SusterenHet station Susteren is het spoorwegstation van Susteren in de gemeente Echt - Susteren. In deze gemeente bevindt zich ook het station Echt. Het eerste stationsgebouw stamt uit 1862 en is van het type SS 5e klasse. Er heeft een verbouwing plaatsgevonden waarbij het gebouw werd uitgebreid. Het stationsgebouw werd in 1975 gesloopt en vervangen door het standaardtype sextant.
Alhoewel het station tegenwoordig over slechts 2 sporen met een zijperron beschikt is aan de brede gedeeltelijk niet meer gebruikte bovenleidingportalen en het braakliggende terrein ten oosten van het station te zien dat er vroeger veel meer sporen hebben gelegen die gebruikt werden door goederentreinen.

Het rangeerstation Susteren, geopend in 1917, vervulde ooit een zeer belangrijke rol in het kolenvervoer per spoor. De klap kwam echter pas na de sluiting van de Limburgse mijnen. In de jaren ’80 van de vorige eeuw bleek dat het rangeren van goederentreinen geconcentreerd kon worden op drie emplacementen (Kijfhoek, Amersfoort en Venlo) en kon Susteren gemist worden.
Er kwamen toen alleen nog wat wagens voor onderhoud naar de aanwezige wagenwerkplaats. Deze sloot in 1999 zijn poort, waarna het terrein in een wildernis veranderde.

    

Het emplacement in noordelijke richting gezien vanuit post I d.d. 22 augustus 1984.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


    

Het vertrek van een goederentrein richting Sittard gezien vanuit post I d.d. 3 februari 1979.
(Foto's: W. Vos)


    

Het emplacement in noordelijke richting gezien vanuit post I (links) en de sporen 8a t/m 14a in zuidelijke richting gezien vanuit post T (rechts) d.d. 3 februari 1979.
(Foto's: W. Vos)


    

De sporen 8a t/m 14a in noordelijke richting links post T d.d. 22 augustus 1984.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


    

De sporen Ib, 3 en IIb in noordelijke richting d.d. 3 februari 1979.
(Foto's: W. Vos)


    

Het heuvelsein Y23 d.d. 3 februari 1979 (Foto: W. Vos) (links) en de rangeerstoplantaarn PP24 d.d. 22 augustus 1984 (Foto: J.G.C. van de Meene) (rechts).


    

Post IV d.d. 22 augustus 1984 (Foto: J.G.C. van de Meene) (links) en d.d. 3 februari 1979. (Foto: W. Vos) (rechts).


    

De sporen 4b t/m 37 in noordelijke richting (links) en post II en de bedieningspost Railrem (rechts) d.d. 3 februari 1979.
(Foto's: W. Vos)


    

De railrem en de posten II en de bedieningspost Railrem (links) en de noordzijde van het emplacement (rechts) d.d. 3 februari 1979.
(Foto's: W. Vos)


    

De noordzijde van het emplacement in zuidelijke richting (links) en de sporen richting Echt met de overweg in de Rijksweg (rechts) d.d. 3 februari 1979.
(Foto's: W. Vos)Het door de CVL Sittard bediende armsein 392 met het voorsein 394 met links één van de vertrekbevelseinen waarmee post III aangeeft van welk spoor een trein richting Roermond mag vertrekken d.d. 19 november 1966.
(Foto: R. Amkersmit)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Susteren bestond uit de posten T, I, II, III en IV.
In de posten T, I en II waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst en in post III was een stelknoptoestel geplaatst.
Post IV stond op de rangeerheuvel; bij deze post was een hoge handelinrichting geplaatst voor de dubbele bediening van het heuvelsein.
In de bedieningspost Railrem werd de railrem bediend.

Voor een uitleg over de Siemens & Halske handelinrichtingen klik hier; voor een uitleg over het stelknoptoestel klik hier.

Met ingang van 1 april 1966 is op de baanvakken Sittard - Susteren en Susteren - Maasbracht automatisch blokstelsel ingericht voor dubbel / enkelspoorrijden met lichtseinen van het stelsel 1954 in dienst gesteld.
Op de hoofdsporen 1a, 2a, 1b, 2b en 3 van het station Susteren is een CVL beveiliging bediend vanuit de NX - CVL post te Sittard in dienst gesteld; de beveiliging van het station Susteren is aangepast aan deze beveiliging.

De palen van de seinen C8 t/m C13 zijn rood-wit geschilderd; deze seinen gelden dus voor trein- en rangeerbewegingen.

Bediening lichtseinen.

De lichtseinen die toegang geven tot de hoofdsporen 1a, 1b, 2a, 2b en 3 worden bediend door de CVL post te Sittard.
De seinen 354 en 358 van en naar de sporen 16, 4-14a kunnen door post I alleen voor rangeerbewegingen uit de stand "stop" worden gebracht; deze seinen tonen dan het seinbeeld: geel flikkerlicht.
De seinen 370, 372 en 374 van en naar de sporen 18, 19 en 20 kunnen door post T alleen voor rangeerbewegingen uit de stand "stop" worden gebracht; deze seinen tonen dan het seinbeeld: geel flikkerlicht.

Rangeerbewegingen van en naar het CVL - gebied.

Rangeerbewegingen van het verantwoordelijkheidsgebied van Susteren GE naar het CVL - gebied en terug dienen te worden uitgevoerd als treinbewegingen. Voor deze bewegingen geldt het bepaalde in het TRR art. 51 lid 7.

Aankondiging van bewegingen over spoor 23a en 23 b.

Zodra de geïsoleerde spoorstaaf in spoor 23a of 23b bezet wordt, luidt bij post II de schel en brandt het lampje "Sp. 23a" of "Sp. 23b".
Wanneer post II de knop "Sp. 23a" of "Sp. 23b" drukt, zwijgt de schel en dooft het lampje.

Haki 30.7

De overweg bij km. 30.720 gelegen in het uithaalspoor 41b is voorzien van een haki.
De haki wordt in werking gesteld door het drukken van de knop "sluiten".
De in werking gestelde haki kan, zonder te zijn overgereden, buiten werking worden gesteld door het drukken van de knop "openen".

Rangeren van de sporen 18 en 20 naar de sporen IIb en 3.

Voor het uitvoeren van deze rangeerbewegingen kunnen de seinen 370 en 372 door de CVL post te Sittard, na telefonisch overleg met post T, uit de stand "stop" worden gebracht; deze seinen tonen dan het seinbeeld: geel flikkerlicht.

Klik hier om de emplacementstekening van Susteren te openen (bestandsgrootte 542 kB).


Post T


Deze post stond midden op het emplacement bij km. 29.165.


Post T d.d. 22 augustus 1974.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


    

De handelinrichting in post T d.d. 22 augustus 1984.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


    

De handelinrichting in post T d.d. 3 februari 1979.
(Foto's: W. Vos)    

Details van de handelinrichting in post T d.d. 3 februari 1979.
(Foto's: W. Vos)


    

Details van de handelinrichting in post T d.d. 3 februari 1979.
(Foto's: W. Vos)Het tableau voor de koppeling met de CVL beveiliging d.d. 3 februari 1979.
(Foto: W. Vos)


Tekening van de handelinrichting in post T.
(Klik op de tekening voor een vergroting)Post I


Deze post stond aan de zuidzijde van het emplacement bij km. 28.314.


Post I d.d. 5 augustus 1985.
(Foto: W. Vos)De handelinrichting in post I d.d. 22 augustus 1984.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


    

De handelinrichting in post I d.d. 3 februari 1979.
(Foto's: W. Vos)


    

Details van de handelinrichting in post I d.d. 3 februari 1979.
(Foto's: W. Vos)Tekening van de handelinrichting in post I.
Post II

Deze post stond midden op het emplacement bij km. 29.629.
Vanuit deze post werden de heuvelwissels en het heuvelsein bediend.

    

De handelinrichting in Post II d.d. 3 februari 1979 (Foto: W. Vos) (links) en d.d. 22 augustus 1984 (Foto: J.G.C. van de Meene) (rechts).Tekening van de handelinrichting in post II.


Bedieningspost Railrem


Vanuit deze post werd de railrem bediend.


Het bedieningstoestel voor de railrem d.d. 5 augustus 1985.
(Foto: W. Vos)
Post III

Deze post stond aan de noordzijde van het emplacement bij km. 30.330.


Het stelknoptoestel in post III d.d. 5 augustus 1985.
(Foto: W. Vos)Tekening van het stelknoptoestel in post III.


Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 1,83 mB).


Het tableau gedeelte in de NX - CVL post te Sittard met de sporen te Maasbracht (midden) en Susteren GE (links) d.d. 28 december 1978.
(Foto: W. Vos)


Voor een beschrijving van het station Echt klik hier.
Voor een beschrijving van de klassieke beveiliging van het station Sittard klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen