SteenwijkStation Steenwijk is het spoorwegstation in Steenwijk aan de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle bij km. 114.563 en werd geopend op 15 januari 1868. In 1972 werd het stationsgebouw gesloopt.
Nog in datzelfde jaar verrees een nieuw stationsgebouw, waar tevens het postkantoor was gevestigd.
Het station ligt aan de spoorlijn Meppel - Leeuwarden bij km. 114.550.Het oorspronkelijke stationsgebouw van Steenwijk. (bron: www.stationsweb.nl)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:In post T was een stelknoptoestel met blokkast geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel in post T hier.Een goederentrein vanuit Hijkersmilde tijdens de passage van de spoorlijn Meppel - Steenwijk d.d. 1 september 1962.
(Foto: J.G.C. van de Meene)De emplacementstekening van Steenwijk tot 10 april 1964.


In het jaar 1963 is de tramlijn Steenwijk - Makkinga - Gorredijk / Hijkersmilde opgebroken en met ingang van 10 april 1964 is de tramkruising met de ontspoortongen Otą en Ot˛ en wissel 20 in spoor 8 met het spoor naar het voorplein opgebroken en is het
draaiseinbord P verwijderd. Ook de spooraansluiting naar Pasmans Fabrieken is opgebroken.De emplacementstekening van Steenwijk vanaf 10 april 1964.Tekening van de toestellen in post T.De seinen zijde Meppel konden pas uit de stand stop worden gebracht nadat de overweg was gesloten; de controle op het gesloten zijn van de overweg was opgenomen in de koppelstroomvoorwaarden op de stelknoppen in de velden 1, 2 en 8, 9.

Hoewel het baanvak Steenwijk - Wolvega enkelsporig was uitgevoerd was hier toch blokstelsel III in gebruik.
Met ingang van 13 april 1975 is op het baanvak Steenwijk - Wolvega het tweede spoor in dienst gesteld en is het gewijzgde blokstelsel III een "normaal" blokstelsel III geworden.
Tegelijkertijd is de blokpost Peperga vervallen.
Als gevolg van de indienststelling van het tweede spoor op het baanvak Steenwijk - Wolvega zijn een aantal wijzigingen aangebracht in het emplacement te Steenwijk, zo is de binnenkomst van treinen uit Wolvega op de sporen 2 en 3 vervallen.De emplacementstekening van Steenwijk vanaf 13 april 1975.      

Het stelknoptoestel en de blokkast in post T d.d. 22 mei 1976.
(Foto's: W. Vos)Tekening van de toestellen in post T na de wijzigingen ingang van 13 april 1975.


      

De zuidzijde van het emplacement met links de sporen richting Meppel en rechts de situatie in noordelijke richting d.d. 22 mei 1976.
(Foto's: W. Vos)


      

Het emplacement in zuidelijke richting (links) en de situatie in noordelijke richting (rechts) d.d. 22 mei 1976.
(Foto's: W. Vos)Met ingang van 20 maart 1978 is op het baanvak Steenwijk - Meppel automatisch blokstelsel voor dubbelspoor met beveiligd linkerspoor rijden in dienst gesteld en is blokpost Smildevaart vervallen.
Ten behoeve van de aankomst van een trein uit de richting Meppel over het linkerspoor werd een laag lichtsein 2 voorafgegaan door een hoog lichtvoorsein 587.
Het voorsein Av werd vervangen door een lichtvoorsein met een cijferbak en het armsein B1a werd vervangen door het lichtsein 12.

Deze wijzigingen hadden nogal een aantal gevolgen zoals blijkt uit de onderstaande tekeningen.De emplacementstekening van Steenwijk vanaf 20 maart 1978.Tekening van de toestellen in post T na de wijzigingen ingang van 20 maart 1978.


      

Het stelknoptoestel in post T d.d. 8 april 1984.
(Foto's: W. Vos)


      

Details van het stelknoptoestel in post T d.d. 8 april 1984.
(Foto's: W. Vos)De blokkast in post T d.d. 8 april 1984.
(Foto: W. Vos)


Met ingang 9 april 1984 is de klassieke beveiliging te Steenwijk vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Zwolle.
Voorafgaand aan deze wijziging was er een gefaseerde ombouw van de beveiliging van Steenwijk gedurende de periode 5 april t/m 9 april 1984.
Voor deze ombouw was een tijdelijke stationsorder samengesteld, klik hier om deze stationsorder te bekijken.(bestandsgrootte 988 kB).


      

Het noordelijk gedeelte van het emplacement tijdens de ombouw op 8 april 1984.
(Foto's: W. Vos)
Van het sein D3is de seinarm verwijderd en op de achtergrond zijn de nieuwe lichtseinen zichtbaar.


Voor een beschrijving van het station Wolvega klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Peperga klik hier.
Voor een beschrijving van het station Meppel klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Smildevaart klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen