LunettenHet station Lunetten lag aan de spoorlijnen Utrecht - Arnhem en Utrecht - 's Hertogenbosch bij km. 2.500.
Het eerste station Lunetten werd geopend op 10 juni 1874 en gesloten op 15 mei 1932. In die periode was het een speciaal overstapstation. Reizigers van de treinmaatschappij Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM) uit de richting Hilversum konden overstappen op treinen van de Staatsspoorwegen (SS) richting 's-Hertogenbosch en vice versa. Het station had geen gewone in- en uitgang, het was alleen mogelijk om van de ene naar de andere trein over te stappen. Het station was gebouwd door de SS. Het stationsgebouw was een simpel houten onderkomen. Dit was het gevolg van het militaire belang van de omgeving. Nabij het station bevonden zich de forten van Lunetten op de Houtense Vlakte. Het station kon zo, indien nodig, snel worden afgebroken. Ondanks dat het station reeds in 1932 werd gesloten, heeft het stationsgebouw nog tot 1978 bestaan. De sluiting van het station was het gevolg van het aanleggen van een verbinding tussen de HSM-lijn uit Hilversum en de NCS-lijn uit Amersfoort in 1921. Hierdoor konden de treinen uit Hilversum doorrijden naar Utrecht Centraal en verdween het nut van de stop in Lunetten.


    

Het dienstgebouw van Lunetten (links) en het emplacement in westelijke richting (rechts) d.d. 24 juni 1974.
(Foto's: R.T. Jongerius)


    

Het emplacement richting van Utrecht CS d.d. 19 januari 1974.
(Foto's: W. Vos)Het emplacement richting Utrecht CS d.d. 1 oktober 1973.
(Foto: R.T. Jongerius)


    

Het zuidelijk deel van het emplacement van het station Lunetten in de richting van Culemborg d.d. 14 september 1974.
(Foto's: W. Vos)Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste stelknoptoestel in post T klik hier en voor de geplaatste handelinrichting in post I klik hier.


De emplacementstekening van het station Lunetten.De beveiliging van het station Lunetten bestond uit twee posten t.w. post T en post I (Lunetten Aansluiting Kruispunt).
Post T was uitgerust met een stelknoptoestel met een losse blokkast en post I met een handelinrichting type Siemens & Halske.
Langs de spoorlijn Utrecht CS - Driebergen Zeist stonden lichtseinen terwijl het station Lunetten was beveiligd met arm- en lichtseinen.
De beide overwegen in het Houtensche Pad werden bediend vanuit post I door middel van twee windwerken.
De samenwerking tussen de beide posten vond plaats door vensterwisselingen m.b.v. wissel- en gelijkstroomvensters. De bediening van de gelijkstroomvensters in post I was gekoppeld aan de koppelstroomvoorwaarden in het stelknoptoestel in post T en omgekeerd.


Post THet stelknoptoestel in post T Lunetten d.d. 26 maart 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)    

Details van het stelknoptoestel in post T Lunetten d.d. 26 maart 1965.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)De blokkast in post T Lunetten d.d. 26 maart 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene).
Tekening van het stelknoptoestel van Lunetten post T.Enkele bijzonderheden van dit toestel worden hiervolgend besproken:

Tekening van de blokkast in post T Lunetten.


Enkele bijzondere vensters in deze blokkast worden hiervolgend besproken:


Post I    

Het emplacement van Lunetten in westelijke richting met op de achtergrond post I.
(Foto's: J.G.C. van de Meene (links) en R.T. Jongerius (rechts)).De sproeitrein bij de aankomst vanaf Utrecht Maliebaan d.d. 24 juni 1974.
(Foto: R.T. Jongerius)


    

De handelinrichting in post I d.d. 26 maart 1965.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


    

De overweg in het Houtense Pad d.d. 2 februari 1974 met op de achtergrond post I (links) en de windwerken voor de overwegen in het Houtense Pad (rechts) d.d. 24 juni 1974.
(Foto's: R.T. Jongerius)Tekening van de handelinrichting in post I.Enkele bijzonderheden van dit toestel worden hiervolgend besproken: Met ingang van 29 mei 1967 is de klassieke beveiliging te Utrecht Maliebaan vervallen en is op het baanvak Lunetten - Blauwkapel automatisch blokstelsel met lichtseinen in dienst gesteld en verdween het blokstelsel III tussen Lunetten en Utrecht Maliebaan.

Met ingang van 28 november 1971 is de CVL-beveiliging op het baanvak Utrecht - Arnhem in dienst gesteld; als gevolg hiervan zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de toestellen in de posten T en I en zijn er een aantal seinen bijgeplaatst.


De emplacementstekening van het station Lunetten na de wijzigingen.Post T


    

Het interieur van post T Lunetten d.d. 24 juni 1974.
(Foto's: R.T. Jongerius)De blokkast in post T d.d. 24 juni 1974.
(Foto: R.T. Jongerius)Tekening van het stelknoptoestel van Lunetten post T na de wijzigingen.Tekening van de blokkast in post T Lunetten na de wijzigingen.Post I
De handelinrichting in post I d.d. 24 juni 1974.
(Foto: R.T. Jongerius)


    

Diverse signaleringstableau's in post I d.d. 24 juni 1974.
(Foto's: R.T. Jongerius)Tekening van de toestellen in post I na de wijzigingen.


In het station Lunetten stond ook een weinig voorkomend sein t.w. het voorsein 430. Dit sein was het voorsein van het inrijsein 418 bij post D te Utrecht CS.


Het voorsein 430 te Lunetten d.d. 19 januari 1974.
(Foto: W. Vos)Voor een beschrijving van het station Utrecht Maliebaan (Spoorwegmuseum) klik hier.
Voor een beschrijving van het station Driebergen = Zeist klik hier.
Voor een beschrijving van Utrecht GE klik hier.

Aanpassing traject Utrecht - Vaartsche Rijn - Lunetten


Het (oude) station Lunetten gaat vervallen waarbij de aansluiting naar Utrecht Maliebaan geheel buiten gebruik wordt gesteld.
Tussen Utrecht Centraal en Lunetten worden de sporen verdubbeld waardoor hier acht sporen ontstaan; twee in de richting van Arnhem en twee in de richting van Den Bosch. Ter hoogte van de Waterlinieweg, waar de sporen richting Arnhem en Den Bosch zich splitsen, worden twee dive-unders gebouwd. Met deze ongelijkvloerse kruisingen kunnen de sneltreinen richting Arnhem en Den Bosch elkaar ongehinderd passeren.
Richting Arnhem eindigt de spoorverdubbeling nabij de A27. In de richting van Den Bosch loopt de spoorverdubbeling door tot even voorbij de kruising met de A12. Ter hoogte van de Westerkade, over de Vaartsche Rijn, wordt het nieuwe station Utrecht Vaartsche Rijn gebouwd. Station Utrecht Lunetten wordt verplaatst.
Tussen Utrecht Centraal en Lunetten, ter hoogte van de Westerkade, wordt station Utrecht Vaartsche Rijn gebouwd. Dit station scoort hoog op comfort, reistijdwinst en overstapgemak. Reizigers, onder andere richting de Uithof, hoeven niet op Utrecht Centraal over te stappen, maar kunnen al bij Vaartsche Rijn overstappen. Dit levert reistijdwinst op en Utrecht Centraal wordt ontlast. Station Utrecht Vaartsche Rijn is eind 2015 gereed.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen