Oisterwijk


Het station Oisterwijk ligt aan de spoorlijn Eindhoven - Tilburg bij km. 30.187.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van dit station bestond uit de posten T en I.
In de beide posten was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.De emplacementstekening van Oisterwijk.
Post THet emplacement in westelijke richting met post T d.d. 13 juli 1963.
(Foto: R. Ankersmit)
Tekening van het bedieningstoestel in post T.Post T was voorheen post I maar is met ingang van 20 juni 1955 is post T geworden.
Voor treinbewegingen naar Tilburg was de medewerking van wachtpost 26 nodig.


Post IIHet oostelijke gedeelte van het emplacement met post II d.d. 13 juli 1963.
(Foto: R. Ankersmit)
Tekening van het bedieningstoestel in post II.Post II was ook een vrij standaard post. Een grote bijzonderheid was wel dat de beide posten bijna gelijk waren qua opbouw. Een aantal vensters zat namelijk zowel bij post T als bij post II op dezelfde plaats. Als voorbeeld: het blokvenster, het voorbijgangsvenster, de aankomst- en ontblokvensters en ook enkele handels zoals de in- en uitrijseinen en de beide overwegen.


Post opzichter


In het hoofdgebouw was een opzichter in dienst; hier was het onderstaande toestel geplaatst.
Een trein van Tilburg op spoor I of van Boxtel op spoor II kan te Oisterwijk zijn loop beŽindigen. Nadat deze trein als rangeerdeel is weggereden, bedient de opzichter de "inhaalknop" Sp. 1 of Sp. 2 waardoor bij post T of post II het venster 9 vrij (rood) wordt.
Voor rangeerbewegingen van spoor I naar spoor 4 wordt het venster 3 door post T groen gemaakt en kan de sleutel B 7/8 uit het toestel worden genomen en kunnen de wissels 7 en 8 worden omgelegd.
Na afloop van de rangeerbewegingen sluit de opzichter de wissels in de normale stand, brengt de sleutel weer in het slot in het bloktoestel en bedient venster 3 (wordt wit) waardoor bij post T het venster 3 weer wit wordt.


Tekening van het bedieningstoestel in de "post" Opzichter.Wachtpost 26
De situatie bij wachtpost 26 d.d. 13 juli 1963. (Foto R. Ankersmit)
Tekening van het tableau t.b.v. de treinaankondiging en er naast de windwerken welke buiten bij de wachtpost stonden.Wachtpost 26 bediende de nabijgelegen overwegen. Eťn lag naast de wachtpost de andere een stuk verderop. Beide overwegen werden bediend d.m.v. een windwerk.
De werking van de aankondiging was als volgt:

Treinaankondiging van Ot:
  1. Een schel begint te luiden en een wit licht in de betreffende vierkante drukknop gaat branden;
  2. Wachtpost 26 drukt vervolgens op de vierkante drukknop welke is opgelicht;
  3. De schel stopte met luiden en de schel met langzame slag begon te luiden;
  4. Het witte en bijbehorende groene lampje doofde en het gele lampje ging branden;
  5. Nu sluit wachtpost 26 de overwegen d.m.v. de windwerken;
  6. Wanneer de trein over de overweg was stopte de bel met luiden, het betreffende gele lampje doofde en het groene ging branden;
  7. Wachtpost 26 opent de overwegen indien beide bij de overweg behorende groene lampjes branden.
Treinaankondiging van Tb:
    Automatisch werkend geel en groen lampje en het luiden van de schel.
In de periode 20 september t/m 25 oktober 1965 zijn vooruitlopend op de modernisering van de beveiliging de onderstaande wijzigingen aangebracht:

De emplacementstekening van Oisterwijk na de wijzigingen in het jaar 1965.
Post TTekening van het bedieningstoestel in post T na de wijzigingen in het jaar 1965.Post IITekening van het bedieningstoestel in post II na de wijzigingen in het jaar 1965.


De posten Opzichter en wachtpost 26 bleven ongewijzigd.
Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 440 kB).

Met ingang van 14 november 1965 is de klassieke beveiliging te Oisterwijk vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel van de CVL-beveiliging bediend vanuit Eindhoven geworden.

Voor een beschrijving van het station Boxtel klik hier.
Voor een beschrijving van het station Tilburg klik hier.
Voor een beschrijving van de NX en CVL beveiliging van het station Eindhoven en omgeving klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen