Hoensbroek


Station Hoensbroek is het station van Hoensbroek langs de spoorlijn Heerlen - Sittard bij km. 14.884. Het vroegere stationsgebouw uit 1893 was van het standaardtype ZSM, waar er nog maar n van te vinden is. In 1971 werd het gebouw gesloopt en in 1975 vervangen door een abri, een kleine wachtruimte.
Er kan qua beveiliging gesproken worden van een halve halte. In de laatste jaren zijn een aantal overloopwissels (4/5 en 8/9 ) opgebroken. Dit was gedaan voor de ombouw naar CVL-beveiliging vanuit Sittard.
Eind jaren zestig ging de klassieke beveiliging buiten dienst en kwam er CVL voor in de plaats. De meeste zijsporen hebben in de jaren van de CVL nog een lange tijd gelegen. In de jaren tachtig werd uiteindelijk alles opgebroken en werd Hoensbroek een halte aan de vrije baan.

De perrons, de sporen en het stationsgebouw van station Hoensbroek, kijkend richting Heerlen d.d. 11 augustus 1964. (Foto R. Ankersmit)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Hoensbroek bestond uit de posten T in het stationgebouw en post I aan de oostzijde van het emplacement.
In de beide posten waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen klik hier.


De emplacementstekening van Hoensbroek.
Post T
Tekening van de handelinrichting in post T.Bij de meeste beveiligingen met twee seinhuizen waren de posten technisch gelijk en was er n als treindienstleider aangewezen. Post T had de vensters voor de blokstelsels III naar Nuth en Heerlen. Voor de medewerking van post I waren er verder nog opdrachtvensters. Post T hoefde alleen een venster te krijgen voor een trein naar Heerlen. Bijzonderheid was wel dat dit venster normaal vrij was op post T (vroeger was dit geblokt). In de laatste jaren werd dit venster niet meer heen en weer gegeven en bleef het gewoon vrij. Verder was de medewerking alleen nodig voor treinen uit Heerlen.
Een bijzonderheid aan de kant van post T waren de grendels. De twee handwissels 1 en 3 waren vergrendeld bij binnenkomst op spoor 3. De grendels grendelde de wissels in spoor 3 omdat deze halverwege het aankomstspoor lagen. De rijweg werd door post I ingelegd maar de grendels werden bediend door post T.
De overwegbomen van post T waren voorzien van een overwegboomgrendel omdat deze mechanisch d.m.v. een windwerk werden bediend.
Het niet gebruikte handel was nog een overblijfsel toen er in Hoensbroek meer rijwegen mogelijk waren d.m.v. de aanwezigheid van meer overloopwissels. Het laten zitten van handels in het toestel is niet gebruikelijk bij een S & H toestel. Verder waren er ook nog krukjes welke vastgezet waren omdat ze hun functie hadden verloren i.p.v. verwijderd. Dit is ook niet gebruikelijk.


Post IHet oostelijke gedeelte van het emplacement met post I d.d. 11 augustus 1964. (Foto R. Ankersmit)
Tekening van de handelinrichting in post I.Post I was duidelijk ondergeschikt aan post T. Alle vensters waren in de normale stand geblokt en werden vrijgemaakt door post T. Voor rijwegen over spoor II naar Heerlen had post I in de laatste jaren geen functie meer.
De handels die op de post nog in het toestel zaten zijn een overblijfsel van de overloopwissels met bijbehorende uitgebreidere beveiliging.
En venster was wel voor post I. Post T kreeg toestemming voor het instellen van de rijweg naar Heerlen over spoor II. Normaal was dit venster rood en moest post I voor elke trein dit venster aan post T geven (werd wit). De laatste jaren is de schakeling aangepast waardoor dit venster normaal geblokt (wit) bleef.
Verder was er nog een overweg die bediend werd d.m.v. drukknoppen.
Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 280 kB).

Met ingang 16 oktober 1966 is de klassieke beveiliging te Hoensbroek vervallen en is dit station een halte langs de vrije baan geworden.

Voor een beschrijving van het station Nuth klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen