Ressen = BemmelHet voormalige station Ressen = Bemmel lag aan de spoorlijn Nijmegen - Elst / Vork bij km. 11.909 Arnhem - Nijmegen en km. 0.527 Ressen Bemmel - Vork.
Nadat het al voor de Tweede Wereldoorlog gesloten werd voor het personenverkeer, werd het goederenvervoer begin jaren '70 beŽindigd.
Het stationsgebouw, dat dateerde van 1881, werd gesloopt in 1980. Heden ten dage herinnert alleen de in slechte staat verkerende en doodlopende 'Stationsstraat' nog aan het voormalige station.Het voormalige stationsgebouw van Ressen = Bemmel d.d. 21 juni 1975.
(Foto: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:
In de post was een stelknoptoestel met een losse blokkast geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit stelknoptoestel klik hier.

    

De sporen richting Vork (links) en Elst (rechts) met het beweegbare kruis 1a / 1b (links) en het uitrijsein richting Vork en Elst (rechts) d.d. 21 juni 1975.
(Foto's: W. Vos)
De emplacementstekening van Ressen = Bemmel.


Post T    

De blokkast d.d. 21 juni 1975.
(Foto's: W. Vos)


    

Het stelknoptoestel d.d. 21 juni 1975.
(Foto's: W. Vos)Het bedieningstoestel voor de overweg d.d. 21 juni 1975.
(Foto: W. Vos)
Tekening van het stelknoptoestel en de blokkast.De koppelingen tussen de blokkast en het stelknoptoestel waren opgenomen in de koppelstroomvoorwaarden van het stelknoptoestel terwijl de overweg in de beveiliging was opgenomen.
De stelknop in veld 5 had een groene kleur en kon slechts in de 45ļ worden gelegd. Deze knop diende voor de koppeling van de wissels 2 en 3 aan het beweegbare kruis (1a /1b).

Met ingang van 1 juni 1980 is de klassieke beveiliging vervallen en is de beveiliging van dit knooppunt een onderdeel geworden van de NX - CVL post te Arnhem.
Als gevolg van deze ombouw is de spoorsituatie gewijzigd zoals blijkt uit de onderstaande tekening.


De emplacementstekening van Ressen = Bemmel na de ombouw d.d. 1 juni 1980.Voor een beschrijving van het station Elst klik hier.
Voor een beschrijving van het station Vork klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Lent klik hier.

Wat er overbleef

Het stelknoptoestel is na de buitendienststelling overgedragen aan de ZLSM te Simpelveld.


Het stelknoptoestel van Ressen = Bemmel bij de ZLSM.
(Foto: P.P. van Birgelen)


Terug naar Home Terug naar seinhuizen