Rotterdam Zuid GoederenstationHet station Rotterdam Zuid Goederenstation ligt aan de spoorlijn Rotterdam CS - Dordrecht tussen de km's. 44.650 en 41.713.
Het station Rotterdam Zuid Goederen was als rangeerhoofdstation een belangrijk goederenstation tot de komst van Kijfhoek een paar kilometer verderop.
De meeste goederentreinen met bestemmingen en vertrek uit de omgeving van Rotterdam kwamen hier samen om uitgerangeerd te worden.

Er waren twee rangeerheuvels aanwezig.

Het station Rotterdam Zuid Goederenstation bestond uit de onderstaande gedeeltes:

     

De noordzijde van het emplacement IJsselmonde in zuidelijke richting met het inrijbordes O4, 2, 6 (links) d.d. 9 december 1978 en de noordzijde van het emplacement in noordelijke richting met links de sporen richting Fijenoord (rechts) d.d. 21 juli 1978.
(Foto's: W. Vos)     

De noordzijde van het emplacement IJsselmonde in noordelijke richting d.d. 18 juni 1974.
(Foto's: W. Vos)


     

De noordzijde van het emplacement IJsselmonde in zuidelijke richting met links post T (links) en het vertrek van een lege olietrein richting Schoonebeek (rechts) d.d. 18 juni 1974.
(Foto's: W. Vos)


     

De sporen tussen het emplacement Fijenoord en het emplacement IJsselmonde in zuidelijke richting (links)
en de noordzijde van het emplacement IJsselmonde in zuidelijke richting met op de achtergrond het perron van de halte Rotterdam Stadion d.d. 21 juni 1978 (rechts).
(Foto's: W. Vos)


     

Het emplacement Fijenoord in noordelijke richting met links de lijnwerkplaats Fijenoord d.d. 21 juli 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

De noordzijde van het emplacement IJsselmonde in zuidelijke richting met links post T d.d. 18 juni 1974 (links) en de aankomst van een beladen olietrein d.d. 28 oktober 1978 (rechts).
(Foto's: W. Vos)


     

Het emplacement IJsselmonde in noordelijke richting gezien vanaf het viaduct Breeweg d.d. 18 juni 1974.
(Foto's: W. Vos)


     

Locomotief 1129 (links) en de locomotieven 1005 en 1003 (rechts) d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

Het middengedeelte van het emplacement IJsselmonde met de locomotieven 1111 en 1139 (links) en met DE locomotief 647 (rechts) d.d. 18 juni 1974.
(Foto's: W. Vos)Het heuvelsein U r55,74 d.d. 18 juni 1974.
(Foto: W. Vos)


          

Het sein F2 met het voorsein Cv2 (links), het sein H60 en het rangeersein (snoekebek) UU60 (midden) en dezelfde seinen en het rangeersein (snoekebek) UU61 op de voorgrond (rechts) d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

Een trein uit de richting Dordrecht (links) en het inrijsein G3 / G1 en het voorsein Nv1 (rechts) d.d. 28 oktober 1978.
Bij het sein staan de LAE borden (SR 325a, 325b, 326a en 327a).
Deze borden werden in NS jargon "Louter Armoe en Ellende" borden genoemd.
(Foto's: W. Vos)


     

Het emplacement IJsselmonde in noordelijke richting gezien vanuit post II d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

Een trein richting Dordrecht gezien vanuit post II (links) en de uitrijseinen F2 , F5 en F6 d.d. 28 oktober 1978.
De seinen F5 en F6 zijn voorzien van een richtingaanwijzer ("koeiekop") (Sein 252 SR).
(Foto's: W. Vos)


     

De inrijseinen E1 / E5, 6, 60 en het vertakkingsvoorsein Gv d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

De zuidzijde van het emplacement IJsselmonde in noordelijke richting gezien vanuit post I (links) en de zuidzijde van het emplacement IJsselmonde in noordelijke richting (rechts) d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

Het enkelvoudige uitrijsein C2 met het voorsein 858vmet op de achtergrond post I (links)en het uitrijbordes CB64 / CW64 met de voorseinen 858ven 501v (rechts) d.d. 28 oktober 1978.
De bordesseinen zijn voorzien van een vertrekbord (wiebertje) SR 319.
(Foto's: W. Vos)


     

De zuidzijde van het emplacement IJsselmonde in zuidelijke richting (links) en de sporen richting Waalhaven Zuid en Barendrecht met links de halte Rotterdam Lombardijen (rechts) d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

Het inrijsein A64, 66, 69 met het voorsein Ev 64, 66, 69 (links) en de sporen richting Waalhaven Zuid en Barendrecht (rechts) d.d. 9 december 1978.
(Foto's: W. Vos)

Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels:
Klik hier om de emplacementstekening van Rotterdam Zuid Goederenstation te openen.

De beveiliging van het station Rotterdam Zuid Goederenstation bestond uit de posten T, I, II, III, IV, T1 , V en K.
In post T was een stelknoptoestel met een losse blokkast geplaatst; voor een uitleg over de werking van het stelknoptoestel klik hier en voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier.
In de posten I, II, III, IV, T1 , V en K was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.
In post III was bovendien een heuveltoestel geplaatst.

Opmerkelijk was de combinatie van lichtseinen van het stelsel en 1954 en armseinen, rangeerstoplantaarns (vaantjes) en rangeerpaallantarens (rouwbrieven).
De inrijseinen zijde Barendrecht en Waalhaven Zuid waren lichtseinen van het stelsel 1954.
Alle seinen op de emplacementen IJsselmonde en Fijenoord waren armseinen, rangeerstoplantaarns (vaantjes) en rangeerpaallantarens (rouwbrieven).
De seinen S1, S3, S5 en S7 op het emplacement Fijenoord waren voorzien van rood-witte palen; deze seinen gelden zowel voor treinbewegingen als rangeerbewegingen.

Doorrijsporen

Doorgereden mag worden: Treinaankondiging

Treinaankondiging ( d.m.v. een met geel licht brandend lampje en een schel met langzame slag ) vindt plaats:
 1. van Barendrecht over spoor AE (sein 2): zolang de trein het spoor bezet tussen km. 38.861 en km. 39.288;

 2. van Barendrecht over spoor CE (sein 6):
 1. van Waalhaven Zuid ( sein 4 ): zolang de trein het spoor bezet tussen km. 2.953 en km. 1.314;

 2. van Rotterdam CS ( sein BB ): zolang de trein het spoor bezet tussen km. 47.405 en km. 45.400.

Post T


Post T stond aan de noordzijde van het emplacement IJsselmonde bij km. 44.420.


Post T d.d. 9 januari 1979.
(Foto: Hans Scherpenhuizen)


     

Het interieur van post T d.d. 21 juli 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

De sleutels in post T voor de wissels 124 en 205 (links) en een detail van het stelknoptoestel in post T (rechts) d.d. 21 juli 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

Een detail van het stelknoptoestel in post T (links) en de blokkast in post T (rechts) d.d. 21 juli 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

Een detail van het stelknoptoestel in post T (links) en een detail van de blokkast in post T (rechts) d.d. 21 juli 1978.
De stelknop in veld 42 is tweekleurig uitgevoerd; de linkerzijde is lichtgroen en de rechterzijde is rood.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het stelknoptoestel in post T.
(Klik op de tekening voor een vergroting en scroll dan door de tekening)Tekening van de blokkast in post T.Noodknoppen

Met de verzegelde noodknoppen kunnen in post T de bijbehorende seinstelknoppen worden vrijgemaakt als dit niet op de normale wijze is gebeurd.


Post I


Post I stond aan de zuidzijde van het emplacement IJsselmonde bij km. 42.380.


Post I d.d. 28 oktober 1978.
(Foto: W. Vos)


     

De handelinrichting in post I (links) en een detail van de handelinrichting in post I (rechts) d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

De linker blokkast in post I d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

De diverse signaleringslampjes en de stop - doorknoppen in post I (links) en de rechter blokkast in post I (rechts) d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)Tekening van de handelinrichting in post I.

Bijzonderheden

Lampje "Laatste blok v. Whz vrij"


Dit lampje dooft zodra het spoor tussen sein 916 en sein 4 bezet is.

Lampje "Laatste blok voor sein 2 vrij"

Dit lampje dooft zodra het spoor tussen sein 857 en sein 2 bezet is.

Lampje codegever

Dit lampje brandt als de knipperspanning gestoord is.
Het is mogelijk dat het sein, dat "rijden op zicht" moet tonen is gedoofd of het sein, dat groen knipperlicht moet tonen, een ander seinbeeld toont.

Bediening van de wissels 1A / 1B t/m 11

Deze wissels worden bediend door het omleggen van de krukjes in de velden 19 t/m 23 of 26.
Tijdens het omlopen van de wissels branden de gelijknamige lampjes met wit knipperlicht.
Als het wissel vergrendeld is, doordat het bezet is of als gevolg van een vastgelegde rijweg, dan brandt het betreffende lampje met rood licht; het omleggen van het krukje heeft dan geen gevolg.

Stop / Door knoppen

Om het sein C2 te kunnen bedienen, moet de wachter in post I de knop "Stop" resp. "Door" drukken.
Boven deze knoppen gaat dan wit licht branden.
Dit licht dooft, indiende trein met de eerste as de isolerende las voor het sein C2 berijdt.
Voor een trein die te Rotterdam Lombardijen moet stoppen drukt de wachter in post I de knop "STOP" en brengt hij daarna het sein C2 uit de normale stand, waardoor het sein 858 is de stand "stop" wordt gebracht en de aankondigingen van de overwegen bij km. 40.9 en 40.7 wordt uitgeschakeld.
Het sein 858 komt weer uit de stand "stop" en de overwegaankondigingen treden weer in werking, nadat een periode van 40 seconden is verstreken, nadat de trein de isolerende las bij km. 42.370 is gepasseerd.


Post II


Post II stond langs de oostzijde van de sporen midden op het emplacement IJsselmonde bij km. 43.067.


Post II d.d. 28 oktober 1978.
(Foto: W. Vos)


     

De handelinrichting in post II (links) en een detail van de handelinrichting in post II (rechts) d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

Een detail van de handelinrichting in post II d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van de handelinrichting in post II.Post III


Post III stond aan de westzijde van de sporen midden op het emplacement IJsselmonde bij km. 43.718.
In deze post stond zowel een Siemens & Halske handelinrichting en een heuveltoestel voor de bediening van de heuvelseinen en de elektrische wissels 210 t/m 225 in de heuvelsporen.


Post III d.d. 28 oktober 1978.
(Foto: W. Vos)De handelinrichting in post III d.d. 28 oktober 1978.
(Foto: W. Vos)


     

De linker blokkast in post III (links) en de diverse meldvensters en druk- danwel noodknoppen in post III (rechts) d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

De rechter blokkast in post III d.d. 28 oktober 1978.
De vensters die worden gewisseld met post T zijn uitgevoerd als gelijkstroomvensters.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van de handelinrichting in post III.
Het heuveltoestel in post III d.d. 28 oktober 1978.
(Foto: W. Vos)Tekening van het heuveltoestel in post III.Post IV


Post IV stond midden op het emplacement IJsselmonde bij km. 43.882.

     

Post IV d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)De handelinrichting in post IV d.d. 28 oktober 1978.
(Foto: W. Vos)


     

De linker blokkast (links) en de rechter blokkast (rechts) in post IV d.d. 28 oktober 1978.
De vensters die worden gewisseld met post T zijn uitgevoerd als gelijkstroomvensters.
(Foto's: W. Vos)


     

De diverse meldvensters en druk- danwel noodknoppen (links) en een bijzonder detail (rechts) in post IV d.d. 28 oktober 1978.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van de handelinrichting in post IV.


   ()

Post T1 (VI)


Post T1 (VI) stond aan de zuidzijde van het perron van de halte Rotterdam Stadion bij km. 43.727.

     

Post T1 (VI).
De linker foto is gemaakt op 28 oktober 1978 door W. Vos en de rechter foto is gemaakt op 4 oktober 1975 door J.G.C. van de Meene.


     

De handelinrichting in post T1 (VI) in het jaar 1978.
(Foto's: Hans Scherpenhuizen)
Tekening van de handelinrichting in post IV.Post V


Post V stond midden op het perron van de halte Rotterdam Stadion bij km. 43.985.


Post V in het hokje onder de trappen d.d. 9 januari 1979.
(Foto: Hans Scherpenhuizen)De handelinrichting in post V d.d. 9 januari 1979.
(Foto: Hans Scherpenhuizen)
Tekening van de handelinrichting in post V.De posten T1 en V zijn normaal uitgeschakeld.

Inschakelen van de posten T1 en V
 1. Voor treinen van Barendrecht naar Rotterdam CS:
  De wachter in post T1 treedt in overleg met de treindienstleider in post T en de wachter in post II.
  Indien er zich geen trein bevindt in het blok tussen de posten II en T en de stand van de vensters voor de blokreeks daartussen normaal is, deelt de treindienstleider in post T dit aan de wachter in post T1 mede.
  De wachter in post T1 brengt het slot (II) voor doorverbinding in de normale stand terug door het draaien en vervolgens uitnemen van de sleutel 2 en brengt de daaraan bevestigde sleutel H.2 in het desbetreffende slot in de handelinrichting.
  Daarna legt de wachter in post T1 het handel G1/(Gv) / (Nv1) in de normale stand (omlaag), waardoor het sein G1 stop toont, vervolgens legt hij het krukje in veld 19 in de normale stand en bedient hij het treinrichtingsvenster in veld 19, waardoor in post T het treinrichtingsvenster in veld 10 vrij wordt en het spervenster boven de stelknop in veld 78 wit wordt, waarna de stelknop in veld 78 kan worden teruggelegd.
  De treindienstleider in post T bedient het vertrekvenster in veld 5, waardoor in post T1 het vertrekvenster in veld 15 vrij wordt en het krukje in veld 15 kan worden teruggelegd.

 2. Voor treinen van Rotterdam CS naar Barendrecht:
  De wachter in post T1 treedt in overleg met de treindienstleider in post T en de wachter in post II.
  Indien er zich geen trein bevindt in het blok tussen de posten T en II en de stand van de vensters voor de blokreeks daartussen normaal is, deelt de treindienstleider in post T dit aan de wachter in post T1 mede.
  De wachter in post T1 brengt het slot (I) voor doorverbinding in de normale stand terug door het draaien en vervolgens uitnemen van de sleutel 1 en brengt de daaraan bevestigde sleutel H.1 in het desbetreffende slot in de handelinrichting.
  Daarna legt de wachter in post T1 het handel L22 / (Lv2) / (Fv2) in de normale stand (omlaag), waardoor het sein L22 stop toont, vervolgens legt hij het krukje in veld 1 in de normale stand en bedient hij het treinrichtingsvenster in veld 1, waardoor in post T het treinrichtingsvenster in veld 16 vrij wordt.
  De wachter in post T1 legt het krukje in veld 5 in de normale stand (links) en bedient het treinrichtingsvenster in veld 7 waardoor in post V het treinrichtingsvenster in veld 1 vrij wordt.
  De wachter in post V legt het krukje in veld 1 naar links en legt het handel Gr. 162 in de normale stand (omlaag).
  Indien na het inschakelen, de eerstvolgende trein of treinen een doorgaande trein is of doorgaande treinen zijn over spoor 2d/2c/2b/2a behoeven voor deze trein of deze treinen de bovengenoemde handelingen tussen de posten T1 en V niet verricht te worden, omdat deze handelingen reeds zijn geschied.
Uitschakelen van de posten T1 en V
 1. Voor treinen van Barendrecht naar Rotterdam CS:
  Wanneer post T1 moet worden uitgeschakeld dan treedt de wachter in post T1 in overleg met de treindienstleider in post T en de wachter in post II.
  Indien er zich geen trein bevindt in het blok tussen de posten II en T en de stand van de vensters voor de blokreeks daartussen normaal is, deelt de treindienstleider in post T dit aan de wachter in post T1 mede, waarna in de posten T en T1 de bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde worden verricht.
 2. Voor treinen van Rotterdam CS naar Barendrecht:
  Wanneer post T1 moet worden uitgeschakeld dan treedt de wachter in post T1 in overleg met de treindienstleider in post T en de wachter in post II.
  Na het voorbijrijden van een trein uit de richting Rotterdam CS over spoor 2d/2c/2b/2a naar Barendrecht, waarachter post T1 wordt uitgeschakeld laat de wachter in post T 1 het sein L22 in de stand "voorbijrijden toegestaan" staan en neemt, nadat het aankomstvenster in veld 5 vrij is geworden, de sleutel H.1 uit het slot in de handelinrichting en brengt met de daaraan bevestigde sleutel 1 het slot (I) voor doorverbinding in de normal stand terug; hiermee is tevens post V uitgeschakeld.

  N.B. Voor trein- en rangeerbewegingen met de wissels 161 / 162 door doorgaand spoor is het niet noodzakelijk dat post V bewaakt wordt, als post T1 ingeschakeld is.


Post K


Post K stond aan de zuidzijde van het emplacement Fijenoord bij de overweg in de 2e Rosestraat bij km. 44.946.


Post K met de overweg in de 2e Rosestraat d.d. 21 juli 1978.
(Foto: W. Vos)De handelinrichting in post K d.d. 21 juli 1978.
(Foto: W. Vos)


     

De handelinrichting in post K d.d. 21 juli 1978.
(Foto's: W. Vos)Tekening van de handelinrichting in post K.


Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 4.16 mB).

In het weekend 19 / 20 januari 1980 werd het laatste materieel afgevoerd richting Kijfhoek; hiervoor was een afschrijving uitgebracht waarop alle details waren beschreven.


De aanschrijving.
(bron: Roeland de Groot)


De klassieke beveiliging is met ingang van 15 april 1982 vervallen en de beveiliging van dit station is een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit de VL post te Kijfhoek;
bij deze ombouw is het emplacement vereenvoudigd en is post K blijven bestaan.


Tekening van de handelinrichting in post K na de wijzigingen m.i.v. 26 maart 1982.


Klik hier om de emplacementstekening van het emplacement Fijenoord te openen.

Klik hier om de emplacementstekening van Rotterdam Zuid Goederenstation na de vereenvoudiging van het emplacement te openen.

Voor een beschrijving van het station Barendrecht klik hier.
Voor een beschrijving van het station Waalhaven Zuid klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost 55 klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen