Station (Berkel) en RodenrijsHet station (Berkel) en Rodenrijs ligt aan de spoorlijn Rotterdam - Hofplein Den Haag HS bij km. 6.006.

Het station Rodenrijs werd op 1 oktober 1908 geopend. Met ingang 30 mei 1965 werd de naam gewijzigd in Berkel en Rodenrijs, nadat het ongunstig ten opzichte van de bebouwing gelegen station Berkel was gesloten. De blokpost Berkel bleef in gebruik en was ondermeer betrokken bij de bediening van de spooraansluiting "Sideron".
Op het baanvak (Berkel) - Rodenrijs Rotterdam - Kleiweg was automatisch blokstelsel in dienst terwijl op het baanvak (Berkel) - Rodenrijs Pijnacker blokstelsel II in gebruik was.


Het stationsgebouw gezien in noordelijke richting d.d. 17 juni 1961.
(Foto: R. Ankersmit)Het emplacement in zuidelijke richting d.d. 17 juni 1961.
(Foto: R. Ankersmit)Goederentrein 4981 (Pijnacker - Rotterdam Noord Goederen) bestaande uit locomotief NS 2475 en 27 groentewagens, waarvan 19 van Rodenrijs, op spoor 3 klaar voor vertrek d.d. 17 juni 1961.
(Foto: R. Ankersmit)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station (Berkel) en Rodenrijs bestond uit de posten T en I.
In deze posten waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.

Van (Berkel) - Rodenrijs zijn helaas nog geen foto's van de toestellen beschikbaar.


De emplacementstekening van (Berkel) - Rodenrijs


Post T
Tekening van de handelinrichting in post T.


Enige opvallende zaken aan dit toestel waren:
Spoor II was voorzien van een controle op spoorbezetting d.m.v. een spermagneet op krukje 3. Het krukje in veld 3 kon worden omgelegd na het drukken van de knop "Krukje sein D2". Als het lampje "Krukje 3 vrij" ging branden kon krukje 3 worden omgelegd. Dit lampje gaat branden wanneer de voorafgaande trein op spoor II van dit spoor naar Rotterdam Kleiweg is vertrokken. Wanneer het lampje gedoofd blijft, kan krukje 3 niet worden omgelegd. Indien de voorafgaande trein als rangeerdeel verder is vervoerd of het lampje niet gaat branden terwijl deze trein naar Rotterdam Kleiweg vertrokken is, moet, indien spoor II vrij is, de knop "Sp II vrij" worden ontzegeld en gedrukt.
Het venster in veld 18 "Vertr. n. Rtkw" kan worden vrijgemaakt door het drukken van de knop "Vrijm. vertr. n. Rtkw". Dit kan alleen worden gedaan als het lampje "Blok n. Rtkw" gedoofd is.

Bij het voormalige station Berkel lag de spooraansluiting "Sideron". Deze spooraansluiting werd bediend vanuit Rodenrijs. De handelingen worden hiervolgend beknopt besproken:
 1. Het rangeerdeel wordt telefonisch aangekondigd aan blokpost Berkel;
 2. Het venster in veld 5 moet rood zijn;
 3. Rdr neemt de sleutel H.A/Ot uit het slot aan het het bedieniningstoestel en overhandigt deze sleutel met de daaraan bevestigde sleutels B.A/Ot en penning (lastgeving STS C, C (Rdr) en B (Bek) aan de begeleider;
 4. Het rangeerdeel vertrekt door stoptonend sein uit Rodenrijs richting aansluiting;
 5. Nadat het rangeerdeel bij de aansluiting is aangekomen ontsluit de begeleider de Ot, wissel A en voert de nodige rangeerbewegingen uit;
 6. Indien dit noodzakelijk was kon het rangeerdeel worden "opgesloten";
  1. Zodra het rangeerdeel in zijn geheel op de aansluiting is geplaatst sluit de begeleider wissel A en onspoortong Ot in de normale stand;
  2. Vervolgens brengt de begeleider de sleutels B.A/Ot in het slot in het bloktoestel in de post "Aansluiting Sideron" en bedient het venster 1 (wordt wit) waardoor in Rodenrijs venster 5 vrij (wit) wordt;
  3. Rodenrijs legt krukje 13 om waarna weer treinbewegingen naar Pijnacker nogelijk zijn;
  4. Indien het rangeerdeel moet terugkeren naar Rodenrijs dan vraagt de begeleider toestemming aan Rodenrijs. Rodenrijs kondigt de trein over verkeerd spoor aan blokpost Berkel;
  5. Rodenrijs legt het krukje in veld 13 om en bedient venster 5 (wordt rood) waardoor in de post "Aansluiting Sideron" venster 1 vrij (rood) wordt;
  6. De begeleider neemt de sleutels B.A/Ot uit het slot in het bloktoestel in de post "Aansluiting Sideron", ontsluit de ontspoortong Ot en wissel A en laat het rangeerdeel oprijden naar het hoofdspoor;
 7. Na afloop van de rangeerbewegingen sluit de begeleider wissel A en de de ontspoortong Ot in de normale stand en vertrekt (geduwd) richting Rodenrijs;
 8. Nadat het rangeerdeel voor het inrijsein D, D tot stilstand is gekomen telefoneert de begeleider naar Post T Rodenrijs;
 9. Nadat de wissels in de juiste stand zijn gelegd kan het rangeerdeel binnenkomen;
 10. Na binnenkomst van het rangeerdeel overhandigt de begeleider de sleutel met penning aan de treindienstleider te Rodenrijs en brengt deze de sleutel in het slot in het bedieningstoestel.Tekening van het bloktoestel in de post "Aansluiting Sideron".Post I
Tekening van de handelinrichting in post I.Post I was normaal niet bemand. Deze post was alleen in gebruik bij treinbewegingen van of naar Rotterdam Kleiweg op of van spoor 3 en bij rangeerbewegingen bij de post.

Gedurende de periode 15 december 1964 - 16 mei 1965 was het oostelijke spoor richting Rotterdam Kleiweg door verzakking niet berijdbaar tussen km. 2,75 en 3,5 en was er tijdelijk automatisch blokstelsel ingericht voor enkelspoorrijden in dienst.

Met ingang van 29 mei 1972 is de spooraansluiting "Sideron" vervallen en zijn het wissel A en de stopontspoortong Ot a opgebroken.

Met ingang van 19 februari 1973 zijn alle zijsporen met de bijbehorende wissels en seinen opgebroken en is post I vervallen.

Met ingang van 29 juni 1975 is de klassieke beveiliging te (Berkel) - Rodenrijs vervallen en is dit station een halte langs de vrije baan geworden.

Voor een beschrijving van de blokpost Berkel klik hier.
Voor een beschrijving van het station Rotterdam Kleiweg klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen