Hoogeveen

Het emplacement in westelijke richting met het stationsgebouw d.d. 22 mei 1976.
(Foto: W. Vos)


Station Hoogeveen is het spoorwegstation van Hoogeveen. Het station ligt aan de spoorlijn Meppel – Groningen bij km. 19.882.
Het station is op 1 mei 1870 geopend. In 1984 werd het oorspronkelijke stationsgebouw afgebroken vanwege bedrijfspresentatie, technische toestand en doelmatigheid. In datzelfde jaar werd er een nieuw stationsgebouw geopend. In 2013 is begonnen met een grootschalige verbouwing van het station. Er komt een nieuw plein bij het treinstation en een nieuw busstation. Ook wordt het plein veiliger gemaakt door de aanleg van gescheiden routes en toegangen voor auto’s, fietsers, bussen en voetgangers. Naar verwachting wordt het project in september 2013 afgerond.

Gebruikte afkortingen:

Blokstelsel: De beveiliging van het station Hoogeveen bestond uit de posten T, I en II.
In alle posten waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen in de posten T, I en II klik hier.

Onderstaand worden drie tijdperken van de situatie te Hoogeveen besproken.

Periode 1962 - 1975
Vanaf 3 februari 1975
Periode 25 april - 27 juni 1978

Periode 1962 - 1975
De emplacementstekening van Hoogeveen.Post T


Post T bevond zich in het stationsgebouw.

De tekening van de handelinrichting in post T.


Zoals uit de emplacementstekening blijkt kon er naar en van Meppel verkeerd spoor worden gereden.
Als er verkeerd spoor moest worden gereden vanaf Meppel of Hoogeveen werd het venster in veld 1 groen gemaakt.
Na afloop van het verkeerd spoorrijden werd het venster in veld 1 weer wit gemaakt door de blokpost Koekange en was de normale situatie weer hersteld.Post I


Post I stond op het westelijk gedeelte van het emplacement en was normaal niet bewaakt.
De post was alleen in dienst bij aankomst en vertrek van treinen van en naar Meppel op de sporen 3 en 4 en tijdens rangeerbewegingen.


De tekening van de handelinrichting in post I.
Post II


Post II stond op het oostelijk gedeelte van het emplacement bij de overweg in de Pesserweg.

De tekening van de handelinrichting in post II.


Begin

Vanaf 3 februari 1975Het emplacement in westelijke richting d.d. 22 mei 1976.
(Foto: W. Vos)


     

Het emplacement in oostelijke richting d.d. 22 mei 1976.
(Foto's: W. Vos)Het emplacement in westelijke richting d.d. 22 mei 1976.
Op de achtergrond is de losweg en post I zichtbaar.
(Foto: W. Vos)Met ingang van 3 februari 1975 is het verkeerd spoorrijden van en naar Meppel vervallen.
Als gevolg hiervan zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de toestellen in de posten T en II.


Post T
De handelinrichting in post T d.d. 22 mei 1976.
(Foto: W. Vos)De tekening van de handelinrichting in post T.Post II
De handelinrichting in post II d.d. 22 mei 1976.
(Foto: W. Vos)De tekening van de handelinrichting in post II.Begin

Periode 25 april - 27 juni 1978Gedurende deze periode was in Hoogeveen een aangepaste beveiliging in gebruik in verband met de ombouw van het baanvak Meppel - Beilen.
Tijdens deze periode werden de wissels en seinen te Hoogeveen bediend vanuit de CVL post te Zwolle en lag bij Hoogeveen de overgang van automatisch blokstelsel zijde Meppel naar blokstelsel III richting Beilen.
De posten T en I zijn vervallen en post II was omgebouwd naar de gewijzigde situatie.
Alle armseinen zijn vervangen door lichtseinen van het stelsel 1954 en de overweg in de Pesserweg is omgebouwd naar een AHOB.


Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 329 kB).


De emplacementstekening van Hoogeveen vanaf 25 april 1978.De tekening van de handelinrichting in post II.


Met ingang van 27 juni 1978 was de ombouw geheel voltooid en is de unieke situatie te Hoogeveen vervallen.

Voor een beschrijving de blokpost Koekange klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost VAM klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen