DelfzijlHet station Delfzijl is het eindstation van de spoorlijn Groningen - Delfzijl; het station ligt bij km. 37.836.
Het station werd geopend op 15 juni 1884.

Het stationsontwerp wordt ook wel standaardtype Sneek genoemd. Het werd in de jaren 80 van de 19e eeuw gebruikt voor de bouw van vijf Nederlandse spoorwegstations.
Hiervan zijn er nog drie aanwezig: in Delfzijl, Sneek en Tiel. Soortgelijke gebouwen in Appingedam (aan dezelfde spoorlijn) en Gorinchem zijn gesloopt.

    

Het stationsgebouw d.d. 12 april 1963.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


    

Het emplacement in westelijke richting met het vertrekkende treinstel NS DE2 85 als trein 3815 (Delfzijl - Groningen) (links) d.d. 24 augustus 1960
en het emplacement in westelijke richting met de rangerende locomotief NS 453 d.d. 3 september 1969 (rechts).
(Foto's: R. Ankersmit)


    

De westzijde van het emplacement tussen het inrijsein en het wissel naar het goederenemplacement met links het uitrijsein van de goederensporen en post I (links)
en de aankomst van goederentrein 5130 (Onnen - Delfzijl), bestaande uit locomotief NS 2416 en 21 wagens (rechts) d.d. d.d. 24 augustus 1960.
(Foto's: R. Ankersmit)


    

Het emplacement in oostelijke richting d.d. 12 april 1963.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


    

De oostzijde van het emplacement d.d. 12 april 1963.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


    

Trein no. 5140 Delfzijl - Onnen getrokken door DE loc no. 2448 staat klaar voor het vertrek van spoor II (links) en het vertrek van deze trein met de gebruikelijke rookpluim (rechts) d.d. 12 april 1963.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)

Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: De beveiliging van het station Delfzijl bestond uit de posten T en I.

In en bij post T was een blokkast en een Alkmaarse Handelinrichting geplaatst;
voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier (bestandsgrootte 5,29 kB) en voor een uitleg over de werking van de Alkmaarse Handelinrichting klik hier (bestandsgrootte 11,2 kB).

In post I was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


De emplacementstekening van Delfzijl.


Ten oosten van het station Delfzijl ligt het omvangrijke emplacement met de havensporen en diverse spooraansluitingen w.o. de N.V. Koninklijke Nederlandsche Soda Industrie.

    

De sporen naar de haven met een rangeerdeel bestaande uit locomotor NS 285 en gesloten goederenwagens d.d. 24 augustus 1960 (links)
en de havensporen met drie NS schuifwandwagens (Hbis) die worden beladen met cellulose d.d. 2 november 1967 (rechts).
(Foto's: R. Ankersmit)De emplacementstekening van Delfzijl Haven met de havensporen en diverse spooraansluitingen w.o. de N.V. Koninklijke Nederlandsche Soda Industrie.


Post TTekening van de blokkast in post T en de Alkmaarse Handelinrichting bij post T.

Voor treinen van of naar Appingedam op of van spoor I of II moet de sleutel H.A. in het slot in de Alkmaarse Handelinrichting aanwezig zijn en moeten de wisselvensters (2) in post T en (8) in post I wit zijn.
Het handel B1,2 mag eerst worden omgelegd zodra het lampje B1,2 op de Alkmaarse Handelinrichting brandt, ten teken dat het blokvenster vrij is.
Zodra de trein de ge´soleerde spoorstaaf in het spoor naar Appingedam berijdt, dooft dit lampje en komt het sein B1,2 in de normale stand terug.
Achter de trein brengt T het handel B1,2 in de normale stand terug.

Onder berusting van T zijn de sleutels van de Z - sloten op de wissels 24, 25, 26, 27, 28 en 29 evenals die van de Kz - sloten op de wissels 38 en 51.

Bedieningshandelingen.
Van Appingedam op spoor 3. Naar Appingedam van de sporen 7 - 10. Rangeren over de wissels 2 en 3 A/B.

Post I

Post I is normaal niet bewaakt en komt alleen in dienst bij treinbewegingen van Appingedam op spoor 3, treinbewegingen naar Appingedam van de sporen 7 - 10 en rangeerbewegingen over de wissels 2 en 3 A B.
De wissels 2 en 3 AB zijn dan vastgelegd voor treinbewegingen naar en van de sporen I en II.


Tekening van de handelinrichting in post I.


De wissels 2 en 9 zijn voorzien van wisselsperren.

Het uitrijsein B1,2 is uitgerust met een onveiligvaller en komt na de passage van de trein dus weer in de stand stop.

Bedieningshandelingen voor de bruggen over de haven en sluizen in de spoorlijn van Delfzijl naar de raccordementen.
Havenbruggen brugpost A

Bij de brugpost bevindt zich een sleutelrelaiskastje 1BL.
Als de brug gesloten is is in dit slot aan dit sleutelrelaiskastje aanwezig de sleutel 1BL; het venstertje is dan wit.
Aan de sleutel 1BL is met een ring bevestigd de sleutel Br, waarmee het Kz - slot op de brug kan worden ontsloten.
Als de sleutel 1BL is het slot aan dit sleutelrelaiskastje aanwezig is, dan tonen de afsluitlantantarens ter weerszijden van de brug "voorbijrijden toegestaan".

Het openen van de brug
 1. De wachter van brugpost A drukt de drukknop aan het sleutelrelaiskastje waardoor het bijbehorende venstertje blauw wordt.
 2. De wachter van brugpost A draait onder het gedrukt houden van deze knop de sleutel 1BL naar rechts om en neemt deze sleutel uit het slot.
  Hierdoor komen de afsluitlantantarens in de stand "stop" en blijft het venstertje blauw.
 3. De wachter van brugpost A neemt de aan deze sleutel bevestigde sleutel Br en ontsluit het Kz slot bij de brug.
 4. De wachter van brugpost A schuift de seinschieter in het brugslot.
 5. De wachter van brugpost A legt het handel van de brugcontroleinrichting om.
 6. De wachter van brugpost A draait de sleutel H.BED. om bij de seinschieter en neemt deze sleutel eruit en brengt deze sleutel in het contactslot op het bedienigstableau.
 7. De brug wordt geopend.
 8. Het sluiten van de brug geschiedt in de omgekeerde volgorde.
Storingen

Alle storingen moet worden gemeld aan de treindienstleider te Delfzijl.

Afsluitlantaarns komen niet uit de stand "stop".

Als de afsluitlantaarns "stop" tonen en de sleutel 1BL in het sleutelrelaiskastje aanwezig is dan overhandigt de wachter van brugpost A een lastgeving BG aan de machinist.

De sleutel 1BL kan niet worden uitgenomen.
 1. ontzegelen
 2. het plaatje wegdraaien
 3. de pen uittrekken
 4. in de uitgetrokken stand van de pen de sleutel 1BL naar rechts omdraaien en uitnemen.
Brugpost B Grote en kleine sluis

In deze brugpost bevinden zich:
 1. een sleutelrelaiskastje 1BL;
  Bij een ontgrendelde stand van de bruggen is in het slot aan het sleutelrelaiskastje aanwezig de sleutel 1BL
 2. een sleutelrelaiskastje 2BL;
  Wanneer de bruggen gegrendeld moeten wordenm moet de sleutel 2BL in het sleutelrelaiskastje aanwezig zijn.
  De sleutels 1BL en 2BL zijn door middel van een ring aan elkaar bevestigd.
 3. een lampje "Vrijgave sleutel brugbediening";
  Dit lampje brandt, wanneer de bruggen niet gegrendeld zijn.

Met ingang van 10 april 1975 is de klassieke beveiliging te Delfzijl vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX - CVL beveiliging bediend vanuit Groningen.

    

Het V-CVL tableau in de VL post te Groningen d.d. 15 april 1984.
(Foto's: W. Vos)

Als gevolg van deze wijziging is ook de beveiliging van Delfzijl Haven met de havensporen en diverse spooraansluitingen aangepast.
Deze spoorlijn is uitgerust met centraal telefonisch blokstelsel met blokborden en de beweegbare bruggen zijn beveiligd d.m.v. speciale lichtseinen.
Bij een aantal wissels zijn speciale seinen geplaatst.
De handelingen voor het openen en sluiten van de drie beweegbare bruggen is niet gewijzigd.

    

Het lichtsein 162 met op de achtergond de wissels 59 en 60 (links) , het brugafstandssein 166 en het blokbord DN d.d. 11 juni 1983.
Het brugafstandssein 166 toont rood licht omdat de brug niet is vergrendeld.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)

Bijzonderheden m.b.t. de seinen 162 en 166.

Sein 162
Dit sein toont blauw licht als: Sein 166
Dit sein toont wit licht als: Bediening van de wissels 57, 59 en 60 bij de aansluiting Wagenborg.

Het gelijktijdig omlopen van de wissels 59 en 60 is niet mogelijk.
 1. De begeleider drukt de rode knop in het kastje bij het te bedienen wissel waardoor:

 2. N.B. Zolang het wissel nog niet in de eindstand is gekomen, kan dit direkt weer naar de normale stand worden teruggestuurd door de zwarte knop in het kastje van het betrokken wissel te drukken.

 3. Het wissel komt in de abnormale stand waardoor: Wanneer het wissel niet in de abnormale stand wordt bereden en het wissel naar de normale stand moet worden gestuurd kan de begeleider de zwarte knop in het betrokken kastje drukken waardoor:
 4. Nadat de trein met de eerste as de ge´soleerde sectie van een wissel in de abnormale stand heeft bezet:
 5. Nadat de trein met de laatste as deze ge´soleerde sectie van een wissel heeft verlaten:
 6. De wissel(s) komt (komen) in de normale stand waardoor:

 7. N.B. Indien ÚÚn van de wissels 57, 59 of 60 wordt opengereden dan komen de seinen aan weerszijden van het wissel in de stand "stop" en kan het betreffende wissel niet meer d.m.v. de drukknoppen worden bediend.
  Zonder de hulp van het personeel van Is 9 is het onmogelijk om de normale stand van het wissel te herstellen en de betrokken seinen weer wit licht le laten branden.

De baanvaktekening van Delfzijl Haven.
(Klik op de tekening voor een vergroting en scroll dan door tekening)

Voor een beschrijving van het station Appingedam klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen