Rotterdam KleiwegHet station Rotterdam Kleiweg was een station in Rotterdam-Schiebroek aan de spoorlijn Rotterdam CS / Rotterdam Hofplein - Den Haag (de Hofpleinlijn) bij km. 2.575.
Het station werd geopend op 1 oktober 1908 als Station Schiebroek.
De naam Rotterdam Kleiweg (naar de Kleiweg die bij dit station de spoorlijn kruist) werd gehanteerd sinds 22 mei 1955 toen er één kilometer noordelijk van het station een grote uitbreidingswijk met de naam Schiebroek werd gebouwd.

     

Het emplacement bij Rotterdam Kleiweg d.d 8 februari 1977.
Links de sporen in zuidelijke richting en rechts de sporen in noordelijke richting.
(Foto's: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de post was een AR - tableau en een blokkast geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van het AR - tableau klik hier en voor de blokkast klik hier.De emplacementstekening van Rotterdam KleiwegPost T     

De toestellen in post T d.d. 31 maart 1965.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)Tekening van de toestellen in post T.De AR beveiliging is in dienst gesteld op 11 september 1958 en tegelijkertijd is automatisch blokstelsel in dienst gesteld op het baanvak Rotterdam Kleiweg - (Berkel) - Rodenrijs.
Het bijzondere aan de beveiliging van dit station was de combinatie van een AR beveiliging in samenhang met het blokstelsel III op het baanvak Rotterdam Hofplein - Rotterdam Kleiweg.
Het ontblokvenster werd met een extra "trein binnen" venster normaal gemaakt.
Aanvankelijk kon het inrijsein zijde Rodenrijs eerst uit de stand "stop" komen als Rotterdam Hofplein ontblokking had gegeven.
Dit is gewijzigd toen wegens werkzaamheden op het viaduct gedurende de periode 4 augustus 1958 t/m 26 oktober 1958 en gedurende de periode 31 mei 1959 t/m 2 februari 1960 tijdelijk enkelspoor gereden werd.
Het blokstelsel III bleef in die periode met enkele aanpassingen in dienst. Er kwam toen een wisselverbinding en een extra bloksein voor treinen richting Rotterdam Hofplein dat pas uit de stand "stop" kon worden gebracht als Rotterdam Hofplein ontblokking had gegeven.
Deze wisselverbinding en dit sein werden bediend met een klein hulp-AR tableau boven het bloktoestel.
Op dit tableau waren bovendien een extra beginknop met twee eindknoppen aangebracht waarmee rijwegen van het tijdelijke enkelspoor naar de beide hoofdsporen konden worden ingesteld. Met deze knoppen moest een rijweg worden ingesteld voordat Rotterdam Hofplein kon worden ontblokt. Het instellen van deze rijweg was alleen mogelijk als er geen rijweg naar Rotterdam Hofplein was ingesteld, zodat op deze wijze het blokstelsel III was ingericht voor enkelspoor rijden.
Ook nu er sinds 2 februari 1960 weer dubbelsporig wordt gereden, zijn het hulptableau - zonder de wisselknop en de extra eindknop voor binnenkomst op het linkerspoor - en het extra bloksein gehandhaafd.

Gedurende de periode 15 december 1964 - 16 mei 1965 was het oostelijke spoor richting (Berkel) - Rodenrijs door verzakking niet berijdbaar tussen km. 2,75 en 3,5 en was er tijdelijk automatisch blokstelsel ingericht voor enkelspoorrijden in dienst.
Met ingang van 7 juli 1977 is de klassieke beveiliging vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Den Haag.

Voor een beschrijving van het station Rotterdam Hofplein klik hier.
Voor een beschrijving van het station (Berkel) en Rodenrijs klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen