MaasbrachtStation Maasbracht, ook bekend als Maasbracht - Linne is een voormalig station aan de spoorlijn Maastricht - Venlo bij km. 38.949.
Het station van Maasbracht was geopend van 21 november 1865 tot 15 mei 1938 en van 1 mei 1940 tot 24 november 1940.
De vroegere ligging is nog te herkennen aan de 3 sporen die op dat baanvlak liggen evenals aan de straatnamen Stationsweg, Stationsstraat en Brachterstatie (waaraan het station lag).

     

Het stationsgebouw van Maasbracht (links) en de passage van trein 625 Amsterdam CS - Maastricht / Heerlen (rechts) d.d. 10 september 1959. (Foto's: J.G.C. van de Meene)De passage van mDW 169305 d.d. 10 september 1959. (Foto: J.G.C. van de Meene)     

Het stationsgebouw van Maasbracht (links) en het emplacement in noordelijke richting (rechts) d.d. 11 augustus 1964. (Foto's: R. Ankersmit)     

Het emplacement in zuidelijke richting (links) en de sporen uit de richting Echt in noordelijke richting (rechts) d.d. 11 augustus 1964. (Foto's: R. Ankersmit)

Het ruitvormige witte bord met groene rand geeft aan dat de machinist mag vertrekken als het sein uit de stand stop komt, zonder verder vertreksignaal van de stationschef of conducteur.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel in post T klik hier.De emplacementstekening van Maasbracht.


Post TTekening van de handelinrichting in post T.


Omdat de wissels 1/2 en 3/4 te ver van de post lagen werden deze wissels electrisch bediend; de bediening ging als volgt: Voor de sporen I, II en 3 was een spoorbezettingscontrole met behulp van vensters ingebouwd; deze spoorbezettingscontrole werkte als volgt:
Met ingang van 24 april 1966 is de klassieke beveiliging te Maasbracht vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NV/CVL beveiliging bediend vanuit Sittard.


Een gedeelte van het NX/CVL tableau te Sittard met de stations Linne Aansluiting (rechts) en Maasbracht (links) d.d. 28 december 1978. (Foto: W. Vos)


Voor een beschrijving van Linne Aansluiting klik hier.
Voor een beschrijving van het station Echt klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen