Blokpost Koekange

Een overzicht van de situatie bij blokpost Koekange in westelijke richting d.d. 22 mei 1976.
(Foto: W. Vos)Blokpost Koekange is een uitschakelbare blokpost tussen de stations Meppel en Hoogeveen aan de spoorlijn Meppel - Groningen bij km. 8.375.

Gebruikte afkortingen:

Blokstelsel: In de blokpost was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel in de blokpost hier.

Onderstaand worden twee tijdperken van de situatie te Koekange besproken.

Periode 1954 - 1975
Vanaf 3 februari 1975

Periode 1954 - 1975De inrijseinen A en AA zijde Meppel d.d. 23 februari 1969.
(Foto: R. Ankersmit)De situatietekening bij Blokpost Koekange.De tekening van het S & H toestel in de blokpost.


Zoals uit de emplacementstekening blijkt kon er vanaf de stations Meppel en Hoogeveen verkeerd spoor worden gereden.
Als er verkeerd spoor moest worden gereden vanaf Meppel of Hoogeveen werd het venster in veld 12 groen gemaakt door post T te Hoogeveen.
Hierna kon het krukje in veld 12 worden omgelegd en konden de grendels en de wissels 1a / 1b, 3a / 3b worden omgelegd.

Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 413 kB).

Begin

Vanaf 3 februari 1975

Met ingang van 3 februari 1975 zijn de wissels 1a / 1b, 3a / 3b en de seinen AA en BB opgebroken en is het verkeerd spoor rijden vervallen.


De emplacementstekening van Blokpost Koekange vanaf 3 februari 1975.
De handelinrichting in blokpost Koekange d.d. 22 mei 1976.
(Foto: W. Vos)De tekening van de handelinrichting in de blokpost vanaf 3 februari 1975.


Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 157 kB).

De post was uitschakelbaar. Dit uit- en inschakelen werd op de hieronder beschreven wijze gedaan:
De blokpost is met ingang van 19 maart 1978 opgeheven.

Voor een beschrijving van het station Hoogeveen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Meppel klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen