Brugpost Brug over de Gouwe
Brugpost Brug over de Gouwe was een brugpost tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven aan de spoorlijn Leiden - Utrecht CS bij km. 16.770.

Gebruikte afkortingen:

In de post was een blokkast geplaatst.


De Gouwebrug gezien in oostelijke richting d.d. 31 juli 1978. Rechts is de brugpost zichtbaar.
(Foto: Roelof Hamoen)De situatietekening bij Brugpost Brug over de Gouwe.
De tekening van de blokkast in de brugpost.


     

De blokkast in de brugpost d.d. 9 maart 1965.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


De uitrijseinen richting Bodegraven aan de oostzijde van het emplacement te Alphen aan de Rijn waren behalve uitrijseinen en blokseinen ook de afstandsseinen voor de brug.
De brugpost moest daarom medewerking verlenen aan post T te Alphen aan de Rijn en dit werd gedaan door het vrij (wit) maken van het venster in veld 1 "van Apn".
Als post T te Alphen aan de Rijn dit venster teruggaf aan de brugpost werd dan werd in de brugpost venster in veld 2 "Voorbijg. bij Apn" rood; na passage van de overweg "Gouwekade" werd de sper boven venster 2 vrij (wit) waarna venster 2 weer werd geblokt en tegelijkertijd venster 1 weer rood werd.

Omdat er in de post geen handelinrichting aanwezig was werden de seinen A en Av bediend door een lage handelinrichting buiten de post.


De lage handelinrichting voor de bediening van de seinen A en Av d.d. 9 maart 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


Alle bedieningshandelingen zijn hier beschreven.(bestandsgrootte 109 kB).


Voor meer informatie over de beveiliging van Alphen aan de Rijn klik hier.


Zoals uit de bedieningshandelingen blijkt was de brug normaal geopend voor het scheepvaartverkeer over de Gouwe en moest de brug voor iedere treinbeweging worden gesloten, of dit in de dagelijkse praktijk ook het geval was, valt te betwijfelen.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen