Diepenveen
Het station Diepenveen (west) lag aan de spoorlijn Deventer - Zwolle bij km. 48.351.
Het was tevens het enige stuk van de lijn, welke bijna geheel dubbelsporig was, waar het enkelsporig was tussen Olst en Deventer.


Het stationsgebouw van Diepenveen d.d. 15 juli 1960.
(Foto: R. Ankersmit)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen klik hier.

Jaren vijftig


Post T had in de jaren vijftig drie toestellen. Een Alkmaarse Handelinrichting buiten voor de inrijseinen, de overweg en de wissels. Een toestel voor de blok- en enkelspoorvensters welke mechanisch gekoppeld waren met de twee uitrijseinen. Deze uitrijseinen werden bediend door een semafoorwinder; een krukinrichting met twee slingers. De semafoorwinder was nog een overblijfsel uit de tijd dat Diepenveen maar twee seinen had en er een eenvoudiger blokstelsel was. Naast de blokkast met semafoorwinder hing nog een blokkast met de voorbijgangsvensters. Deze vensters waren electrisch gekopppeld aan de inrijsenen.
Voor de rest was Diepenveen een standaard station. Voor beide sporen stond er een gezamelijk uitrijsein aan elke zijde. Doordat het een kruisingsstation werd een voorsein voor de uitrijseinen noodzakelijk geacht. Hierdoor waren er gecombineerde inrijseinen met voorsein voor een doorrijmogelijkheid.
De wissels hadden spoorbezetmelders op de linker blokkast d.m.v. een witte lamp welke brandde als het wissel vrij was.
Naast de post lag een overweg welke d.m.v. de handelinrichting werd bediend.
Voor de losweg was een stop-ontspoorblok en handwissel geplaatst. Deze waren afgesloten met een slot waarvan de sleutel in de handelinrichting stak.De emplacementstekening van Diepenveen.


Post T    

De Alkmaarse Handelinrichting op het perron (links) en de blokkasten in Post T (rechts) d.d. 12 mei 1964.
(Foto's: H.G. Hesselink).Tekeningen van de bedieningstoestellen.
Links: De Alkmaarse Handelinrichting op het perron. Rechts: De blokkasten die binnen waren geplaatst.


Jaren zestig


Met ingang van 26 mei 1968 is te Deventer een NX-beveiliging in dienst gesteld en is het blokstelsel A vervangen door een automatisch blokstelsel voor enkelspoorrijden. Dit had ook gevolgen voor Diepenveen. De tweede blokkast werd door het verschuiven van vensters overbodig. Het voorbijgangsvenster werd verplaatst naar de andere blokkast waar twee plaatsen vrij kwamen. Voor de signalering werd een apart paneel geplaatst naast de behouden blokkast. Ook was een apart handel voor het voorsein Av niet meer nodig. Deze was electrisch bedienbaar geworden wat gebruikelijk was als een baanvak automatisch blokstelsel krijgt en er een mechanisch voorsein in voor kwam. Het oude handel bleef in het toestel zitten.
Het automatisch blokstelsel was vrij standaard uitgevoerd. De uit- en inrijseinen hebben een terugmelding. Vermoedelijk kregen de uitrijseinen onveiligvallers. Voor de rest was er een sinalering voor de blokbezetting d.m.v een lampje "Blok naar Deventer" en "Aank. van Deventer". De enige afwijking was de melding van de stand van sein Bv. Normaal zit er dan op de blokkast een VES-relais met meldvenster maar hier was een eenvoudig rood lampje voldoende.

Post TTekeningen van de bedieningstoestellen.
Links: De Alkmaarse handelinrichting op het perron. Rechts: De blokkast en het signaleringstableau die binnen waren geplaatst.


Met ingang van 27 september 1970 is het station Diepenveen opgeheven.

Voor een beschrijving van het station Olst klik hier.
Voor een beschrijving van de klassieke beveiliging van het station Deventer klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen