PuttenStation Putten is een spoorwegstation in het Gelderse Putten aan de spoorlijn Amersfoort - Zwolle bij km. 39.834.
Het station werd geopend op 20 augustus 1863. Het stationsgebouw was van het standaardtype NCS 3e klasse. Van dit type zijn slechts enkele stations gebouwd.
In 1929 werd dit stationsgebouw vervangen door het huidige gebouw van architect H.G.J. Schelling.


Het stationsgebouw van Putten. (Foto: W. Vos)     

De sporen in noordelijke richting (links) en in zuidelijke richting (rechts) d.d. 24 april 1974. (Foto's: W. Vos).

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking over het geplaatste stelknoptoestel in post T klik hier.


De emplacementstekening van Putten.


Post THet stelknoptoestel in post T. (bron: Het Utrechts Archief)


     

Het stelknoptoestel in post T d.d. 24 april 1974. (Foto's: W. Vos).


     

Details van het stelknoptoestel in post T d.d. 24 april 1974. (Foto's: W. Vos).Tekening van het stelknoptoestel in post T


De overweg bij het station werd bediend door een windwerk op het perron; de koppeling met de beveiliging vond plaats met het sleutelrelaiskastje.
Rijwegen over de overweg konden slechts worden ingesteld als de sleutel uit het windwerk in het sleutelrelaiskastje aanwezig was en deze sleutel kon uit het windwerk worden genomen als de overweg gesloten was.


Het windwerk voor de overwegbediening. (bron: Het Utrechts Archief)Tussen de stations Nijkerk en Putten lag bij km. 37.725 de spooraansluiting naar het onderstation.
Deze spooraansluiting wordt bediend vanuit Putten.
De handelingen voor het bedienen van deze spooraansluiting worden hiervolgend besproken:
 1. Deze rangeerdelen mogen slechts rijden als de begeleider in het bezit is van de sleutel "B.A/StA" met de daaraan bevestigde sleutel "StA" en penning "Lastg. V.S. tot aansl.";
 2. T drukt de drukknop aan het sleutelrelaiskastje, waardoor, indien er zich geen trein op het hoofdspoor van Nijkerk bevindt tussen het sein 848 (km. 34.190) en sein 102, sein 852 (km. 37.662) "stop" toont;
 3. T neemt de sleutel "B.A/StA" uit het slot in het sleutelrelaiskastje en overhandigt deze aan de begeleider;
 4. T legt de wissels in de juiste stand en geeft de begeleider opdracht tot vertrek, waarna deze met het rangeerdeel over verkeerd spoor naar de aansluiting vertrekt;
 5. bij de aansluiting aangekomen ontsluit de begeleider het wissel en het stop-ontspoorblok en wordt het rangeerdeel in zijn geheel op de aansluiting overgebracht;
 6. de begeleider sluit het wissel en het stop-ontspoorblok en brengt de sleutel "B.A/StA " in het slot in het sleutelrelaiskastje bij de aansluiting, waardoor sein 852 (bij km. 37.662) in de normale stand komt;
 7. de begeleider meldt dit telefonisch aan T;

 8. als het rangeerdeel van de aansluiting moet vertrekken, dan vraagt de begeleider telefonisch toestemming aan T;
 9. de begeleider drukt na ontvangen toestemming van T de knop aan het sleutelrelaiskastje, waardoor, indien er zich geen trein op het hoofdspoor van Nijkerk bevindt tussen het sein 848 (km. 34.190) en sein 102, sein 852 (km. 37.662) "stop" toont;
 10. de begeleider neemt de sleutel "B.A/StA"uit het slot in het sleutelrelaiskastje en ontsluit het wissel en stop-ontspoorblok en brengt het rangeerdeel over naar het hoofdspoor;
 11. de begeleider sluit het wissel en het stop-ontspoorblok en vertrekt met het rangeerdeel in het bezit van de sleutel "B.A/StA " naar Putten;
 12. T verricht de normale handelingen voor aankomst van een trein uit de richting Nijkerk;
 13. na binnenkomst van het rangeerdeel overhandigt de begeleider de sleutel "B.A/StA" met penning aan T;
 14. T brengt de sleutel "B.A/StA" in het slot aan het sleutelrelaiskastje waardoor sein 852 (km. 37.662) in de normale stand komt en de normale situatie weer is hersteld.
Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 274 kB)

Met ingang van 14 november 1976 is de klassieke beveiliging te Putten vervallen en is een NX beveiliging in dienst gesteld bediend vanuit post T te Amersfoort.

Voor een beschrijving van het station Nijkerk klik hier.
Voor een beschrijving van het station Ermelo klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen