Blokpost Snippeling Aansluiting


De blokpost Snippeling Aansluiting lag aan de spoorlijnen Deventer - Almelo en Deventer - Zutphen bij km. 40.953.


De spoorbrug over het Overijsselsch Kanaal met de post Snippeling Aansluiting in zuid-oostelijke richting d.d. 2 maart 1979. ( Foto W. Vos)
De emplacementstekening naar de toestand in de jaren 60.De klassieke beveiliging is in gebruik gebleven tot begin jaren zeventig en is nadien vervangen door de CVL beveiliging bediend vanuit de VL post te Deventer. Deze beveiliging was uitgevoerd volgens het NX systeem.

Gebruikte afkortingen. Blokstelsels
Over de werking van deze toestellen verwijzen wij u naar de uitlegpagina.

Jaren zestigPost T    

Het Siemens & Halsketoestel van Snippeling Aansluiting. (Foto's J.G.C. van de Meene)
Tekening van het Siemens & Halsketoestel.Het venster in veld 1 werd vrijgemaakt door het drukken van de knop "Vrijm. vertr. n. Zp" en het gelijktijdig draaien van de inductorkruk; dit heeft alleen resultaat als het eerste blok richting Zutphen vrij is en het meldingsvenster "Blok n. Zp" wit is.

Een bijzonderheid in deze blokpost was de mogelijkheid om "beveiligd" linker spoor te rijden op het baanvak Deventer - Rijssen. Indien van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt was hiervoor de medewerking van de blokpost Dijkerhoek nodig. Hiertoe was in de blokpost een oud model blokkastje geplaatst met twee vensters t.w. "Verk. sp. n. Dkk" en "Verk. sp. v. Dkk". Voor de aanvang van het "verkeerd" spoor rijden maakt de blokpost Dijkerhoek het venster 11 of 12 vrij (wordt wit); na afloop van het "verkeerd" spoor rijden maakt Snippeling Aanluiting - in opdracht van de treindienstleider te Deventer - het venster 11 of 12 weer rood (dit mag slechts worden gedaan nadat is vastgesteld dat de eerstvolgende trein over "goed" spoor zal rijden).

Voor een beschrijving van de handelingen in Blokpost Dijkerhoek ten behoeve van het "verkeerd" spoor rijden klik hier.

Vanuit de post werd ook de brug over het Overijsselsch Kanaal bediend. Het openen van de brug was slechts mogelijk als de krukjes in de velden 6, 7, en 9 in de normale stand staan,
vervolgens neemt de wachter de sleutel H.Br uit het slot aan het bedieningstoestel en opent de brug.
Tekening van het tableau in wachtpost 29Langs de spoorlijn richting Zutphen lag een overwegpost (Wachtpost 29). Deze overwegpost moest medewerking verlenen voor treinbewegingen van of naar Zutphen. De seinbediening voor rijwegen van of naar Zutphen kon slechts plaatsvinden na de medewerking van de overwegpost. Deze medewerking werd gesignaleerd door een lampje danwel een venstertje in de blokpost Snippeling Aansluiting.

Voor een beschrijving van blokpost Bannink klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen