Eindhoven

(NX en CVL beveiliging)
Het stationsgebouw van Eindhoven.
(Foto: F.J. Nijland)
(bron: Stichting NVBS-Railverzamelingen)

NX beveiliging

Deze NX beveiliging is in dienst gesteld op 29 november 1953.

De NX post stond aan de zuidzijde van het 2e perron.

De toegepaste lichtseinen waren lichtseinen van het stelsel 1946; een aantal van deze seinen zijn eind februari 1958 vervangen door lichtseinen van het stelsel 1955.


Het driehoogtelichtsein 158 d.d. 29 juni 1957.
Dit sein van het seinstelsel 1946 wordt vervangen door een nieuw sein van het stelsel 1955, dat al is opgesteld maar nog niet compleet is.
(Foto: R. Ankersmit)


      

Een raccordementstrein die van één van de Philips-terreinen naar het NS-emplacement in Acht wordt geduwd door locomotief A van Philips (Deutz 56437/1956) met op de dijk de hoofdsporen Acht - Eindhoven d.d. 12 juli 1963.
(Foto's: R. Ankersmit)De westzijde van het emplacement gezien in oostelijke richting met de dwergseinen 32 en 34 van het stelsel 1946 d.d. 12 juli 1961.
(Foto: R. Ankersmit)Het locomotievendepot met de dieselelektrische locomotieven NS 2527, 2522 en 2504 die hier in depot zijn d.d. 29 juni 1957.
Op de voorgrond de draaischijf en de waterkolom, links op het kopspoor een waterwagen en rechts de zandvulinstallatie.
(Foto: R. Ankersmit)Het baanvak Eindhoven - Helmond ten oosten van Nuenen met goederentrein 4.4038 (Venlo - Rotterdam Zuid Goederenstation) bestaande uit locomotief NS 1120 en 50 wagens d.d. 11 juli 1963.
(Foto: R. Ankersmit)


      

Het baanvak Weert - Eindhoven met de toekomstige inrijseinen (links) en de bijbehorende voorseinen (rechts) zijde Geldrop d.d. 28 november 1964.
Alle seinen zijn nog niet in dienst en zijn daarom afgekruist.
(Foto's: R. Ankersmit)
De emplacementstekening van Eindhoven.

Blokstelsels: Tussen de stations Helmond en Eindhoven lagen bij km. 45.660 en km. 47.092 de spooraansluitingen V.A.M. en Nuenen.
De bediening van deze spooraansluitingen vond plaats vanuit Eindhoven.


De rangerende buurtgoederentrein 6553 (Eindhoven - Helmond), getrokken door locomotief NS 2341 op het laad- en losspoor in Nuenen d.d. 26 februari 1963.
(Foto: R. Ankersmit)De situatietekening bij de spooraansluitingen V.A.M. en Nuenen.
Post T


      

Het NX tableau in post T.
(Foto's: W. Vos)


      

Het tableaugedeelte met het noordelijke gedeelte van het emplacement en de sporen richting Acht (links) en het tableaugedeelte met het zuidelijke gedeelte van het emplacement met de sporen richting Helmond (boven) en Geldrop (onder)(rechts).
Ten tijde van het maken van deze foto's was het roken op de werkplek nog heel normaal!
(Foto's: W. Vos)

Voor een uitleg over de werking van het geplaatste NX-toestel klik hier.


Het linker gedeelte van het NX tableau.Het rechter gedeelte van het NX tableau.


Alle bijzonderheden worden hier beschreven (bestandsgrootte 0.99 mB).

Met ingang van 26 november 1989 is de NX beveiliging te Eindhoven vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Eindhoven.

Voor een beschrijving van de AR beveiliging van het station Acht klik hier.
Voor een beschrijving van de AR beveiliging van het station Helmond klik hier.
Voor een beschrijving van de klassieke beveiliging van het station Geldrop klik hier.

CVL beveiliging Eindhoven Noord

Deze CVL beveiliging is voor de stations Acht en Best in dienst gesteld op 10 oktober 1965 en voor de stations Boxtel en Oisterwijk op 14 november 1965.
Als gevolg van deze indienststelling zijn de klassieke beveiligingen te Acht, Best, Boxtel en Oisterwijk vervallen.

De CVL post stond aan de zuidzijde van het 2e perron.

Blokstelsels: Bepalingen inzake de brug over de Zuid Willemsvaart te Veghel.

Deze hefbrug is normaal geopend voor het scheepvaartverkeer.

Het sluiten van de brug:
  1. De begeleider sluit de brug zoals in het betreffende brugbedieningsvoorschrift is voorgeschreven.
  2. De begeleider neemt de sleutel "Br" uit het brugslot.
  3. De begeleider brengt de aan de sleutel "Br" bevestigde sleutel "Ha" resp. "Hb" in het Z-slot van het desbetreffende omzetstoeltje van de afsluitlantaarn A resp. B en brengt deze afsluitlantaarn uit de stand "stop".
Het openen van de brug:
  1. De begeleider brengt de afsluitlantaarns A en B is de stand "stop".
  2. De begeleider neemt de sleutel "Ha" resp. "Hb" uit het Z-slot van het desbetreffende omzetstoeltje.
  3. De begeleider brengt de aan de sleutels "Ha" resp. "Hb" bevestigde sleutel "Br" in het brugslot.
  4. De begeleider opent de brug zoals in het betreffende brugbedieningsvoorschrift is voorgeschreven.
Bediening van de spooraansluiting bij Batadorp.

Het ontgrendelen van het wissel 75 en de ontspoortong Ot75 is alleen mogelijk als:
  1. geen rijweg is ingesteld of vastgelegd van Best naar Acht RS of geen zodanige beweging naar het wissel 75 gaande is, waarbij het rangeerdeel nog niet met de laatste as de isolerende las bij km. 51.824 is gepasseerd of
  2. geen rijweg is ingesteld of vastgelegd van Acht naar Best LS of geen zodanige beweging naar het wissel 75 gaande is, waarbij het rangeerdeel nog niet met de laatste as de isolerende las ter hoogte van het sein P576 is gepasseerd.
Bij de aankomst van het rangeerdeel kan in alle gevallen worden ontgrendeld als het rangeerdeel voor de punt van het wissel 75 staat.

De emplacementstekening van het station Oisterwijk en de trajecten Tilburg Oisterwijk en Oisterwijk - Boxtel.De emplacementstekening van het station Boxtel.De emplacementstekening van het traject Boxtel - Best en de stations Best en Acht.De emplacementstekening van het traject Boxtel - Veghel.
Het CVL tableau in post T.
(Foto: W. Vos)


      

Het tableaugedeelte met de stations Acht en Best (links) en een detail van het tableaugedeelte met het station Acht (rechts).
(Foto's: W. Vos)


      

Het tableaugedeelte met het traject Best - Boxtel (links) en het tableaugedeelte met het traject Boxtel - Oisterwijk (rechts).
(Foto's: W. Vos)
Het linker gedeelte van het CVL tableau met de stations Oisterwijk en Boxtel.Het rechter gedeelte van het CVL tableau met de stations Best en Acht.


Alle bijzonderheden worden hier beschreven (bestandsgrootte 2.93 mB).


Het bedieningstoestel voor de bediening van de CTA bakken in post T te Eindhoven.


Naast dit toestel staat een bak met kaartjes met de verschillende bestemmingen.
Deze kaartjes waren voorzien gaatjes in een wisselend patroon; deze kaartjes werden in de schuif onder rechts van het toestel geschoven en vervolgens werd het betreffende spoor gekozen
d.m.v. de knoppen aan de bovenkant van het toestel waarna de juiste CTA bak werd aangestuurd.

Met ingang van 26 november 1989 is de CVL beveiliging van dit baanvak vervallen en is de beveiliging van dit baanvak een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Eindhoven.

Voor een beschrijving van de NX beveiliging van het station 's Hertogenbosch klik hier.
Voor een beschrijving van de klassieke en de NX beveiliging van het station Tilburg klik hier.

CVL beveiliging Eindhoven Zuid

Deze CVL beveiliging is voor de stations Geldrop, Heeze en Weert in dienst gesteld op 13 juni 1965 en voor het station Haelen op 12 september 1965.
Als gevolg van deze indienststelling zijn de klassieke beveiligingen te Geldrop, (Oud) Heeze, Maarheeze, Blokpost 78, Weert, Blokpost 75, Baexem = Heythuizen, Blokpost Kelpen en Haelen vervallen.

De CVL post stond aan de zuidzijde van het 2e perron.

Blokstelsels: Bediening van de spooraansluiting Legerplaats Budel.

Het ontgrendelen van het wissel 71 en de ontspoortong Ot71 is alleen mogelijk als:
  1. geen rijweg is ingesteld of vastgelegd van Oud Heeze naar Weert RS of van Weert naar Oud Heeze LS of geen zodanige beweging naar het wissel 71 gaande is, waarbij het rangeerdeel nog niet met de laatste as de isolerende las bij km. 22.980 resp. bij km. 22.390 is gepasseerd.
Bij de aankomst van het rangeerdeel kan in alle gevallen worden ontgrendeld als het spoorgedeelte voor de punt van het wissel 71 bezet is.


De goederentrein 4.4876 (Geleen-Lutterade - Breda - Rotterdam - Beverwijk) met fijnkolen Staatsmijnen - Hoogovens, bestaande uit de locomotieven NS 2347 en 2336 en 32 wagens, ter hoogte van Geldrop bij km 5,2 d.d. 8 juli 1963.
(Foto: R. Ankersmit)Het baanvak Weert - Eindhoven gezien vanaf de losweg van Sterksel met rechts het onderstation d.d. 9 juli 1963.
(Foto: R. Ankersmit)Het baanvak Weert - Maarheeze bij km 22,7 met links wissel A van de spooraansluiting Legerplaats Budel d.d. 12 augustus 1964.
(Foto: R. Ankersmit)


      

Het treinstel NS ElD2 271 komt binnen langs het perron op spoor 2 als stoptrein richting Eindhoven (links) en het treinstel NS ElD2 231 langs het perron op spoor 2 van station Weert als stoptrein richting Eindhoven (rechts)d.d. 21 april 1974.
(Foto's: R. Ankersmit)De locomotief NS 1107 met bietentrein 47545 (38 open goederenwagens) tijdens de passage van het station Weert d.d. 26 november 1977.
(Foto: R. Ankersmit)De laad- en losweg van Haelen, met silowagen NS 21 84 9121 929-9 Ucs die wordt beladen vanuit een auto met ook een drukketel.
Verder wordt een zelflosser met kolen gelost met behulp van een transportband en geheel links wordt een open goederenwagen beladen met schroot d.d. 13 april 1967.
(Foto: R. Ankersmit)De emplacementstekening van de stations Geldrop en Oud Heeze.De emplacementstekening van de spooraansluiting Sterksel.De emplacementstekening van het traject Oud Heeze - Weert.De emplacementstekening van de spooraansluiting Legerplaats Budel.De emplacementstekening van het station Weert.De emplacementstekening van het traject Weert - Haelen, het station Haelen en het traject Haelen - Roermond.
Het CVL tableau in post T.
(Foto: W. Vos)Het CVL tableau in post T d.d. 28 november 1964.
(Foto: R. Ankersmit)
Het toestel was nog niet in gebruik.


      

Het tableaugedeelte met de stations Haelen en Weert (links) en het tableaugedeelte met de stations Weert en Heeze (rechts).
(Foto's: W. Vos)


Het gedeelte van het bedieningstoestel met de sporen van Geldrop d.d. 28 november 1964.
Links het fabrieksplaatje van de leverancier Algemene Sein Industrie, een dochter van de Amerikaanse General Railway Signal Company (GRS)
en de Nederlandse Standard Electric Maatschappij (NSEM).
(Foto: R. Ankersmit)
Het toestel was nog niet in gebruik.Een detail van het tableaugedeelte met het station Haelen d.d. 28 november 1964.
(Foto: R. Ankersmit)
Het toestel was nog niet in gebruik.
Het linker gedeelte van het CVL tableau met de stations Geldrop, Oud Heeze en Weert (gedeeltelijk).Het rechter gedeelte van het CVL tableau met de stations Weert (gedeeltelijk) en Haelen.


Alle bijzonderheden worden hier beschreven (bestandsgrootte 2.93 mB).

Tot het beheersgebied van de post behoort ook de beveiliging van het station Budel aan de spoorlijn Weert - Hamont (België).
Voor een beschrijving van deze beveiliging klik hier.

Met ingang van 26 november 1989 is de CVL beveiliging van dit baanvak vervallen en is de beveiliging van dit baanvak een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Eindhoven.
Met ingang van 23 december 1993 is de klassieke beveiliging te Budel vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Eindhoven.

Voor een beschrijving van de klassieke beveiliging en de NX beveiliging van het station Roermond klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen