Sauwerd

Het station Sauwerd ligt aan de spoorlijn Groningen - Roodeschool / Delfzijl bij km. 10.932.


Het stationsgebouw van Sauwerd. (bron: www.stationsweb.nl)
De emplacementstekening van Sauwerd.Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:
Over de werking van deze toestellen verwijzen wij u naar de uitlegpagina.

Het wissel 1 was voorzien van een druklat ter voorkoming van bediening bij het bezet zijn van dit wissel.

    

Het wissel 1 met de druklat.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Post T
Het blokkastje voor het bijzondere blokstelsel op het baanvak Sauwerd - Groningen Noord.
(Foto: J.G.C. van de Meene)De Alkmaarse Handelinrichtingen te Sauwerd.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
Tekening van de blokkasten in post T en de handelinrichtingen bij post T.Op de spoorlijn Groningen Noord - Sauwerd was een bijzonder blokstelsel aanwezig met voor elke richting een vanuit de eindstations electrisch bediend tussenbloksein; ook de blokseinen op de eindstations zelf worden electrisch bediend.
De beide eindstations hebben één enkelspoorvenster (uitgevoerd als een gewoon blokslot) , een meldingsvenstertje "blok vrij van of naar Gnn resp. Swd", een knop met een meldingvenstertje "van Gnn" waarmee het tussenbloksein wordt bediend en bovendien een knop met een meldingsvenstertje "blok vrij van of naar Gnn resp. Swd" resp. Swd" waarmee het uitrijsein wordt bediend.

De handelingen voor een trein van Sauwerd naar Groningen Noord zijn:
  1. Groningen Noord bedient het enkelspoorvenster zodat dit venster daar rood wordt en te Sauwerd wit wordt;
  2. Sauwerd overtuigt zich ervan of het venstertje "blok vrij van of naar Gnn resp. Swd" wit is; er is dan geen trein aanwezig tussen Sauwerd en het tussenbloksein;
  3. Sauwerd drukt dan de knop "n. Gnn" en het uitrijsein B¹-³ komt uit de stand stop en het venstertje"naar Gnn" wordt wit;
  4. Na het vertrek van de trein valt het uitrijsein in de stand stop en worden de venstertjes"naar Gnn" en "blok vrij van of naar Gnn resp. Swd" rood;
  5. Als Groningen Noord bericht krijgt van de komst van de trein en het venstertje "blok vrij v/n Swd" wit is drukt Groningen Noord de knop "v. Swd" waardoor het tussenbloksein uit de stand stop komt en het venstertje "v. Swd" wit wordt;
  6. Als de trein het tussenbloksein voorbij is gereden valt dit sein automatisch in de stand "stop" en worden te Groningen Noord de venstertjes "v. Swd" en "blok vrij van of naar Swd" rood;
  7. Te Sauwerd wordt tegelijkertijd het venstertje "blok vrij v/n Gnn" weer wit, zodat er desgewenst weer een trein naar Groningen Noord kan vertrekken;
  8. Als de trein in Groningen Noord is aangekomen en het inrijsein te Groningen Noord in de stand stop is teruggebracht dan wordt te Groningen Noord het venstertje "Blok vrij v/n Swd" weer wit zodat het tussenbloksein weer uit de stand stop kan worden gebracht;
  9. Als er geen trein onderweg is, kan desgewenst de rijrichting worden gewisseld door het bedienen van het enkelspoorvenster, waarna op gelijke wijze treinverkeer in de andere richting mogelijk is.

  10. Dit blokstelsel lijkt op blokstelsel C met één tussenpost. De blokseinen van de "tussenpost" worden door de eindpost bediend, de trein blokkeert zelf.

Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 209 kB)

Met ingang van 29 oktober 1967 is op het baanvak Sauwerd - Roodeschool een CRVL beveiliging in dienst gesteld en is het blokstelsel A vervallen.

Voor een uitleg over deze CRVL beveiliging klik hier.

Het uitrijbordessein van Sauwerd. Het linker sein (richting Roodeschool) was voorzien van een aanpassing i.v.m. de CRVL beveiliging.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


Met ingang van 13 december 1970 is op het baanvak Sauwerd - Delfzijl een bijzonder relaisblokstelsel in dienst gesteld en is het blokstelsel A vervallen.

Met ingang van 15 december 1974 is op het baanvak Groningen - Delfzijl een relaisbeveiliging bediend vanuit de VL post te Groningen in dienst gesteld en is de klassieke beveiliging te Sauwerd vervallen.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen