HalfwegHet station Halfweg lag aan de spoorlijn Amsterdam - Haarlem bij km. 9.390.

    

E loc 1003 als extra trein Hlm 52 Haarlem Goederen - Amsterdam CS gezien vanuit post T d.d. 1 juni 1960. (Foto: R. Ankersmit) (links)
en post T d.d. 18 augustus 1973. (Foto: L.J.P. Albers) (rechts).Het emplacement in westelijke richting met de rangerende buurtgoederentrein 6125 Haarlem Goederen - Halfweg, bestaande uit locomotief NS 2441
met een open wagen en een beladen gesloten goederenwagen uit Zutphen d.d. 1 juni 1960.
(Foto: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in westelijke richting met posttrein 9222 (Haarlem - Amsterdam) bestaande uit locomotief 1204 met mP 9233 (links) en de westzijde van het emplacement (rechts)d.d. 1 juni 1960.
(Foto's: R. Ankersmit)Het emplacement in westelijke richting gezien vanuit de post d.d. 3 augustus 1974.
(Foto: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de post was een stelknoptoestel geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


De emplacementstekening van Halfweg.


Post T


    

Het stelknoptoestel in post T d.d. 3 augustus 1974. (Foto: W. Vos) (links) en d.d. 7 oktober 1970. (Foto: L.J.P. Albers) (rechts).
Tekening van het stelknoptoestel.
In het BVS was ook een seinbeeldenkaart opgenomen waarop alle mogelijke seinbeelden zijn aangegeven.


De seinbeeldenkaart van Halfweg.


Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 448 kB).

Het onfortuinlijke einde van dieselocomotief 2279.

Op 23 november 1972 ontspoorde deze locomotief na het missen van het stoptonende sein 102 (inrijsein zijde Amsterdam).
Het bleek onmogelijk om de locomotief in zijn geheel uit de drassige grond te bergen.
Derhalve werd de locomotief ter plekke in stukken gesneden en verwijderd op een draaistel na, dat in de modder is achtergebleven.

    

De laatste rustplaats van dieselocomotief 2279 d.d. 25 november 1972.
(Foto's: J.A. Bonthuis)
Het spoor 3 is buiten dienst, er is nieuwe zandbedding aangebracht en de tijdelijke bovenleidingsmast ter vervanging van de vernielde mast was tijdelijk op het spoor geplaatst.


    

De laatste rustplaats van dieselocomotief 2279 d.d. 25 november 1972 d.d. 25 november 1972 (Foto: J.A. Bonthuis) (links) en de gedeeltelijke sloop van deze locomotief d.d. 3 december 1972. (Foto: L.J.P. Albers) (rechts).


De post is op 25 mei 1975 vervallen vanwege de indienstelling van de NX beveiliging te Haarlem.


Het interieur van de NX post te Haarlem d.d. 22 juli 1976.
(Foto: W. Vos)Het tableau gedeelte Halfweg in de NX post te Haarlem d.d. 22 juli 1976.
(Foto: W. Vos)

Voor een beschrijving van het station Amsterdam Singelgracht klik hier.
Voor een beschrijving van de klassieke beveiliging het station Haarlem klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen