OverveenHet station Overveen ligt aan de spoorlijn Haarlem - Zandvoort bij km. 2.172.

Het station werd geopend op 3 juni 1881 als Overveen-Bloemendaal te Overveen. In 1900 veranderde de naam in Overveen, toen Bloemendaal een eigen station kreeg aan de lijn Haarlem - Uitgeest.
Het stationsgebouw dateert uit 1881 en is een royaal uitgevoerd stenen gebouw. Sinds de sluiting van het loket op 1 februari 1996 is het stationsgebouw op de begane grond na leegstand verbouwd tot tearoom.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de spoorlijn Overveen - Zandvoort door de Duitsers geheel opgebroken.
Direct na de oorlog werd begonnen met de heraanleg van de spoorlijn Overveen - Zandvoort. Het station Zandvoort moest geheel van nieuwe rails en wissels worden voorzien. Het perron moest worden hersteld en ook het seinstelsel werkte niet meer.
Vanaf 3 juni 1946 kon er weer doorgereden worden naar Zandvoort. Met ingang van 3 mei 1956 werd de spoorlijn Overveen - Zandvoort weer dubbelsporig.


Het stationsgebouw van Overveen gedurende de zomer van het jaar 1971.
(Foto: F.J. Nijland)Het station Overveen kijkend richting Zandvoort d.d. 2 april 1960.
Het perron voor het stationsgebouw is buiten gebruik en voorzien van een hek.
Op de voorgrond de steller van wissel 2, dat samen met wissel 1 een wisselverbinding tussen de hoofdsporen geeft.
Het stationsgebouw dateert van 1880 en is gebouwd in opdracht van de Haarlem-Zandvoort Spoorweg-Maatschappij (HZSM); het behoort tot de collectie van bijzondere stationsgebouwen in Nederland.
(Foto: R. Ankersmit)De buurtgoederentrein 6123 (Haarlem Goederen - Zandvoort), bestaande uit locomotief NS 2269 (depot WGM), een open wagen en een lege huisvuilwagen met bestemming Zandvoort d.d. 2 april 1960.
(Foto: R. Ankersmit)
Nieuw: 10-3-2021

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:

De emplacementstekening van Overveen.


Post T

In de post was een HSM handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


Tekening van de handelinrichting in post T.Er waren nogal een aantal bijzonderheden in de beveiliging van het station Overveen t.w.:

De vrijwel haakse kruising van de spoorlijn Haarlem - Zandvoort met de verbindingsbaan tussen Bloemendaal en Haarlem Goederen, kijkend in de richting Overveen d.d. 21 maart 1960.
Rechts de stootjukken van de opstelsporen die zijn aangelegd op de plaats van het voormalige locomotievendepot.
Om te voorkomen dat de pantografen op de kruising de bovenleiding kapot zouden trekken liep deze op beide lijnen in de richting van de kruising omhoog.
Van enkele tientallen meters voor, tot evenveel na de kruising was de bovenleiding aldus boven het bereik van de pantografen en konden deze dus zonder de draden te raken de kruising passeren.
Voor de kruising moest de tractie worden uitgeschakeld, voorbij de kruising kon deze weer worden ingeschakeld.
(Foto: R. Ankersmit)


Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen staan hier beschreven. (bestandsgrootte 219 kB).

Met ingang 24 oktober 1960 is de wisselverbinding 1 - 2 opgebroken.


De emplacementstekening van Overveen na de wijziging d.d. 24 oktober 1960.
Tekening van de handelinrichting in post T na de wijziging d.d. 24 oktober 1960.


    

De sporen in Overveen in oostelijke richting d.d. 2 februari 1975.
De lichtseinen zijn reeds geplaatst en zijn op 25 mei 1975 bij de indienststelling van de NX beveiliging van Haarlem in gebruik genomen.
(Foto's: W. Vos)

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen staan hier beschreven. (bestandsgrootte 449 kB).

Met ingang van 25 mei 1975 is het station Overveen een halte langs de vrije baan geworden en is de klassieke beveiliging vervallen.

Voor een beschrijving van het station Haarlem klik hier.
Voor een beschrijving van het station Zandvoort aan Zee klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen