Brugpost HarinxmakanaalLangs Leeuwarden loopt het Harinxmakanaal. Dit kanaal kruist drie spoorlijnen. In dit geval de spoorlijn Meppel - Leeuwarden.

De brugpost was geen blokpost vandaar het ontbreken van een bloktoestel. De normale stand van de seinen was uit de stand "stop". Op het toestel waren dan de stelknoppen 90 gedraaid.

De bediening van de brug is niet mogelijk als:
  1. de rijrichting voor beide sporen over de brug niet is ingesteld voor rechterspoorrijden;
  2. een rijweg is ingesteld van Leeuwarden naar Grouw=Irnsum RS of een zodanige beweging gaande is waarbij de trein nog niet met de laatste as de isolerende las bij km. 164.680 is gepasseerd;
  3. het spoorgedeelte van Grouw=Irnsum naar Leeuwarden RS bezet is vanaf km. 161.750 tot km. 164.800.


De situatietekening bij de brugpost Harinxmakanaal.De brug met de brugpost Harinxmakanaal d.d. 21 september 1981.
(Foto: Wim Vos)Het brugsein A d.d. 21 september 1981.
(Foto: Wim Vos)

Gebruikte afkortingen:In de brugpost was een stelknoptoestel geplaatst; voor een uitleg over de werking dit toestel klik hier.Het stelknoptoestel in de brugpost d.d. 21 september 1981.
(Foto: Wim Vos)
Tekening van het stelknoptoestel in de brugpost.


In verband met de automatisering van de beveiliging zijn de bedieningshandelingen in de brugpost met ingang van 16 november 1983 gewijzigd.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen