LochemHet station Lochem ligt aan de spoorlijn Hengelo - Zutphen bij km. 16.939.
Het werd geopend op 1 november 1865. Het stationsgebouw werd gebouwd in 1863. De architect van het gebouw is K.H. van Brederode. Bij een verbouwing in 1879 werd de rechtervleugel verdubbeld en in 1902 werd aan beide zijden van het gebouw een vleugel toegevoegd. Het gebouw behoort tot het standaardtype SS 4e klasse.


Het emplacement van Lochem in oostelijke richting d.d. 1 mei 1976.
(Foto: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Het bijzondere aan de beveiliging van het station Lochem dat de in gebruik zijnde toestellen waren uitgevoerd als handelinrichtingen type NS.
Voor een uitleg over deze toestellen klik hier.

Periode 1958 tot 20 december 1976

Vanaf 21 december 1976Periode 1958 tot 20 december 1976
Het emplacement van Lochem in westelijke richting d.d. 1 mei 1976 met op de achtergrond post I.
(Foto: W. Vos)
De emplacementstekening van LochemPost T


     

De handelinrichting type NS in post T d.d. 1 mei 1976.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van de handelinrichting type NS in post T.


Zoals uit de tekening blijkt waren alle blokvensters in post T aanwezig.
Voor treinbewegingen van Markelo op de sporen I t/m 3 is de medewerking van post I nodig.
Voor treinbewegingen van of naar Laren - Almen bedient post T het venster 11 resp. 15. Hierdoor wordt bij post I het corresponderende aankomst - of vertrekvenster vrij.
Na aankomst of vertrek van de trein geeft post I het aankomst- danwel vertrekvenster terug waardoor bij post T het venster 14 b of 13 b wit wordt waarna het voorbijgangs- danwel blokvenster kan worden bediend.


Post IPost I met het westelijk gedeelte van het emplacement d.d. 1 mei 1976.
(Foto: W. Vos)De handelinrichting type NS in post I d.d. 1 mei 1976.
(Foto: W. Vos)Tekening van de handelinrichting type NS in post I.Deze post bediende alleen de in- en uitrijseinen en de wissels op het westelijke gedeelte van het emplacement.


Vanaf 21 december 1976Met ingang van 21 december 1976 zijn de onderstaande wijzigingen in de beveiliging aangebracht: De beide handelinrichtingen zijn dienovereenkomstig aangepast.


De emplacementstekening van Lochem na de wijzigingen d.d. 21 december 1976.Post TDe handelinrichting type NS in post T.
(Foto: H. Stoltenberg()
Tekening van de handelinrichting type NS in post T na de wijzigingen d.d. 21 december 1976.Post IDe handelinrichting type NS in post I.
(Foto: H. Stoltenberg()
Tekening van de handelinrichting type NS in post I na de wijzigingen d.d. 21 december 1976.Zoals uit de onderstaande foto's blijkt zijn de inrijbordessen en het inrijvoorsein uit hoofde van kostenbesparing enigszins aangepast.

     

Het inrijbordes zijde Laren = Almen (links) en het inrijvoorsein zijde Laren = Almen (rechts) d.d. 24 maart 1978.
(Foto's: W. Vos)


Met ingang van 26 november 1986 is de klassieke beveiliging te Lochem vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Zutphen.

Voor een beschrijving van het station Laren = Almen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Markelo klik hier.

Wat er overbleef


Het NS toestel afkomstig uit post T te Lochem is bewaard gebleven en is aanwezig bij de MBS, Stationsstraat 3, 7481 JA Haaksbergen.


Het NS toestel van Lochem post T bij de MBS te Haaksbergen d.d. 12 maart 2010.
(Foto: P.P. van Birgelen)


Terug naar Home Terug naar seinhuizen