LoppersumHet station Loppersum ligt aan de spoorlijn Groningen - Delfzijl bij km. 25.933.
Het station werd geopend op 15 juni 1884.

De spoorlijn Groningen Delfzijl werd aangelegd door de Staatsspoorwegen. Voor deze lijn, en voor de in dezelfde periode aangelegde spoorlijn Leeuwarden - Stavoren, werd een nieuw stationstype ontworpen.
Dit standaardtype Loppersum is vernoemd naar station Loppersum. Van de oorspronkelijk negen stations van dit type is dat van Loppersum het enige dat bewaard is gebleven. De andere acht zijn afgebroken.

In september 2006 werd door NS Stations aangekondigd dat het gebouw geveild zou worden. Dat is niet doorgegaan. In 2009 werd het pand enkele maanden door krakers bewoond.
Sinds september 2009 wordt het verhuurd aan lokale ondernemers die het pand na renovatie onderverhuren als verzamelkantoor.

    

Het stationsgebouw van Loppersum d.d. 8 oktober 1972.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)De perrons, de sporen, het stationsgebouw en de retirade met op de achtergrond woning 27 d.d. 24 augustus 1960.
(Foto: R. Ankersmit)De oostzijde van het emplacement in westelijke richting met de overweg in de Zeerijperweg / Molenweg met links woning 27 d.d. 24 augustus 1960.
De overweg wordt vanaf het station bediend en is voorzien van draaibare stopborden die enige tijd voor het sluiten van de bomen in de stand stop worden gedraaid.
(Foto: R. Ankersmit)


    

Het emplacement in westelijke richting gezien vanaf de verhoogde los- laadplaats (links) en het emplacement in oostelijke richting (rechts) d.d. 24 augustus 1960.
(Foto's: R. Ankersmit)Een bord met gegevens over de boog en rechte gedeelten van de spoorbaan d.d. 24 augustus 1960.
(Foto: R. Ankersmit)
Dergelijke borden stonden vroeger bij alle overgangen van rechtstand naar bogen en bij het begin en einde van hellingen.

Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: In en bij post T was een blokkast, een Alkmaarse Handelinrichting, een Hoge Handelinrichting en een windwerk voor de overwegbediening geplaatst, voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier (bestandsgrootte 5,29 kB)
en voor een uitleg over de werking van de Alkmaarse Handelinrichting en de Hoge Handelinrichting klik hier (bestandsgrootte 11,2 kB).


De emplacementstekening van Loppersum.


Post T


    

De Alkmaarse Handelinrichting en de Hoge Handelinrichting op het perron d.d. 8 oktober 1972.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)Tekening van de blokkast in post T, het windwerk voor de bediening van de overweg, de Alkmaarse Handelinrichting en de Hoge Handelinrichting.


De wissels 3 en 7 zijn voorzien van wisselsperren.

In de trekdraden van de seinen A1,2 en B1,2 resp. C1,2 en D1,2 is een trekdraadversperring ( een z.g. kwadrantsluiting ) aangebracht, waardoor deze seinen niet gelijktijdig uit de stand "stop" kunnen worden gebracht.

De uitrijseinen B1,2 en C1,2 zijn uitgerust met onveiligvallers en komen na de passage van een trein dus weer in de stand stop.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 106,9 kB).

Met ingang van 10 april 1975 is de klassieke beveiliging te Loppersum vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX - CVL beveiliging bediend vanuit Groningen.

    

Het V-CVL tableau in de VL post te Groningen d.d. 15 april 1984.
(Foto's: W. Vos)

Voor een beschrijving van het station Appingedam klik hier.
Voor een beschrijving van het station Stedum klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen