HoogkarspelHet station Hoogkarspel ligt aan de spoorlijn Hoorn - Enkhuizen bij km. 42.713.


Het stationsgebouw van Hoogkarspel d.d. 5 november 1968. (Foto: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in westelijke richting (links) en in oostelijke richting (rechts) d.d. 5 november 1968. (Foto's: R. Ankersmit)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Het overleg tussen de stations Hoorn en Hoogkarspel omtrent de wisseling van de enkelspoorvensters dient telefonisch te geschieden.

Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel in post T klik hier.


De emplacementstekening van Hoogkarspel.


Post TTekening van het HSM toestel in post T.

Mechanische spoorbezettingscontrole.

Nadat een trein op één van de sporen Ia of IIa is binnengereden en het inrijsein in de stand "stop" is teruggebracht, blijft het handel van het inrijsein voor dat spoor aan de andere zijde van het station vastliggen.
Dit handel wordt eerst vrij, nadat het handel voor het uitrijsein aan die zijde van het station is omgelegd en weer in de normale stand is teruggebracht.
Achter de handels van de inrijseinen is een haak aangebracht. Door hieraan te trekken wordt het bedienen van het uitrijsein nagebootst en de trekker voor aankomst weer vrijgemaakt wat alleen mag geschieden wanneer de trein het spoor heeft verlaten en de trekker niet door het bedienen van het bovenbedoelde uitrijsein vrij is geworden.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 297 kB)

Met ingang van 13 mei 1974 is de klassieke beveiliging te Hoogkarspel vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de V-CVL beveiliging bediend vanuit Hoorn.

Voor een beschrijving van de blokpost Blokker klik hier.
Voor een beschrijving van het station Bovenkarspel = Grootebroek klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen