Rotterdam Rechter MaasoeverHet station Rotterdam Rechter Maasoever ligt aan de spoorlijnen Rotterdam CS - Rotterdam Rechter Maasoever en Rotterdam Rechter Maasoever - Rotterdam Spaanse Polder bij km. 1.405.

Deze spoorlijnen waren alleen in gebruik voor goederenvervoer.

Voor meer informatie over dit station klik hier.


Het emplacement in zuidelijke richting gezien vanuit post T d.d. 9 december 1978.
(Foto: W. Vos)Het emplacement in zuidelijke richting met rechts post T d.d. 24 september 1978.
(Foto: Roelof Hamoen)De emplacementstekening van Rotterdam Rechter Maasoever.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In post T was een stelknoptoestel en een losse blokkast geplaatst; voor een uitleg over de werking van het stelknoptoestel klik hier en voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier.


Post THet stelknoptoestel in post T d.d. 9 december 1978.
(Foto: W. Vos)Tekening van het stelknoptoestel (links) en de blokkast (rechts) in post T.


Opmerkelijk was de combinatie van armseinen en lichtseinen; het uitrijsein B3-14 en de rangeerpaaltantaarn Q3-14 waren klassieke seinen en de inrijseinen 2, 4 en 8 met de bijbehorende voorseinen waren lichtseinen van het stelsel 1954.

Vertrekseinlichten

Rechts van de sporen 3 t/m 8 is een vertrekseinlicht geplaatst, geldig voor het betreffende spoor.
Rechts van het spoor 10 is een vertrekseinlicht geplaatst, geldig voor de sporen 9 t/m 14.
Als één van deze vertrekseinlichten brandt mag de opzichter aannemen dat hij van het desbetreffende spoor een trein mag laten vertrekken.

Storing stroomvoorziening

Indien het rode lampje "NX Stroomvoorziening" (uit) brandt is de stroomvoorziening uitgevallen en kunnen de lichtseinen niet bediend worden.
Wanneer de stroomvoorziening is hersteld gaat het groene lampje "NX Stroomvoorziening" (in) branden en dooft het lampje "NX Stroomvoorziening" (uit).
Als de knop "NX Stroomvoorziening" (in) wordt gedrukt dan dooft het lampje "NX Stroomvoorziening" (in) en zijn de lichtseinen weer bedienbaar.

Storing codegever RK 2

Als het rode lampje "Codegever RK 2" brandt is de codegever gestoord; de lichtseinen 2, 4 en 8 kunnen dan niet meer uit de stand "stop" worden gebracht.

Storingsbepaling voor de seinen 2, 4 en B3-14

Indien één van de seinen niet uit de stand "stop" kan worden gebracht dan werkt de automatische overwegbeveiliging niet.
De treindienstleider in post T moet, alvorens de machinist opdracht te geven voorbij het "stop"-tonend sein te rijden, de noodknop "ovw 1,2" ontzegelen, waardoor de overwegbeveiliging in werking wordt gesteld.
Nadat de trein de overweg is gepasseerd de overweg dan kan de overweg buitenwerking worden gesteld door de noodknop "ovw 1,2" te drukken en vast te zetten.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 359 kB).

Met ingang 27 oktober 1978 is de beveiliging van het station Rotterdam Spaanse Polder vervallen; het blokstelsel A richting Rotterdam Spaanse Polder en de blokkast in post T zijn toen vervallen.

Met ingang van 15 april 1987 is de klassieke beveiliging vervallen en alle wissels zijn omgebouwd in handwissels.


De emplacementstekening van Rotterdam Rechter Maasoever m.i.v. 15 april 1987.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 181 kB).

Door het klemmen van het wissel bij de DHS-aansluiting werd de Rechter Maasoever in de herfst van 2008 van het spoorwegnet afgesneden.
De ontmanteling van het emplacement kon daarna beginnen.

Voor een beschrijving van het station Rotterdam Spaanse Polder klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen