OverveenHet station Overveen ligt aan de spoorlijn Haarlem - Zandvoort bij km. 2.172.

Het station Overveen werd geopend op 3 juni 1881 als Overveen-Bloemendaal te Overveen. In 1900 veranderde de naam in Overveen, toen Bloemendaal een eigen station kreeg aan de lijn Haarlem - Uitgeest.
Het stationsgebouw dateert uit 1881 en is een royaal uitgevoerd stenen gebouw. Sinds de sluiting van het loket op 1 februari 1996 is het stationsgebouw op de begane grond na leegstand verbouwd tot tearoom.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de spoorlijn Overveen - Zandvoort door de Duitsers geheel opgebroken.
Direct na de oorlog werd begonnen met de heraanleg van de spoorlijn Overveen - Zandvoort. Het station Zandvoort moest geheel van nieuwe rails en wissels worden voorzien. Het perron moest worden hersteld en ook het seinstelsel werkte niet meer. Vanaf 3 juni 1946 kon er weer doorgereden worden naar Zandvoort. In de begin jaren vijftig werd de spoorlijn Overveen - Zandvoort weer dubbelsporig.

    

De sporen in Overveen in oostelijke richting d.d. 2-2-1975.
De lichtseinen zijn reeds geplaatst en zijn op 25 mei 1975 bij de indienststelling van de NX beveiliging van Haarlem in gebruik genomen.
(Foto's: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel klik hier.De emplacementstekening van Overveen.Post TTekening van de handelinrichting in post T.Er waren nogal een aantal bijzonderheden in de beveiliging van het station Overveen t.w.:
Met ingang van 25 mei 1975 is het station Overveen een halte langs de vrije baan geworden en is de klassieke beveiliging vervallen.

Voor een beschrijving van het station Zandvoort aan Zee klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen