Haanrade


Station Haanrade (Kerkrade Rolduc) is een voormalig spoorwegstation aan de spoorlijn Sittard - Herzogenrath bij km. 25.686. Het station werd geopend op 1 mei 1896 en gesloten in 1934. Tussen 15 mei 1949 en 8 oktober 1953 was het station nog tijdelijk geopend.
Het stationsgebouw lag aan de Haanraderstraat ten zuidoosten van Eygelshoven en het werd gebouwd in 1895. In 1970 werd het gebouw gesloopt.


Het emplacement in westelijke richting met post T d.d. 1 april 1965. (Foto: J.G.C. van de Meene)Het stationsgebouw in westelijke richting (links) en het emplacement in westelijke richting (rechts) d.d. 28 december 1956. (Foto's: J.G.C. van de Meene)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:

Over de werking van deze toestellen verwijzen wij u naar de uitlegpagina.

Met ingang van 16 december 1963 is het stelknoptoestel verplaatst van het stationsgebouw naar post I en is deze post hernoemd in post T.
Als gevolg van de wijziging stonden in post T twee typen toestellen t.w. de oospronkelijke handelinrichting S & H en het verplaatste stelknoptoestel.
Tegelijkertijd is post II hernoemd in post I.

In verband met de koppeling tussen het stelknoptoestel en de handelinrichting in post T waren alle vensters m.u.v. de vensters van het blokstelsel A uitgevoerd als gelijkstroomvensters.
Alle seinen werden door post T bediend.

Onderstaand worden drie tijdperken van de situatie te Haanrade besproken.

Periode 1963 - 1973
Vanaf het jaar 1973 t/m 1976
Vanaf het jaar 1976


Periode 1963 - 1973
De emplacementstekening van Haanrade
Post T
Het stelknoptoestel in post T d.d. 23 maart 1963 (links) en een detail van de handelinrichting d.d. 1 april 1965 (rechts). (Foto's: J.G.C. van de Meene)
De handelinrichting S & H d.d. 1 april 1965. (Foto: J.G.C. van de Meene)
Tekening van de bedieningstoestellen in post T.Post T was voorheen post I maar is in het jaar 1963 omgebouwd tot post T.


Post I
Post I d.d. 23 juli 1966. (Foto: J.G.C. van de Meene)Inrijbordes zijde Herzogenrath d.d. 23 maart 1963. (Foto: J.G.C. van de Meene)
Tekening van het bedieningstoestel type Siemens & Halske.Alle bedieningshandelingen worden in de bijlage toegelicht.


Klik hier om de bedieningshandelingen te openen (bestandsgrootte 513 kB).

Begin

Vanaf het jaar 1973 t/m 1976In het jaar 1973 is het emplacement ingrijpend aangepast.
De sporen 8, 9 en 12 t/m 21 werden opgebroken en de toestellen in de posten T en I werden hierop aangepast.
Post I werd uitschakelbaar gemaakt omdat de overweg bij deze post was vervallen.De emplacementstekening van Haanrade
Post T
Tekening van de bedieningstoestellen in post T.

Post I
Tekening van het bedieningstoestel type Siemens & Halske.Post I veranderde wat meer en werd uitschakelbaar gemaakt. Een groot aantal handels vervielen maar ook enkele wissels worden verplaatst en omgenummerd.

Alle bedieningshandelingen worden in de bijlage toegelicht.


Klik hier om de bedieningshandelingen te openen (bestandsgrootte 1.296 kB).

Begin


Vanaf het jaar 1976Met ingang van 30 mei 1976 zijn de onderstaande wijzigingen in de beveiliging van Haanrade aangebracht:
Voor een beschrijving van het station Schaesberg klik hier.


Het toestel wordt uit post T getakeld. (Dia: T. van de Wijngaard)Het emplacement in oostelijke richting d.d. 28 december 1978. (Foto W. Vos)


Begin

Terug naar Home Terug naar seinhuizen