GoesHet station Goes ligt aan de spoorlijn Roosendaal - Vlissingen, de zogenaamde "Zeeuwse Lijn" bij km. 49.184.
Het station bevindt zich net ten zuiden van het stadscentrum van Goes.
Sinds de opening van het station op 1 juli 1868 werd het stationsgebouw van het type SS 4e klasse meerdere malen uitgebreid, tot het in 1982 vervangen werd door een nieuw gebouw van de hand van architect Koen van der Gaast.
De oorspronkelijke perronoverkapping werd echter behouden. Het eilandperron van station Goes kan vanuit de stationshal, die ten noorden van de sporen ligt, bereikt worden door middel van een voetgangerstunnel. Aan de westzijde van het perron is er tevens een overweg, die leidt naar het busstation. In 2002 werd de tunnel verlengd en van een tweede uitgang aan de zuidzijde van het station voorzien.
Het spoor loopt dwars door de stad, op vaak geringe afstand van woonwijken. Vanwege de grote overlast die omwonenden van met name het goederenvervoer hebben, was het plan om het spoor tussen de Buys Ballotstraat en de van Hertumweg verdiept aan te leggen.
Omdat de kosten (geschat op ruim 40 miljoen) volgens de studies niet opwegen tegen de geringe vermindering van de geluidsoverlast is deze optie geschrapt.
Een definitieve oplossing voor de hinder voor aan het spoor wonende mensen is er zodoende nog steeds niet.
Het loket is sinds 9 december 2012 gesloten. Er zijn op het station kaartjesautomaten en een kiosk te vinden.

Even ten westen van het NS-station is het station en depot van de Stoomtrein Goes - Borsele gevestigd. Deze organisatie onderhoudt met vrijwilligers een toeristische stoomtreindienst naar Hoedekenskerke.

Voor meer informatie over deze museumspoorlijn klik hier.


Het oude stationsgebouw van Goes d.d. 11 november 1961.
(Foto: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in westelijke richting (links) en het emplacement in oostelijke richting (rechts) d.d. 26 juni 1979 gezien vanaf de overweg in de M.A. de Ruyterlaan.
(Foto's: W. Vos)


     

Het emplacement in westelijke richting gezien vanuit post T d.d. 26 juni 1979.
(Foto's: W. Vos)De spooraansluiting 's Heer Arendsekerke in westelijke richting d.d. 3 juni 1979.
(Foto: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:

De emplacementstekening van Goes


Post T

In de post was met ingang van 18 maart 1957 een AR tableau geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.

     

Het AR - tableau in post T d.d. 26 juni 1979.
(Foto's: W. Vos)Het stelknoptoestel in post T voor de bediening van de overweg in de Kloetingseweg d.d. 26 juni 1979.
(Foto: W. Vos)


     

Tekening van het AR -tableau in post T (links) en het stelknoptoestel voor de overwegbediening (rechts).


Alle bijzonderheden worden hier beschreven.(bestandsgrootte 941 kB).

Met ingang van 3 november 1991 is de klassieke beveiliging te Goes vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Roosendaal.

Voor een beschrijving van het station Middelburg klik hier.
Voor een beschrijving van het station Kapelle = Biezelinge klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen