Hoek van Holland Haven / Hoek van Holland Strand

(Klassieke beveiliging)


Het station Hoek van Holland Haven / Hoek van Holland Strand is het eindpunt bij km. 22.945 van de spoorlijn Rotterdam Centraal - Hoek van Holland.

Het oorspronkelijke stationsgebouw werd gebouwd in 1893 en bestaat uit een hoog middengebouw, geflankeerd door twee lagere zijvleugels.
In 1950 werd een tweede stationsgebouw naast het oude geplaatst naar een ontwerp van Sybold van Ravesteyn, dat een Italiaanse indruk maakt met een lange gevel en een veelvuldig herhaalde verticale geleding.
Het station is verbonden met de ferryterminal van de Stena Line.

Eerder was het station een belangrijk begin- en eindpunt van treinen naar Duitsland, ScandinaviŰ, Warschau en Moskou met namen als Britannia Expres, Rhein Express, Nord-West Expres, ScandinaviŰ-Holland Express en Warszawa-Hoek Expres.
Deze sloten aan op de bootdienst naar het Engelse Harwich, die zijn aanlegplaats naast het spoorwegstation had. Sinds de opening van de Kanaaltunnel in 1994 verdwenen de internationale treinen.

Tot 10 december 2006 reed er tweemaal daags een intercity als boottrein van en naar Amsterdam Centraal, aansluitend op de veerdienst van en naar Harwich.
Met ingang van de dienstregeling 2007 verdwenen deze twee treinen, omdat de snelle bootverbinding naar Engeland werd vervangen door een dag- en een nachtboot.
Sindsdien stopte er alleen elk half uur een sprinter van Rotterdam Centraal naar Hoek van Holland Strand v.v.

     

De oostzijde van het emplacement gezien in westelijke richting (links) en de sporen richting Maassluis met op de voorgrond de overweg in de Haakweg (rechts) d.d. 4 mei 1963.
(Foto's: R. Ankersmit)

     

Het emplacement in westelijke richting gezien vanaf de verhoogde los- en laadweg met op de achtergrond post Ivanuit post I (links)
en de aankomst van de buurtgoederentrein 6318 (Rotterdam Noord Goederenstation - Hoek van Holland), bestaande uit locomotief NS 2522 en 24 wagens (rechts) d.d. 4 mei 1963.
(Foto's: R. Ankersmit)

     

Het emplacement in oostelijke richting gezien vanuit post I (links) en het emplacement in westelijke richting gezien vanuit post I (rechts) d.d. 4 mei 1963.
(Foto's: R. Ankersmit)

     

De sporen IIa, Ia, XIIa en 10c gezien in westelijke richting met rechts de locomotief NS 2277 met een lege trein waarmee zand is aangevoerd voor de versterking van de zeewering van Delfland (links)
en het emplacement gezien in westelijke richting met rechts het treinstel NS El3 453 als trein 2129 (Hoek van Holland - Rotterdam CS)
en daar achter een zandtrein voor de versterking van de zeewering van Delfland (rechts) d.d. 4 mei 1963.
(Foto's: R. Ankersmit)


De locomotief NS 1109 met de Austria Expres (links) en rechts de Nord-West Expres met een locomotief uit de serie 1300 d.d. 25 mei 1958.
(Foto: J.C. de Jongh) (bron: Stichting SNR Railverzamelingen)


De havensporen met de rangerende locomotief NS 2522 van buurtgoederentrein 6318 d.d. 4 mei 1963.
(Foto: R. Ankersmit)


Het 4e perron en het houten stationsgebouw van Hoek van Holland Haven speciaal voor lokale reizigers met voorbij de overweg het wissel 105 van de spooraansluiting voor de zandtreinen naar Delfland d.d. 4 mei 1963.
Aan het einde van het perron staan het uitrijsein D12 voor treinen naar Hoek van Holland Strand en de rangeerseinpaal X12.
Blijkens de borden aan het uitrijsein moet bij vertrek worden gefloten en is de maximum snelheid op de onbewaakte overweg 5 km/u.
(Foto: R. Ankersmit)

     

Een zandtrein voor het versterken van de zeewering van Delfland, na het verlaten van het station Hoek van Holland Haven d.d. 26 augustus 1963.
Het zandvervoer vindt plaats met kipwagens van het type Fs-v (serie 49100-49124) of F-v (serie 49000-49024).
De trein wordt getrokken door locomotief NS 2299.
(Foto: R. Ankersmit)

     

Een trein uit Rotterdam, bestaande uit de treinstellen NS 814 en 816 in Hoek van Holland Strand met links de nieuwe plaatskaartenkiosk (links)
en de toegang tot het station Hoek van Holland Strand, met een trein naar Rotterdam bestaande uit treinstel NS 803 (rechts) d.d. 13 juli 1969.
(Foto's: J.C. de Jongh) (bron: Stichting SNR Railverzamelingen)


Links treinstel NS ElD4 655 als trein 4140 uit Rotterdam, rechts treinstel NS ElD4 664 als trein 4155 naar Rotterdam te Hoek van Holland Strand d.d. 20 juli 1975.
(Foto: F.J. Hoevenagel) (bron: Stichting SNR Railverzamelingen)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsel:

De emplacementstekening van Hoek van Holland Haven / Hoek van Holland Strand.


De beveiliging van het station Hoek van Holland bestond uit de posten T, I en Hlds.
In de posten T en Hlds was een HSM handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.
In post I was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


Post T

Deze post stond in een aanbouw van het stationsgebouw bij km. 22.945.


Tekening van de handelinrichting in post T.

Omdat er vanuit de post een slecht overzicht was over een aantal sporen is in post T een tableau met diverse signaleringslampjes geplaatst.


Tekening van het tableau in post T.

Bediening van het wissel 105

T drukt de drukknop "Wiss. 105", waardoor het groene lampje "Tr. 29 vrij" gaat branden en de schel "Wiss. 105" luidt.
Onder het gedrukt houden van deze drukknop trekt T de trekker in veld 29 uit, waardoor het rode lampje "Wiss. 105" gaat branden en het wissel 105 naar de rechtsleidende stand omloopt.
Als het wissel in de eindstand ligt dan dooft het rode lampje en houdt de schel op met luiden.
Voor het in de normale stand terugbrengen van dit wissel gelden de bovengenoemde handelingen en gevolgen m.d.v. dat de trekker in veld 29 ingeduwd moet worden.


Post I

Post I stond aan het einde van het 1e perron bij km. 22.495.

Tekening van de handelinrichting in post I.
(Klik op de tekening voor een vergroting)

Bediening van de wissels 1A/1B en 39A/39B

I drukt de drukknop "Wiss. 1AB" of "Wiss. 39AB" waardoor het groene lampje "Kr. 49 vrij" of "Kr. 23 vrij" gaat branden en de schel "Wiss. 39AB-1AB" luidt.
Onder het gedrukt houden van deze drukknop legt I het krukje in veld 49 of 23 uit, waardoor het rode lampje "Wiss. 1AB" of "Wiss. 39AB" gaat branden en de wissels naar de rechtsleidende stand omlopen.
Als deze wissels in de eindstand liggen dan dooft het rode lampje en houdt de schel op met luiden.
Voor het in de normale stand terugbrengen van deze wissels gelden de bovengenoemde handelingen en gevolgen m.d.v. dat het krukje in de velden 49 of 23 in de normale stand moet worden teruggelegd.


Post Hlds

De post Hlds stond aan het begin van het noordelijke perron van het station Hoek van Holland Strand bij km. 23.760.


Tekening van de handelinrichting in post Hlds.

Bedieningshandelingen

Aankomst van een trein van Maassluis op de sporen Ia/Ib, IIa/IIb, III, IV, V en XIIa/XIIb.
 1. Blokpost 17 wekt T.
 2. T ontblokt blokpost 17 door het bedienen van het ontblokvenster (12) met het voorbijgangsvenster (12b); de beide vensters worden wit.
 3. Wanneer blokpost 17 bij hem het blokvenster bedient wordt bij T het voorbijgangsvenster (12b) weer rood.
 4. T kondigt I de trein aan.
 5. T trekt de trekker 5,8,9,10,11 of 13 uit en bedient het aankomstvenster (11), waardoor bij I het aankomstvenster (1,2,3,4,5 of 6) vrij wordt.
 6. I legt voor een trein op de sporen I, III, IV en V de wissels 1A en 1B om.
 7. I legt het krukje 1,2,3,4,5 of 6 en het handel A1-5 12 en daarna het handel Av om.
 8. Wanneer de trein op spoor I, II, III, IV, V of XII de ge´soleerde spoorstaaf in spoor:
  - Ia achter wissel 19A;
  - IIa achter wissel 17B;
  - III en IV achter wissel 23;
  - V achter wissel 5;
  - XIIa achter wissel 19B;
  is overgereden, wordt bij I het gelijkstroomvenster "Wisselstr. v. Mss" (7) vrij, waarna I het krukje 7, dat normaal omgelegd is, teruglegt.
 9. I legt het handel Av en daarna het handel A1-5 12 en krukje 1,2,3,4,5 of 6 in de normale stand terug, legt daarna krukje 7 weer om en bedient het aankomstvenster (1,2,3,4,5 of 6) met het gelijkstroomvenster "Wisselstr. v. Mss" (7),
  Hierdoor wordt bij T het aankomstvenster (11) vrij.
 10. Als T het aankomstvenster (11) weer in de normale stand brengt wordt gelijktijdig het venster "Ontbl blp 17" weer rood.
 11. Tenslotte brengen T en I de toestellen in de normale stand terug.
Vertrek van een trein naar Maassluis van de sporen Ia/Ib, IIa/IIb, III, IV, V, 6-8 en XIIa.
 1. T wekt blokpost 17.
 2. Blokpost 17 ontblokt T; het venster "Blok n. Mss" (16) wordt wit.
 3. - T kondigt I de trein aan.
  - T trekt de trekker 15,16,19,20,21,22 of 23 uit en bedient het venster "Vertr. n. Mss" (18) met het venster "Tr. Vertr." (17) waardoor bij I het vertrekvenster (16,18,19,20,21,27 of 28) vrij wordt.
 4. I overtuigt zich ervan, dat de rode lampjes "Wiss. 1AB" of "Wiss. 39AB" gedoofd zijn.
 5. I bedient het venster "Naar Mss" (23), waardoor hij hem het venster "Vertr. n. Mss" (24) vrij wordt, waarna I het krukje in veld 29 omlegt.
 6. I legt krukje in veld 16,18,19,20,21,27 of 28 en daarna het handel B1, B2, B3, B4, B5, B6-8 of B12 om.
 7. Wanneer de trein het ge´soleerde wissel 39 is overgereden, wordt bij I het gelijkstroomvenster "Wisselstr. n. Mss" (17) vrij waarna I het krukje 17, hetgeen normaal omgelegd is, teruglegt.
 8. Achter de trein brengt I de toestellen in de normale stand terug, legt krukje 17 weer om en bedient het gelijkstroomvenster "Wisselstr n. Mes" (17) en daarna het venster "Vertr. n. Mss" (24), waardoor bij hem het venster "Naar Mss" (23) vrij wordt.
 9. I bedient het vertrekvenster (16,18,19,20,21,27 of 28), waardoor bij T het vertrekvenster (18) vrij wordt.
 10. T duwt de trekker in de velden 1,5,16,19,20,21,22 of 23 in en bedient het venster "Blok n. Mss" (16) waardoor bij hem het venster "Tr. Vertr." (17) vrij wordt.
Aankomst van een trein van Hoek van Holland Strand op spoor Ib.
 1. Hlds kondigt T per telefoon de trein aan en legt het handel F30 of F31 om.
 2. T trekt de trekker 25 uit en legt het handel C1 om.
 3. Achter de trein brengen Hlds en T de toestellen in de normale stand terug.
Vertrek van een trein naar Hoek van Holland Strand van spoor XIIb.
 1. T kondigt Hlds per telefoon de trein aan.
 2. T overtuigt zich ervan, dat het rode lampje "wsl. 105" gedoofd is.
 3. T drukt de drukknop "Tr. 27 vrij", waardoor het gelijknamige groene lampje gaat branden.
 4. T trekt onder het gedrukt houden van deze drukknop de trekker 27 uit, waardoor het lampje dooft; daarna legt T het handel D12 om.
 5. Hlds legt het handel E30 31 om.
 6. Wanneer de trein het ge´soleerde wissel 105 overgereden is, gaat het groene lampje "Tr. 27 vrij" branden.
 7. Achter de trein legt T het handel D12 normaal en duwt trekker 27 weer in, waardoor het groene lampje "Tr. 27 vrij" dooft.
 8. Achter de trein brengt Hlds het toestel in de normale stand terug.
Rangeerbewegingen van het Zandspoor over spoor a, XIIa en XIIb naar de aansluiting Hoogheemraadschap Delfland.
 1. T treedt in overleg met I.
 2. Onder berusting van I moeten zijn de sleutels St35 en St37.
 3. I legt de wissels 39A en 39B om.
 4. I legt het krukje om in veld 51L, waardoor bij hem het venstertje "Rang. v. sp. 23" rood wordt,
 5. I legt het krukje 510 om, waardoor hij hem het groene lampje "Wa-U23" gaat branden en de rangeerseinpaal U23 uit de normale stand komt.
 6. I legt het krukje 15R en het handel T om.
 7. T legt het wissel 105 om.
 8. T trekt de trekker 26 uit.
 9. T legt de schakelaar X12 om waardoor hij hem het groene lampje "X12-Y32" gaat branden en de rangeerseinpaal X12 uit de normale stand komt.
 10. Wanneer het rangeerdeel de isolerende las voorbij wissel 39B berijdt, komt de rangeerseinpaal U23 in de normale stand terug en dooft bij I het groene lampje "Wa-U23".
 11. Nadat de laatste as van het rangeerdeel b.g. isolerende las overgereden is, wordt bij I het venstertje "Rang v. sp. 23" wit.
 12. Achter het rangeerdeel brengt I de toestellen in de normale stand terug.
 13. Wanneer het rangeerdeel het geisoleerde wissel 105 berijdt, komt de rangeerseinpaal X12 in de normale stand terug, dooft bij T het groene lampje "X12ŚY32" en luidt de schei "Tr. sper".
 14. Nadat het rangeerdeel het ge´soleerde wissel 105 overgereden is houdt de schel op met luiden.
 15. Achter het rangeerdeel brengt T de toestellen in de normale stand terug.
Rangeerbewegingen van de aansluiting Hoogheemraadschap Delfland over spoor XIIb, XIIa en a naar het Zandspoor.
 1. T treedt in overleg met I.
 2. T legt het wissel 105 om.
 3. T trekt de trekker 28 uit.
 4. T legt de schakelaar Y32 om, waardoor bij hem het groene lampje "X12ŚY32" gaat branden en de rangeerseinpaal Y32 uit de normale stand komt.
 5. Onder berusting van I moeten zijn de sleutels St35 en St37.
 6. I legt het krukje 15R en het handel P12 om.
 7. I legt de wissels 39A en 39B om.
 8. I legt het krukje 46 om, waardoor bij hem het venstertje "Rang. v. sp a n. sp. 23" rood wordt.
 9. I legt het krukje 46o om, waardoor bij hem het groene lampje "Wa-U23" gaat branden en de rangeerstoplantaren Wa uit de normale stand komt.
 10. Wanneer het rangeerdeel het ge´soleerde wissel 105 berijdt, komt de rangeerseinpaal Y32 in de normale stand terug, dooft bij T het groene lampje "X12-Y32" en luidt de schei "Tr. sper".
 11. Nadat het rangeerdeel het ge´soleerde wissel 105 overgereden is, houdt de schel op met luiden.
 12. Achter het rangeerdeel brengt T het toestel in de normale stand terug.
 13. Wanneer het rangeedeel het ge´soleerde wissel 39A berijdt, komt rangeerstoplantaren Wa in de normale stand terug en dooft bij I het groene lampje "Wa-U23".
 14. Nadat het rangeerdeel het ge´soleerd wissel 39A is overgereden is, wordt bij I het venstertje "Rang. v. sp a n. sp. 23" wit.
 15. Achter het rangeerdeel brengen T en I de toestellen in de normale stand terug.

De klassieke beveiliging is met ingang van 27 september 1964 vervallen in verband met de indienstelling van een CVL beveiliging.

Voor een beschrijving van deze beveiliging klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen