Amsterdam Dijksgracht
Het voormalige seinhuis Amsterdam Dijksgracht d.d. 11 oktober 1975.
(Foto: W. Vos)Loc 6006 met trein 6046 ter hoogte van de seinen Az en An d.d. 20 augustus 1955.
(Foto: L.J.P. Albers ())Amsterdam Dijksgracht is een opstelterrein aan de spoorlijn Amsterdam - Winterswijk tussen de stations Amsterdam CS en Amsterdam Muiderpoort bij km. 1.470.
Het opstelterrein en het seinhuis zijn in gebruik genomen in het jaar 1938.
Op 21 april 1974 is de NX beveiliging te Amsterdam CS in gebruik genomen en is post T Amsterdam Dijksgracht vervallen.

Het opstelterrein diende voor het opstellen, het reinigen en bevoorraden van met name internationale treinen.

      

Het emplacement gezien vanaf de noordelijke hoofdsporen met ondermeer de locomotieven 1157 en 2500 (links) en in westelijke richting (rechts) d.d. 11 oktober 1975.
(Foto's: W. Vos)


      

Het emplacement gezien vanaf de zuidelijke hoofdsporen met op de achtergrond de Rietlanden d.d. 11 oktober 1975.
(Foto's: W. Vos)


      

De aanluiting van de sporen van en naar de Dijksgracht op de hoofdsporen (links) en de inrijseinen van Amsterdam CS;
deze seinen zijn tevens de brugseinen voor de beweegbare bruggen over de Oosterdoks Doorvaart (rechts) d.d. 11 oktober 1975.
In verband met het intensieve treinverkeer worden deze bruggen alleen in de 's nachts geopend.
(Foto's: W. Vos)De emplacementstekening van Amsterdam Dijksgracht.


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:
De toepassing van twee blokstelsels op de sporen Y, Z1 en Z2 was nogal bijzonder.
In de koppelstroomvoorwaarden waren diverse schakelingen aangebracht waardoor tegenstrijdige ontblokkingen en vensterwisselingen waren uitgesloten.
In verband met de toegepaste beveiliging (stelknoptoestellen) waren de blokstelsels uitgevoerd als relaisblokstelsels.

Voor een uitleg over de werking van het geplaatste stelknoptoestel klik hier.

Post T


      

Het stelknoptoestel in post T d.d. 7 november 1972.
(Foto's: R. Bing) (bron: Stichting SNR Railverzamelingen)Tekening van het stelknoptoestel in post T.


Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 1.52 mB).

De bijzondere geschiedenis van rangeerpaallantaarn T

Aan de oostzijde van het emplacement stond de rangeerpaallantaarn T.
Deze rangeerpaallantaarn werd bediend vanuit post I Asdm (vanaf november 1976 is deze post hernoemd in post T Rtl).

Met ingang van 15 november 1981 is de NX - CVL beveiliging op het baanvak Amsterdam CS - Breukelen is dienst gekomen; de beveiliging van het emplacement Dijksgracht is toen aangepast.

Bij deze aanpassing in de rangeerpaallantaarn T blijven bestaan.

In de post van de rangeerdienstleider is toen een tableau geplaatst.


Het tableau bij de rangeerdienstleider.

Alle gegevens en bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 98.1 kB).

Nadat de Watergraafsmeer in gebruik was genomen als een opstelterrein voor binnen- en buitenlandse treinen; deze treinen worden hier ondermeer gereinigd werd de Dijksgracht nog slechts gebruikt voor het stallen van buitendienstgesteld materieel en raakte het terrein steeds meer in verval.
De post van de rangeerdienstleider is toen ook vervallen en om het terrein zijn hekken geplaatst.
De rangeerpaallantaarn is steeds blijven staan en raakte ook steeds meer in verval.

Op woensdag 5 september 2018 is dit sein, met hulp van VolkerRail, uit de grond gehaald.
Bij de STAR zal de rouwbrief opgeknapt worden en zal een plek op het emplacement krijgen waar vroeger ook een rouwbrief gestaan heeft.

        

    

    

De laatste stuiptrekkingen van de rangeerpaallantaarn T.
(Foto's: Alex Everts)


Voor een beschrijving van het station Rietlanden klik hier.
Voor een beschrijving van het station Amsterdam - Muiderpoort klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen