EchteldHet station Echteld is een voormalig station aan de Betuwelijn en lag tussen de huidige stations Tiel en Kesteren bij km.26.869.
Het station was geopend van 1 november 1882 tot 15 mei 1938.


Het emplacement in oostelijke richting d.d. 9 juli 1961.
(Foto: J.G.C. van de Meene)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de post was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier (bestandsgrootte 456 kB).


De emplacementstekening van Echteld.


Post TTekening van de handelinrichting in post T.

Controle op spoorbezetting.

De sporen I en II waren ge´soleerd t.b.v. deze controle.
Voor de aankomst van een trein uit Kesteren - Rhenen of Tiel wordt het krukje in veld 9 rechts danwel links omgelegd waarna het venster in veld 2 of 9 bediend ( wordt wit );
als het betreffende spoor vrij is wordt het venster in veld 1 of 10 vrij ( wordt wit ) en kan de rijweg worden ingesteld.
Na het vertrek van de trein wordt het venster in veld 1 of 10 bediend ( wordt rood ); tegelijkertijd wordt het venster in veld 2 of 9 weer rood en is de normale toestand weer bereikt.

Rangeren over de wissels 4 en 5.

Wanneer over wissel 4 of 5 met linksleidend spoor moet worden gerangeerd legt T het handel "Gr. 4L/5L" om.
Wanneer over de wissels 4 en 5 met rechtsleidend spoor moet worden gerangeerd legt T het krukje in veld 11 om, drukt het voetcontact of legt het krukje in veld 11 om,
legt de schakelaar in de juiste stand en draait de handgenerator en legt tenslotte het handel "Gr. 4R/ 5R" om.
De rangeerbewegingen mogen slechts plaatsvinden als T aan de begeleider toestemming heeft gegeven.
Wanneer de rangeerbewegingen afgelopen zijn, brengt T het toestel in de normale stand terug.

Instructie voor de bediening van de wissels 4 / 5.

Wanneer het krukje in veld 11 normaal ligt en het handel "Gr. 4L/5L" omhoog staat, liggen de wissels 4 / 5 in de normale stand en zijn deze gegrendeld.
Wanneer het krukje in veld 11 omgelegd is en het handel "Gr. 4R/5R" omhoog staat, liggen de wissels 4 / 5 in de abnormale stand en zijn deze gegrendeld.

Bijzonderheden:

Een omgelegd wissel heeft op de post geen zichtbaar teken.
De enige controle is het grendelen.
Tijdens het omlopen van de wisselsteller geeft de meter het stroomverbruik aan.
Smelt tijdens het omleggen van de wissels de zekering door, dan bestaat de mogelijkheid dat de steller nog niet geheel om is, terwijl de meter op nul staat.

Grendel dus na bediening voor controle steeds onmiddelijk de omgelegde wissels en leg,
wanneer de wissels in de normale stand liggen en geen trein- of rangeerbeweging moet plaatsvinden, het grendelhandel weer in de normale stand.
Rangeren mag alleen plaatsvinden over gegrendelde wissels.
Indien de wissels niet gegrendeld kunnen worden, moet worden gehandeld alsof het verband tussen wissels en seinen verbroken is.

Het omleggen van de wissels.
 1. Het krukje in veld 11 omleggen.
 2. Het voetpedaal indrukken
  De wissels lopen om, waarbij de meter de aanwezige stroomsterkte aangeeft.
 3. Het voetpedaal loslaten.
 4. Grandelen
 5. Wanneer de wissels in de normale stand gelegd zijn en er geen trein- of rangeerbeweging moet plaatsvinden, de wissels weer ontgrendelen.

  Bijzonderheden:

  De twee wissels lopen gelijktijdig om.

  Wanneer de stroomvoorziening gestoord is, de handgenerator gebruiken.
 1. Het krukje in veld 11 omleggen.
 2. De schakelaar op de handgenerator omleggen.
 3. De kruk van de handgenerator flink draaien.
  Het wissel 4 loopt om, waarbij de meter de aanwezige stroomsterkte aangeeft.
  Wanneer het wissel is omgelopen, staat de meter op nul.
 4. De schakelaar op de handgenerator terugleggen.
 5. De kruk van de handgenerator flink draaien.
  Het wissel 5 loopt om, waarbij de meter de aanwezige stroomsterkte aangeeft.
  Wanneer het wissel is omgelopen, staat de meter op nul.
 6. Grendelen.
 7. Wanneer de wissels in de normale stand gelegd zijn en er geen trein- of rangeerbeweging moet plaatsvinden, de wissels weer ontgrendelen.

  Bijzonderheden:

  De twee wissels liepen nu na elkaar om.
  Vergeet men hierbij het laatste wissel, dan merkt men dit omdat het grendelen niet lukt.

De handgenerator d.d. 14 februari 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)

Met ingang van 25 augustus 1966 zijn de onderstaande wijzigingen aangebracht in de beveiliging van het station Echteld.

 • De sporen I en 3, de wissels 1, 2, 3, 4, 5 en het stop-ontspoorblok St 3 zijn opgebroken.
 • De seinen Av en Dv zijn gewijzigd in enkelvoudige voorseinen.
 • De seinen A1 en D1 zijn verwijderd.
 • De benaming van de seinen B1,2 en C1,2 is gewijzigd in resp. B2 en C2.

 • De spoorzijde van het voormalige stationsgebouw d.d. 24 augustus 1977.
  (Foto: J.C. de Jongh)  De emplacementstekening van Echteld na de wijzigingen d.d. 25 augustus 1966.


  Post T  Tekening van de handelinrichting in post T na de wijzigingen d.d. 25 augustus 1966.

  In de blokkast waren schakelingen aangebracht om te voorkomen dat gelijktijdig ontblokking voor de beide richtingen konden worden gegeven.

  Met ingang van 28 mei 1967 is het station Echteld vervallen.


  De locomotieven 2530 en 2509 met een ketelwagen van Recticel bij de passage van het voormalige station d.d. 1 december 1987.
  (Foto: Roelof Hamoen)


  Voor een beschrijving van het station Kesteren - Rhenen klik hier.
  Voor een beschrijving van het station Tiel klik hier.

  Terug naar Home Terug naar seinhuizen