Nunspeet / HulshorstStation Nunspeet is een spoorwegstation in het Gelderse Nunspeet aan de spoorlijn Amersfoort - Zwolle bij km. 61.184.
Het station werd geopend op 20 augustus 1863.
Het oorspronkelijke stationsgebouw was van het standaardtype NCS 3e klasse, waarvan er slechts enkele werden gebouwd. In 1908 werd dit stationsgebouw vervangen door het huidige eilandstation.Het stationsgebouw van Nunspeet omstreeks 1950.
bron: www.stationsweb.nl)      

Het emplacement in zuid-westelijke richting (links) en in noord-oostelijke richting (rechts) met post I d.d. 8 maart 1975.
(Foto's: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Nunspeet bestond uit de posten T, I en een overwegpost.
In deze posten waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen klik hier.


De emplacementstekening van Nunspeet.


Zoals uit de emplacementstekening blijkt waren er geen treinbewegingen mogelijk van of naar 't Harde op of van spoor 3 en kon dit spoor dus niet worden gebruikt als een inhaalspoor.

Met ingang van 26 november 1951 is op het baanvak Harderwijk - 't Harde automatisch blokstelsel met lichtseinen van het stelsel 1946 in dienst gesteld.
Als gevolg van deze ombouw verdween de blokkast met de blokvensters en de tot dan in gebruik zijnde armseinen.
De lichtseinen werden bediend door krukjes terwijl de wissels en de grendels mechanisch werden bediend.


Post THet interieur van post T d.d. 2 april 1977.
(Foto: W. Vos)Tekening van de handelinrichting in post T.


Voor treinbewegingen naar of van spoor 3 was de medewerking van de normaal uitgeschakelde post I nodig.
Post T was uitschakelbaar, de handelingen voor het uit- en inschakelen van post T staan hier beschreven.(bestandsgrootte 89 kB)


Post I


      

Het interieur van post I d.d. 2 april 1977. (Foto's: W. Vos)Tekening van de handelinrichting in post I.


Post I was alleen bezet bij treinbewegingen op of van spoor 3. Wanneer deze treinbewegingen moesten plaatsvinden werden de wisselvensters in post I vrijgemaakt door post T (de beide vensters werden groen).
Hierna konden de krukjes in de velden 3 en 4 worden omgelegd waarna post I de wissels kon bedienen.
Na afloop van deze treinbewegingen werden de wissels weer in de normale stand gebracht, de krukjes in de velden 3 en 4 weer omgelegd en werden de beide wisselvensters weer wit gemaakt waarna post I weer buiten dienst werd gesteld.

Overwegpost


De overweg in de Stationslaan werd bediend vanuit een aparte overwegpost.


Het bedieningstoestel voor de overweg d.d. 2 april 1977.
Met het houten ' hulpstuk ' kunnen de vier knoppen gelijktijdig worden bediend.
(Foto: W. Vos)


      

Het windwerk voor de bediening van het overpad (links) en het interieur van de overwegpost (rechts) d.d. 2 april 1977.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het "tableau" in de overwegpost.


De overweg was in de beveiliging opgenomen.
Voor treinen uit de richting Harderwijk was een automatische treinaankondiging in gebruik terwijl voor treinbewegingen naar Harderwijk een aankondiging door middel van een weksignaal vanuit post T werd gedaan.
Nadat de overweg was gesloten werd de knop van Hd (sein 118) resp. de knop naar Hd (sein 120) gedrukt waarna de seinbediening door post T kon plaatsvinden.
De vergendeling van de overweg werd door de trein na passage van de overweg vrijgemaakt; indien dit door een storing niet gebeurde dan kon de vergendeling worden vrijgemaakt door het drukken van de Noodknop Ebo.
Bovendien was een noodknop aanwezig waarmee bij optredend gevaar de seinen 118 en 120 in de stand stop konden worden gebracht.

Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 686 kB).

Met ingang van 22 april 1977 is de klassieke beveiliging te Nunspeet vervallen en is een NX beveiliging in dienst gesteld bediend vanuit post T te Zwolle.

HulshorstTussen de stations Nunspeet en Harderwijk ligt bij km. 55.176 de halte Hulshorst.


De situatie te Hulshorst d.d. 8 maart 1975.
(Foto: W. Vos)
De situatietekening van Hulshorst.


In Hulshorst was een losspoor aanwezig en werd de overweg ter plaatse bediend; deze overweg was in de beveiliging opgenomen.
De wissels 1 en 2 konden worden vrijgemaakt door de sleutels uit het sleutelrelaiskastje te nemen.


Tekening van het "tableau" in de wachtpost Hulshorst.


Met ingang van 15 mei 1972 is de spooraansluiting opgebroken en is het sleutelrelaiskastje in de wachtpost vervallen.


De situatietekening van Hulshorst na de wijzigingen d.d. 15 mei 1972.Het interieur van de wachtpost d.d. 2 april 1977.
(Foto: W. Vos)Tekening van het "tableau" in de wachtpost Hulshorst.


Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 44 kB).

Met ingang van 22 april 1977 zijn de sporen een deel geworden van de vrije baan tussen Nunspeet en Harderwijk en is de klassieke beveiliging vervallen.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen