Groesbeek
Het station Groesbeek lag aan de spoorlijn Nijmegen - Kleve bij km. 3.418.
Ooit was Groesbeek een station en de gehele lijn is zelfs dubbelspoor geweest.
In de jaren zeventig was nog maar een stuk dubbel spoor en bij de sluiting van de lijn was de gehele lijn nog maar enkelsporig.
De lijn heeft enkele internationale treinen gekend die aan beide kanten van de grens ver het land in reden.

     

Op 5 maart 1977 vond een NVBS-Excursie plaats.
De excursietrein bestond uit het motorrijtuig DB 795 653-5, het tussenrijtuig 995 138-5 en het motorrijtuig 795 627-9.
De excursietrein tijdens een stop te Groesbeek.
(Foto's: W. Vos)


Het emplacement in westelijke richting d.d. 5 maart 1977.
(Foto: W. Vos)Het symmetrische wissel 4 op de overgang van enkel- naar dubbelspoor gezien in oostelijke richting d.d. 22 april 1976.
(Foto: R. Ankersmit)Wachtpost 6 ter hoogte van de Bosstraat in Groesbeek d.d. 22 april 1976.
(Foto: R. Ankersmit)


De lijn kent een vreemde manier van beveiliging. Het enkelsporige gedeelte tussen Nijmegen (een tijd lang nog klassiek beveiligd) en Groesbeek kende automatisch blokstelsel terwijl aan beide zijden seinhuizen stonden met bloktoestellen.
Het dubbelsporige gedeelte tussen Groesbeek en Kranenburg kende blokstelsel III.
In de laatste jaren toen Nijmegen NX-beveiliging had was Groesbeek al vervallen. Toen was er over de gehele lijn automatisch blokstelsel met in Kranenburg een bloktoestel.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In post T was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


De emplacementstekening van Groesbeek.


Post TDe handelinrichting in post T d.d. 5 maart 1977.
(Foto: W. Vos)
Tekening van het bloktoestel in de blokpost.


Groesbeek was in de laatste jaren een blokpost. Ooit lag hier een station met emplacement maar was in de jaren zestig al lang verdwenen. Groesbeek was tevens de overgang van dubbel- naar enkelspoor en van klassiek blokstelsel naar automatisch modern blokstelsel. Bijzonder aan Groesbeek was de aanwezigheid van een wekker voor Kranenburg. Dit kwam niet vaak voor op grensbaanvakken.
Het automatisch blokstelsel was standaard uitgevoerd waarbij het venster in veld 12 Vertr. n. Nm kon worden vrijgemaakt door het drukken van de knop Vrijm. n. Nm; dit had uiteraard alleen gevolgen als het blok richting Nijmegen vrij was.
Groesbeek bediende twee overwegen d.m.v. een windwerk en even buiten Groesbeek lag nog een wachtpost die ook drie overwegen bediende.
Voor het instellen van een rijweg naar Nijmgen was medewerking van deze wachtpost nodig. Dit werd kenbaar gemaakt d.m.v. een groene lamp op het toestel. Voor de medewerking moest men op de knop "Aankondiging naar Nijmegen" drukken. Voor de andere richting had wachtpost 6 een eigen aankondiging.


Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 339 kB)

Omdat er sprake was van een grensstation zijn een aantal voorschriften tweetalig uitgevoerd.
Klik hier om deze bijlagen te openen.(bestandsgrootte 234 kB)

Met ingang van 28 september 1978 zijn de onderstaande wijzigingen aangebracht: Voor een beschrijving van de klassieke beveiliging van het het station Nijmegen klik hier.
Voor een beschrijving van het grensbaanvak Nijmegen - Kleve klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen