Blokpost Nieuwe VeerbrugDe blokpost Nieuwe Veerbrug lag tussen de stations Breda en Lage Zwaluwe bij km. 3.644.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de blokpost was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


Een trein richting Breda tijdens de passage van de Nieuwe Veerbrug d.d. 1 oktober 1953.
Deze brug werd een jaar eerder, in de nacht van 13 op 14 september 1952, geplaatst ter vervanging van een enkelsporige noodbrug.
De naam van de fotograaf is onbekend.     (bron: Facebook)
Rechts een sein voor de scheepvaart. Als de roodwitte bal was neergelaten, betekende dit dat de brug voor de scheepvaart gesloten was.
De bal hijsen betekende dat de brug voor de scheepvaart geopend was en dat er dus vrije doorvaart was.


De blokpost Nieuwe Veerbrug d.d. 28 oktober 1953.
bron: Het Utrechts ArchiefDe situatietekening bij de blokpost Nieuwe Veerbrug.Tekening van de handelinrichting in de blokpost.

De seinen A/Av worden electrisch bediend door het omleggen van het krukje in veld 2.

Het openen en sluiten van de brug gaat als volgt:
 1. De krukjes in de velden 2 en 3 moeten in de normale stand liggen.
 2. De wachter legt het krukje in veld 1 om.
 3. De wachter overtuigt zich ervan, dat het seinmeldingsvenstertje A/Av rood is.
  Als dit venstertje wit is dan kan de sleutel H.Bov1 niet uit het slot in het bedieningstoestel worden genomen en moet erop worden gerekend dat het sein A/Av ten onrechte de abnormale stand inneemt.
 4. De wachter neemt de sleutel H.Bov1 uit het slot in het bedieningstoestel.
 5. De wachter brengt de hieraan bevestigde sleutel Bov1 in het betreffende slot in de bovenleidingsschakelaar.
 6. De wachter legt de bovenleidingsschakelaars V en W om, waardoor de bovenleiding op de brug wordt uitgeschakeld.
 7. De wachter neemt de sleutel Bov2 uit het slot in de bovenleidingsschakelaar.
 8. De wachter brengt de hieraan bevestigde sleutel Br. in het Z-slot op de seinschieter.
 9. De wachter brengt de seinschieter in het brugslot en opent de brug.

 10. De wachter sluit de brug.
 11. De wachter trekt de seinschieter uit het brugslot en neemt de sleutel Br. uit het Z-slot.
 12. De wachter brengt de hieraan bevestigde sleutel in het betreffende slot in de bovenleidingsschakelaar.
 13. De wachter legt de bovenleidingsschakelaars V en W in de normale stand waardoor de bovenleiding op de brug wordt ingeschakeld.
 14. De wachter neemt de sleutel Bov1 uit het slot in de bovenleidingsschakelaar.
 15. De wachter brengt de hieraan bevestigde sleutel H.Bov1 in het slot in het bedieningstoestel en legt tenslotte het krukje in veld 1 in de normale stand.
De blokpost is met ingang 10 september 1972 vervallen en vanaf die datum resteert alleen de bediening van de brug.

Voor een beschrijving van de klassieke beveiliging van het station Breda klik hier.
Voor een beschrijving van de klassieke beveiliging van het station Lage Zwaluwe klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen