MaarnStation Maarn is een spoorwegstation in Maarn (gemeente Utrechtse Heuvelrug), langs de spoorlijn Utrecht - Arnhem bij km. 52.873.

Het station werd geopend op 15 maart 1845, gelijktijdig met de oplevering van de sectie Driebergen - Veenendaal. Voor de aanleg werd een deel van de Utrechtse Heuvelrug afgegraven ter hoogte van het huidige zwerfsteneneiland. Station Maarn was in de beginjaren niet meer dan een stopplaats. Uitsluitend de eerste en laatste trein van de dag stopten in Maarn, en dan alleen op tijdig verzoek. Vanaf 18 mei 1892 werd Maarn een volwaardig station, compleet met emplacement.

In 1865 werd nabij het station, ten behoeve van de andere spoorwerken, een zandafgraving gestart. Deze zandafgraving is tot 1990 in bedrijf geweest. Nabij station Maarn werd in 1901 een uitgebreid rangeerterrein aangelegd. In de Eerste Wereldoorlog werd dit rangeerterrein verder uitgebreid. Vanaf 1918 was het rangeerterrein het centrale punt voor de af- en aanvoer van goederen in midden-Nederland. Het rangeerterrein was tot 1933 in bedrijf. Anno 2013 bestaat het rangeerterrein gedeeltelijk nog, maar wordt weinig meer gebruikt.
Het station werd in 1895 en 1910 uitgebreid. Vanaf 1910 omvatte het station een dienstwoning, ruimten voor de stationsdienst, een personeelsvertrek, waterreservoir, draaischijf, kolenopslagplaats en drie seinhuizen. In deze tijd had het station zo'n 100 medewerkers.
Op 16 mei 1972 opende het nieuwe station; dit station was zo'n anderhalve kilometer in de richting van het dorp opgeschoven. Gelijktijdig met deze verplaatsing werd het nabijgelegen station Maarsbergen gesloten. Het oude stationsgebouw is lang gebruikt als trainingsschool voor honden van de spoorwegpolitie.


De sporen in oostelijke richting d.d. 21 september 1971. (Foto: R. Ankersmit)
Vooruitlopend op de modernisering van de beveiliging zijn de nieuwe lichtseinen reeds geplaatst.Treinstel ElD4 685 als trein no. 1332 Arnhem - Amsterdam CS, locomotief no. 2411 met trein no. 6840 Maarsbergen - Utrecht Maliebaan - Amersfoort en locomotief no. 2428 d.d. 16 oktober 1959.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Het voorsein no. 926 zijde Maarsbergen d.d. 30 maart 1973.
Bij het sein is een cijferbak geplaatst.
(Foto: J.G.C. van de Meene)De nieuwe halte Maarn in westelijke richting d.d. 25 februari 1973. (Foto: R. Ankersmit)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste stelknoptoestel in post T klik hier.


De emplacementstekening van Maarn.Post TTekening van het stelknoptoestel in post T.


Het overpad was in de beveiliging opgenomen; rijwegen over dit overpad konden pas worden ingesteld als het overpad gesloten was.
Als de post was uitgeschakeld (zie hierna) kunnen de overpadbomen niet worden geopend.

De post was uitschakelbaar; het uit- en inschakelen wordt hiervolgend besproken:

Uitschakelen:
  Voor treinen van Driebergen = Zeist naar Maarsbergen:
 1. T verricht de handelingen voor het vertrek naar Maarsbergen van spoor II;
 2. T verricht de handelingen voor de aankomst van Driebergen = Zeist op spoor II;
 3. T legt de stelknop in veld 7 45 naar links.
  Voor treinen van Maarsbergen naar Driebergen = Zeist:
 1. T verricht de handelingen voor het vertrek naar Driebergen = Zeist van spoor I;
 2. T verricht de handelingen voor de aankomst van Maarsbergen op spoor I;
 3. T legt de stelknop in veld 11 45 naar links.
De post is nu uitgeschakeld.

Inschakelen:
 1. T legt de stelknoppen in de velden 7L en 11L in de normale stand;
 2. T legt achter de eerstvolgende trein de betreffende stelknoppen in de normale stand.
De post is nu ingeschakeld.
Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 468 kB)

Voor een beschrijving van het station Maarsbergen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Driebergen = Zeist klik hier.

Met ingang van 7 mei 1972 is de klassieke beveiliging te Maarn vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de CVL beveiliging bediend vanuit Utrecht.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen