Blokpost Hooghalen
Het station Hooghalen lag aan de spoorlijn Groningen - Zwolle bij km. 40.462.
Dit station werd op 1 mei 1870 geopend en gesloten op 15 mei 1938.
Het stationsgebouw, gebouwd in 1880, werd in 1960 gesloopt.
Na de afbraak van het stationsgebouw is er een deel blijven staan als huisvesting voor de blokpost.

In de Tweede Wereldoorlog kreeg het voormalige station een lugubere gevoelswaarde omdat in de omgeving van Hooghalen door de Nederlandse overheid in 1939 het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork werd gebouwd.
Na de Duitse inval in 1940 gebruikten de Duitsers het Kamp Westerbork vanaf 1 juli 1942 als verzamelplaats voor alle uit Nederland te deporteren Joden en zigeuners.
Mensen werden per trein naar het toenmalige station vervoerd en moesten daarna de resterende 5 km naar het kamp te voet afleggen.
Dezelfde weg moesten ze terug als ze aangewezen waren om op transport te gaan naar de vernietigingskampen in Polen. Op deze wijze zijn er 32 transporten geweest.

Op 2 november 1942 werd vanaf Hooghalen een nieuwe spoorlijn in gebruik genomen tot binnen de omheining van het kamp.
Hiervan resteert nog het voormalige trajekt als zandpad en het stootblok; dit stootblok is nu onderdeel van een monument.De blokpost Hooghalen in noordelijke richting d.d. 22 mei 1976.
(Foto: W. Vos)De emplacement bij de blokpost Hooghalen in zuideljke richting d.d. 22 mei 1976.
(Foto: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de blokpost was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


De emplacementstekening van Hooghalen
De handelinrichting in de blokpost Hooghalen d.d. 22 mei 1976.
(Foto: W. Vos)
Tekening van het bedieningstoestel in de blokpost.De bediening van spoor 3 kon alleen vanuit Assen worden gedaan.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 188 kB).

Vooruitlopend op de modernisering van de beveiliging van het baanvak Meppel - Groningen zijn met ingang van 30 november 1976 de onderstaande wijzigingen in de beveiliging van Hooghalen aangebracht: Alle wijzigingen zijn verwerkt in de onderstaande tekeningen.


De emplacementstekening van Hooghalen na de wijzigingen d.d. 30 november 1976.
Tekening van het bedieningstoestel in de blokpost na de wijzigingen d.d. 30 november 1976.Met ingang van 27 juni 1978 zijn de onderstaande wijzigingen in de beveiliging van Hooghalen aangebracht: Bij blokpost Hooghalen lag de overgang tussen het automatisch blokstelsel voor dubbelspoorrijden en het blokstelsel III richting Assen.

Alle wijzigingen zijn verwerkt in de onderstaande tekeningen.


De emplacementstekening van Hooghalen na de wijzigingen d.d. 27 juni 1978.
Tekening van het bedieningstoestel in de blokpost na de wijzigingen d.d. 27 juni 1978.    

Het interieur van de blokpost na de aanpassingen d.d. 27 juni 1978.
(Foto's: W. Vos)Met ingang van 29 september 1978 is de beveiliging van het baanvak Hooghalen - Onnen gemoderniseerd (bediend vanuit de VL post te Zwolle) en is blokpost Hooghalen vervallen.

Voor een beschrijving van de blokpost Oranjekanaal klik hier.
Voor een beschrijving van het station Beilen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Assen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen