Veenendaal = de KlompHet station Veenendaal = De Klomp lgt aan de spoorlijn Utrecht - Arnhem bij km. 68.366.
Het Utrechtse Veenendaal ligt op een kilometer van het station (tweeënhalve kilometer naar het centrum).
De Klomp was, voor de komst van de spoorweg, een stopplaats door de diligence Utrecht - Arnhem. Bij de herberg De Klomp werden de paarden gewisseld.
Op 15 maart 1845 werd de spoorlijn Driebergen - Veenendaal geopend, enkele maanden later gevolgd door de verlenging naar Arnhem. Het station werd vlak bij de toenmalige herberg gebouwd.
Aanvankelijk werd het station slechts uitgerust met een directiekeet. Later werd het uitgebreid met onder meer wachtvertrekken, een bureau voor de stationschef, een goederenloods en een dienstwoning. In 1924 werd er een bedieningsinrichting bijgebouwd.
Station Veenendaal = De Klomp kreeg de beschikking over een uitgebreid emplacement met een laad- en losplaats. Voor de locomotieven bestond er de mogelijkheid water in te nemen.
In de Tweede Wereldoorlog raakte het stationsgebouw zwaar beschadigd. In 1962 werd het beschadigde station afgebroken en vervangen voor nieuwbouw. Dit stationgebouwtje, ontworpen door Cees Douma, bood onderdak aan een wachtruimte, dienstruimte en fietsenstalling. Begin 2011 is een deel ervan afgebroken.

     

Het stationsgebouw van Veenendaal = de Klomp. (bron: www.stationsweb.nl) (links) en het emplacement in oostelijke richting d.d. 18 september 1956 (rechts). (Foto: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in westelijke richting d.d. 2 september 1957 (links) en trein no. 537 ten westen van het station d.d. 22 november 1957 (rechts).
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


     

De sporen in westelijke richting met de wissels 10 en 11 d.d. 26 mei 1965 (links) en de sporen in oostelijke richting d.d. 5 maart 1957 (rechts).
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


     

De passage van trein no. 11503 getrokken door locomotief no. 1206 d.d. 23 juni 1956 (links) en het emplacement in oostelijke richting d.d. 10 juli 1958 (rechts).
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


     

Het emplacement in westelijke richting d.d. 3 oktober 1958 (links) en locomotief no. 2435 met trein no. 6913 d.d. 26 maart 1959 (rechts).
(Foto's: J.G.C. van de Meene)De locomotieven 2491 en 2471 met de slijptrein d.d. 15 juli 1960. (Foto: J.G.C. van de Meene)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel in post T klik hier.


De emplacementstekening van Veenendaal = de Klomp.Post T


    

;    

Twee details van de handelinrichting in post T d.d. 13 februari 1965.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)Tekening van de handelinrichting in post T.De wissels 10 en 11 waren handwissels welke waren afgesloten met een slot; behalve voor trein- of rangeerbewegingen over deze wissels moeten voor iedere trein- of rangeerbeweging de sleutels W10 en W11 in post T aanwezig zijn.

De post was uitschakelbaar; het uit- en inschakelen wordt hiervolgend besproken:

Uitschakelen:
    Voor treinen van Maarsbergen naar Ede = Wageningen:
  1. T verricht de handelingen voor de aankomst van Maarsbergen op spoor II en voor het vertrek van spoor II naar Ede = Wageningen;
  2. T legt de stelknop in veld 15 45° naar rechts.
    Voor treinen van Ede = Wageningen naar Maarsbergen:
  1. T verricht de handelingen voor de aankomst van Ede = Wageningen op spoor I en voor het vertrek van spoor I naar Maarsbergen;
  2. T legt de stelknop in veld 16 45° naar rechts.
De post is nu uitgeschakeld.

Inschakelen:
  1. T legt de stelknoppen in de velden 15 en 16 45° naar links;
  2. T legt achter de eerstvolgende trein de betreffende stelknoppen in de normale stand.
De post is nu ingeschakeld.

Met ingang van 31 mei 1965 zijn spoor 6, wissel 6 en de wissels 7 en 8 opgebroken en is een nieuw wissel 7 met een stop-ontspoorblok St 7 met bijbehorende grendels gelegd.


De emplacementstekening van Veenendaal = de Klomp na de wijzigingen d.d. 31 mei 1965.Tekening van de handelinrichting in post T na de wijzigingen d.d. 31 mei 1965.De wissels 10 en 11 waren handwissels welke waren afgesloten met een slot; behalve voor trein- of rangeerbewegingen over deze wissels moeten voor iedere trein- of rangeerbeweging de sleutels W10 en W11 in post T aanwezig zijn.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 184 kB)

Met ingang van 7 mei 1972 is de klassieke beveiliging te Veenendaal = de Klomp vervallen en is dit station een halte langs de vrije baan geworden.

Lichtseinen stelsel 1946

Langs de spoorlijn Utrecht - Arnhem waren lichtseinen van het stelsel 1946 in gebruik.
In een aantal gevallen waren deze seinen aangebracht aan de bovenleidingsportalen.


De lichtseinen van het stelsel 1946 bij het viaduct bij de Haar d.d. 5 juni 1976.
Over dit viaduct liep de spoorlijn Amersfoort - Woudenberg.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


    

De situatie bij woning 13B tussen de stations Veenendaal = de Klomp en Maarsbergen in oostelijke richting d.d. 10 mei 1979 (links) en in westelijke richting d.d. 14 oktober 1976 (rechts).
(Foto's: J.G.C. van de Meene)Voor een beschrijving van het station Ede = Wageningen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Maarsbergen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen