Nieuw AmsterdamStation Nieuw Amsterdam ligt in het Drentse dorp Nieuw-Amsterdam aan de spoorlijn Zwolle – Emmen.
Het station, van het type tweede klasse van de NOLS, is op 1 november 1905 geopend, in 1993 werd het oorspronkelijke stationsgebouw afgebroken en werd er een eenvoudige abri geopend.
Opmerkelijk is dat het station in Veenoord (ooit een apart dorp in een andere gemeente) ligt, terwijl de uitgang uitkomt in Nieuw-Amsterdam.

Even onder Nieuw Amsterdam takt de spoorlijn af naar een industrieaansluiting nabij Schoonebeek. Deze aansluiting kwam er pas begin jaren zestig.


Het stationsgebouw van Nieuw Amsterdam.
(bron: www.stationsweb.nl)    

Het emplacement in noordelijke richting (links) en in zuidelijke richting (rechts) d.d. 1 mei 1976.
(Foto's: W. Vos)Het noordelijke gedeelte van het emplacement met de electrisch bediende wissels 9, 11 en 12 d.d. 1 mei 1976.
(Foto: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Nieuw Amsterdam bestond uit de posten T en I.
In de beide posten waren Siemens & Halske handelinrichting geplaatst.

Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen klik hier.


De emplacementstekening van Nieuw Amsterdam.

Post T    

De handelinrichting in post T.
(Foto's (links) W. Vos en (rechts) R. Stremming).


    

Details van de handelinrichting in post T d.d. 31 januari 1976.
(Foto's: W. Vos)


    

Details van de handelinrichting in post T d.d. 16 april 1983.
(Foto's: W. Vos)Tekening van de handelinrichting in post T.Post T was gehuisvest in het stationsgebouw.
Bijzonderheid aan post T was de aanwezigheid van de blokvensters voor zowel de richting Emmen als Coevorden. Deze zitten in de meeste gevallen op de nevenposten. Ook bijzonder waren de melders van de in- en uitrijseinen op post T. Deze waren allen voorzien van onveiligvallers. Dit zijn electro-mechanische koppelingen welke wanneer bekrachtigd als doorgaande stang werkt. Echter als deze niet is bekrachtigd dan valt de arm terug in de stand stop ondanks dat het handel uit de stand stop aangeeft. Via de melder was de stand van het sein dan te zien. Voor de rest was het een vrij standaard post.

De wissels 9, 10 en 12 werden electrisch bediend d.m.v. krukjes.
De bediening van deze wissels werkte als volgt:

    

Details van de handelinrichting in post T voor de bediening van de electrische wissels 9, 10 en 12 d.d. 16 april 1983. (Foto's W. Vos)Post I


Post I was een eenvoudige post en had alleen zijn bestaansrecht vanwege de brug. Zonder de brug was deze post niet nodig geweest. Op de post waren de sleutels van de brug aanwezig. Deze konden alleen uit het toestel als het venster brug groen was.
Tevens bediende post I alleen de inrijseinen aan de zijde Schoonebeek en Coevorden en het wissel van de splitsing. Voor het binnennemen van een trein kreeg de post opdrachtvensters. Bij vertrek moest post I aan post T medewerking verlenen door het geven van het venster in veld 7. Afhankelijk van de stand van het krukje van veld 7 kwam dan op post T één van de vensters in veld 13 of 14 vrij.

    

Het bloktoestel van post I Nieuw Amsterdam d.d. 13 april 1983.
(Foto's: W. Vos)Tekening van de handelinrichting in post I.


De "olietrein"

Een aantal keren per week reed er een "olietrein" van Schoonebeek naar Pernis en omgekeerd.
Deze trein moest kopmaken in Nieuw Amsterdam en vertrok vervolgens richting Coevorden.

    

De "olietrein" te Schoonebeek (links) en het omlopen van de locomotieven te Nieuw Amsterdam (rechts) d.d. 17 april 1983. (Foto's: W. Vos)


    

Het omlopen van de locomotieven te Nieuw Amsterdam (links) en de "olietrein" op spoor 3 te Nieuw Amsterdam (rechts) d.d. 17 april 1983. (Foto's: W. Vos)Met ingang van 9 mei 1987 is de klassieke beveiliging te Nieuw Amsterdam vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Zwolle.

Voor een beschrijving van het station Coevorden klik hier.
Voor een beschrijving van het station Emmen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen