Haanrade
Het station Haanrade (Kerkrade Rolduc) is een voormalig spoorwegstation aan de spoorlijn Sittard - Herzogenrath bij km. 25.686.
Het station werd geopend op 1 mei 1896 en gesloten in 1934. Tussen 15 mei 1949 en 8 oktober 1953 was het station nog tijdelijk geopend.
Het stationsgebouw lag aan de Haanraderstraat ten zuidoosten van Eygelshoven en het werd gebouwd in 1895. In 1970 werd het gebouw gesloopt.


Het emplacement in westelijke richting met post T d.d. 1 april 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


    

Het stationsgebouw in westelijke richting (links) en het emplacement in westelijke richting (rechts) d.d. 28 december 1956.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:
De beveiliging van dit station bestond uit de posten T aan de westzijde van het emplacement en post I aan de oostzijde van het emplacement.

Met ingang van 16 december 1963 is het stelknoptoestel verplaatst van het stationsgebouw naar post I en is deze post hernoemd in post T.
Als gevolg van de wijziging stonden in post T twee typen toestellen t.w. de oospronkelijke handelinrichting S & H en het verplaatste stelknoptoestel.
Tegelijkertijd is post II hernoemd in post I.

In verband met de koppeling tussen het stelknoptoestel en de handelinrichting in post T waren alle vensters m.u.v. de vensters van het blokstelsel A uitgevoerd als gelijkstroomvensters.
Alle seinen werden door post T bediend.

Onderstaand worden drie tijdperken van de situatie te Haanrade besproken.

Periode 1963 - 1973
Vanaf het jaar 1973 t/m 1976
Vanaf het jaar 1976

Periode 1963 - 1973De emplacementstekening van HaanradePost T    

Het stelknoptoestel in post T d.d. 23 maart 1963 (links) en de blokkast in post T d.d. 1 april 1965 (rechts).
(Foto's: J.G.C. van de Meene)De handelinrichting in post T d.d. 1 april 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
Tekening van de bedieningstoestellen in post T.Post T was voorheen post I maar is in het jaar 1963 omgebouwd tot post T.


Post I
Het vertrek van trein 4.5909 getrokken door de locomotieven 2334 en 2336 richting Herzogenrath d.d. 23 juli 1966.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Het inrijbordes zijde Herzogenrath d.d. 23 maart 1963.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


    

Het vertrek van een trein richting Herzogenrath d.d. 23 maart 1963.
In verband met de helling richting Herzogenrath wordt deze trein opgedrukt door een locomotief van de serie 500/600.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)
Tekening van het bedieningstoestel in post I.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.

Begin

Vanaf het jaar 1973 t/m 1976In het jaar 1973 is het emplacement ingrijpend aangepast.
De sporen 8, 9 en 12 t/m 21 werden opgebroken en de toestellen in de posten T en I werden hierop aangepast.
Post I werd uitschakelbaar gemaakt omdat de overweg bij deze post was vervallen.


De emplacementstekening van HaanradePost T
Tekening van de bedieningstoestellen in post T.Post ITekening van het bedieningstoestel in post I.

Post I veranderde wat meer en werd uitschakelbaar gemaakt. Een groot aantal handels vervielen maar ook enkele wissels worden verplaatst en omgenummerd.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.

Begin

Vanaf het jaar 1976

Met ingang van 30 mei 1976 zijn de onderstaande wijzigingen in de beveiliging van Haanrade aangebracht:

Het toestel wordt uit post T getakeld.
(Dia: T. van de Wijngaard)Het emplacement in oostelijke richting d.d. 28 december 1978.
(Foto W. Vos)


Voor een beschrijving van het station Schaesberg (Landgraaf) klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen