijn de lichtseinen van het stelsel 1946 vervangen door lichtseinen van het stelsel 1954.

Tilburg en Tilburg Aansluiting


     

Het emplacement in oostelijke richting (links) en de hoofdwerkplaats (rechts) d.d. 7 augustus 1985.
(Foto's: W. Vos)


     

Het emplacement in westelijke richting (links) en de splitsing van de spoorlijnen naar 's Hertogenbosch en Oisterwijk (rechts) d.d. 7 augustus 1985.
(Foto's: W. Vos)


     

Het emplacement van Tilburg Goederenemplacement in westelijke richting (links) en in oostelijke richting (rechts) d.d. 7 augustus 1985.
(Foto's: W. Vos)


     

Het emplacement van Tilburg Goederenemplacement in westelijke richting (links) en de sporen richting Gilze = Rijen (rechts) d.d. 7 augustus 1985.
(Foto's: W. Vos)


De emplacementstekening van Tilburg Aansluiting na de indienststelling van de NX - beveiliging.


De emplacementstekening van Tilburg na de indienststelling van de NX - beveiliging.


De emplacementstekening van Tilburg Goederenemplacement na de indienststelling van de NX - beveiliging.

Gilze = Rijen


     

Het emplacement van Gilze = Rijen in oostelijke richting (links) en in westelijke richting (rechts) d.d. 7 augustus 1985.
(Foto's: W. Vos)Het emplacement van Gilze = Rijen in westelijke richting d.d. 7 augustus 1985.
(Foto: W. Vos)


De emplacementstekening van Gilze = Rijen na de indienststelling van de NX - beveiliging.


Post T


     

Het interieur van post T d.d. 31 januari 1981 (links) en 7 augustus 1985 (rechts).
(Foto's: W. Vos)


     

Het tableaugedeelte met Tilburg Industrieterrein en Tilburg Aansluiting d.d. 31 januari 1981.
(Foto's: W. Vos)


     

Het tableaugedeelte met het station Tilburg d.d. 31 januari 1981 (links) en 7 augustus 1985 (rechts).
(Foto's: W. Vos)


     

Het tableaugedeelte met Tilburg Goederenemplacement d.d. 31 januari 1981 (links) en 7 augustus 1985 (rechts).
(Foto's: W. Vos)Het tableaugedeelte met het station Gilze = Rijen.
(Foto: W. Vos)


Tekening van het NX - tableau in post T met Tilburg Aansluiting en het station Tilburg.


Tekening van het NX - tableau in post T met Tilburg Goederenemplacement en het station Gilze = Rijen.

Alle bijzonderheden worden hier beschreven (bestandsgrootte 841 kB).

Voor een beschrijving van de V-NX beveiliging van het station Breda klik hier.
Voor een beschrijving van het station 's Hertogenbosch klik hier.
Voor een beschrijving van het station Boxtel klik hier.
Voor een beschrijving van het station Oisterwijk klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen