Santpoort Noord / IJmuidenStation Santpoort Noord is één van de twee stations van Santpoort aan de spoorlijn Haarlem - Uitgeest bij km. 5.907.
Het werd geopend op 27 september 1957 als splitsingsstation van de treinen van de spoorlijn Santpoort Noord - IJmuiden en het nieuwe tracé van de spoorlijn Haarlem - Uitgeest door de Velsertunnel.
Er werd gesplitst en gecombineerd in Santpoort Noord, eerst met mat '54 en ouder stroomlijnmaterieel, later vooral met mat '64. Hieraan heeft Santpoort Noord zijn lange perrons te danken.
Het station telt drie sporen, waarvan twee perronsporen.Het stationsgebouw van Santpoort Noord.
(bron: www.stationsweb.nl)      

Het emplacement in zuidelijke richting (links) en in noordelijke richting (rechts) d.d. 23 april 1977.
(Foto's: W. Vos)


Met ingang van 18 augustus 1957 is een AR beveiliging in dienst gesteld.
Met ingang van 18 april 1972 is op het baanvak Santpoort Noord - IJmuiden een TPRB beveiliging in dienst gesteld.

Voor een uitleg van de TPRB beveiliging klik hier.

Op het AR tableau is een knop Trein binnen aangebracht waarmee het systeem kan worden "gereset".

      

Het vertrek van een trein richting IJmuiden (links) en de CTA bak (rechts) d.d. 23 april 1977.
(Foto's: W. Vos)


Tijdvak 1972-1983

Er was geen spoordetectie tussen Velsen - IJmuiden Oost en IJmuiden Julianakade. Te IJmuiden waren sleutelkastjes geplaatst voor Trein binnen, de bediening en het herroepen van het uitrijsein.
Bij de halte Westerveld stond een automatisch hoog lichtsein 601 met een vertraagde werking in verband met de AHOB te Westerveld, de werking van dit sein was gelijk aan stop-door schakeling bij P-seinen met de opdracht "stop". Het sein 601 stond normaal in de stand "stop" maar kwam pas uit de stand "stop" als een trein langs het perron te Westerveld stilstond en als het blok naar IJmuiden vrij was. Het voorsein tussen Santpoort-Noord en Westerveld toonde derhalve altijd het seinbeeld geel.
Het inrijsein voor IJmuiden was een dwergsein voorafgegaan door een keperbaak na IJmuiden Casembrootstraat. Tussen IJmuiden Julianakade en IJmuiden ging het dubbelspoor over naar enkelspoor. Het uitrijsein vanuit IJmuiden richting Santpoort Noord was ook een dwergsein en stond ter hoogte van de Julianabrug. Beide seinen dekte het wissel waar dubbelspoor over ging naar enkelspoor. Voor de AHOB bij Westerveld stond het voorsein van het inrijsein Santpoort Noord. Bij station IJmuiden bevonden zich diverse aansluitingen met handwissels van niet in de beveiliging opgenomen goederensporen. Bij de aansluitingen naar de beveiligde baan bevonden zich telefoonkasten waardoor communicatie kon optreden met de treindienstleider Santpoort-Noord voor toestemming om een treinbeweging uit te voeren naar de beveiligde baan. Linkerspoor rijden was niet beveiligd. Bij IJmuiden Julianakade was er geen inrijsein voor het linkerspoor.
Richting Santpoort-Noord was er wel een keperbaken aanwezig voor het linkerspoor voor de AHOB bij Westerveld. Bij de aansluiting Santpoort-Noord stond een dwergsein voor het linkerspoor.


      

De situatie bij de halte Westerveld d.d. 23 april 1977.
(Foto's: W. Vos)      

De bedieningskastjes te IJmuiden.
(Foto's: W. Vos)Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de post is een AR - tableau geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel klik hier.


De emplacementstekening van Santpoort Noord in de periode 1972 - 1981.
Post TTekening van het AR tableau in de periode 1972 - 1981.


      

Het AR tableau d.d. 23 april 1977.
(Foto's: W. Vos)


Klik hier om de baanvaktekening te openen. (bestandsgrootte 60 kB)

Voor een beschrijving van alle bijzonderheden klik hier. (bestandsgrootte 1,5 mB)

In het jaar 1982 is op de baanvakken Santpoort Noord - Haarlem en Santpoort Noord - Beverwijk automatisch blokstelsel voor dubbelspoor met beveiligd linkerspoor rijden in dienst gesteld.
Op het AR tableau is toen een rijrichtingsknop voor het spoor Haarlem - Santpoort Noord aangebracht; de rijrichtingen op de sporen naar en van Beverwijk werden ingesteld door post T Beverwijk.


De emplacementstekening van Santpoort Noord vanaf het jaar 1982.Tekening van het AR tableau vanaf het jaar 1982.


Tijdvak vanaf 1983


Met ingang van 27 september 1983 is de reizigersdienst op het baanvak Santpoort Noord - IJmuiden stilgelegd.
Het spoor IJmuiden - Santpoort Noord is toen opgebroken en de bovenleiding is verwijderd; alle AHOB's waren omgebouwd naar HHOB's met een stopbord voor elke overweg.
In deze periode reden er alleen goederentreinen; deze treinen reden op zicht.
Het uitrijsein te Santpoort Noord voerde nog wel groen knipperlicht met het cijfer 6, maar meteen na de wisselstraat volgde een snelheidsbord omdat de baanvaksnelheid was vastgesteld op 30 kilometer.
De Trein binnen knop op AR-tableau van Santpoort Noord bleef in gebruik.
Het inrijsein vanaf IJmuiden is in deze periode dus het oorspronkelijke dwergsein voorafgaand door een keperbaak bij Westerveld.


De emplacementstekening van Santpoort Noord vanaf 27 september 1983.Tekening van het AR tableau vanaf 27 september 1983.


Met ingang van 1 december 2001 is de AR beveiliging te Santpoort Noord vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Alkmaar.

Voor een beschrijving van het station Beverwijk klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Driehuis = Westerveld klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen